अनुक्रमणिका:अद्भुत दुनिया व्यवस्थापनाची (Adbhut Duniya Vyavasthapanachi).pdf

Open in Book2Scroll
Open file in BookReader
Purge file
Transclusion Status Detection Tool
विकिस्रोत कडून

शीर्षक अद्भुत दुनिया व्यवस्थापनाची
Author शरू रांगणेकर
Translator अजित दाते
Year डिसेंबर २०१०
Publisher राजेंद्र वाणी अग्रणी प्रकाशन
Location एन-११,ई-११/३, मयुरनगर,हडको,औरंगाबाद
Source pdf
Progress Done—All pages of the work proper are validated
Transclusion Index not transcluded or unreviewed

Pages   (key to Page Status)   

Cover page Title page Publishing details Dedicated to Preface Index pages Index pages Index pages Index pages १० ११ १२ १३ १४ १५ १६ १७ १८ १९ २० २१ २२ २३ २४ २५ २६ २७ २८ २९ ३० ३१ ३२ ३३ ३४ ३५ ३६ ३७ ३८ ३९ ४० ४१ ४२ ४३ ४४ ४५ ४६ ४७ ४८ ४९ ५० ५१ ५२ ५३ ५४ ५५ ५६ ५७ ५८ ५९ ६० ६१ ६२ ६३ ६४ ६५ ६६ ६७ ६८ ६९ ७० ७१ ७२ ७३ ७४ ७५ ७६ ७७ ७८ ७९ ८० ८१ ८२ ८३ ८४ ८५ ८६ ८७ ८८ ८९ ९० ९१ ९२ ९३ ९४ ९५ ९६ ९७ ९८ ९९ १०० १०१ १०२ १०३ १०४ १०५ १०६ १०७ १०८ १०९ ११० १११ ११२ ११३ ११४ ११५ ११६ ११७ ११८ ११९ १२० १२१ १२२ १२३ १२४ १२५ १२६ १२७ १२८ १२९ १३० १३१ १३२ १३३ १३४ १३५ १३६ १३७ १३८ १३९ १४० १४१ १४२ १४३ १४४ १४५ १४६ १४७ १४८ १४९ १५० १५१ १५२ १५३ १५४ १५५ १५६ १५७ १५८ १५९ १६० १६१ १६२ १६३ १६४ १६५ १६६ १६७ १६८ १६९ १७० १७१ १७२ १७३ १७४ १७५ १७६ १७७ १७८ १७९ १८० १८१ १८२ १८३ १८४ १८५ १८६ १८७ १८८ १८९ १९० १९१ १९२ १९३ १९४ १९५ १९६ १९७ १९८ १९९ २०० २०१ २०२ २०३ २०४ २०५ २०६ २०७ २०८ २०९ २१० २११ २१२ २१३ २१४ २१५ २१६ २१७ २१८ २१९ २२० २२१ २२२ २२३ २२४ २२५ २२६ २२७ २२८ २२९ २३० २३१ २३२ २३३ २३४ २३५ २३६ २३७ २३८ २३९ २४० २४१ २४२ २४३ २४४ २४५ २४६ २४७ २४८ २४९ २५० २५१ २५२ २५३ २५४ २५५ २५६ २५७ २५८ २५९ २६० २६१ २६२ २६३ २६४ २६५ २६६ २६७ २६८ २६९ २७० २७१ २७२
।। अंतरंग ||


१. नव्या युगाचे महाराज
२. ओंडका आणि मासा
३. मालकाकडून वाटणारी भीती
४. आव्हान ‘बदलांचे १३
५. संस्था नावाचे जग १८
६. नोकरदारांची निवड २२
७. एक व्यवस्थापकीय चमत्कार २७
८. या संकटावर कशी मात करणार? ३०
९. संकटाचे संधीत रूपांतर करा ३५
१०. आव्हान जागतिक स्पर्धेचे (भाग पहिला) ३९
११. आव्हान जागतिक स्पर्धेचे (भाग दुसरा) ४३
१२. उज्ज्वल भवितव्याची त्रिसूत्री ४८
१३. व्यवस्थापनासमोरील आव्हान ५१
१४. मनुष्यबळाचा आदर व विकास ५५
१५. बदलती व्यवस्थापन शैली ५९
१६. व्यवस्थापन पध्दतींतील बदल ६२
१७. महिला व्यवस्थापक ६५
१८. महिलांच्या यशाचे रहस्य ६९
१९. व्यवस्थापन चमचेगिरी'चे ७२
२०. चमचेगिरीचा वापर ૧९६२१. समाजरचनेचा विपरीत परिणाम ७९
२२. मानसिकता बदलणे आवश्यक ८३
२३. तर्कशास्त्र:कामाचे,कर्मचाऱ्यांचे ८८
२४. सार्वजनिक उद्योग:काळ,आज व उद्या ९२
२५. 'शास्त्र'भ्रष्टाचाराचे ९६
२६. भ्रष्टाचाराचा शिष्टाचार व संस्था १००
२७. भ्रष्टाचार व त्याचे नियंत्रण १०४
२८. स्वेच्छा निवृत्ती:घर घर की कहानी १०८
२९. कर्मचारी :कामसू व 'प्रवासी' ११२
३०. हितगूज (भाग पहिला) ११६
३१. हितगूज (भाग दुसरा) ११९
३२. व्यवस्थापन शिक्षण:काल,आज व उद्या १२३
३३. व्यवस्थापन शिक्षणाचे भवितव्य १२७
३४. संवाद साधण्याची कला १३१
३५. दुसरं करिअर १३५
३६. माध्यम बर्ग व समाजाचे 'व्ययस्थापन' १३९
३७. व्यवस्थापकीय सल्लागार १४३
३८. उत्तम व्ययस्थापनाचं रहस्य १४७
३९. व्यवस्थापकीय 'धर्मांतर' १५०
४०. व्यवस्थापन शैलीत बदल आवश्यक १५३
४१. व्यवस्थापकाचे गुणधर्म १५७
४२. युग बदल्या संबंधांचं १६०
४३. एकविसावं शतक कोणाचं? १६३


४४. नूतन सहस्रकातील व्यवस्थापन १६६
४५. नूतन सहस्रकातील आव्हान १६९
४६. नोकरशाहीचं व्यवस्थापकीय प्रशिक्षण १७२
४७. स्वयंव्यवस्थापन (भाग पहिला) १७६
४८. स्वयंव्यवस्थापन (भाग दुसरा) १७९
४९. स्वयंव्यवस्थापन ( भाग तिसरा) १८२
५०. स्वयंव्यवस्थापनाची शैली १८६
५१. कामगार नेते आणि मनुष्यबळ विकास १८८
५२. मूल्यवृध्दी, व्यवस्थापन व कर्मचारी १९१
५३. व्यवस्थापन - संघर्षाचे १९४
५४. व्यवस्थापकीय भ्रष्टाचार : एक चिंतन १९७
५५. व्यवस्थापन आणि सेवाभाव २००
५६. सीमाविरहित जगातील व्यवस्थापन (भाग पहिला) २०३
५७. सीमाविरहित जगातील व्यवस्थापन (भाग दुसरा) २०६
५८. नोकरीबाबत स्थितप्रज्ञ राहा २०८
५९. स्वतःच्या कंपनीला ‘ओळखा' २११
६०. काम व क्षमतेचं समालोचन २१४
६१. नवी नोकरी स्वीकारताना २१७
६२. स्थलांतर शाप की वरदान? २२०
६३. व्यवस्थापकीय सल्लागार आणि संस्था २२४
६४. संस्थेच्या समस्यांचे निदान २२६
६५. संस्थेच्या समस्यांवरील उपाययोजना २२८
६६. जागतिक दर्जाच्या संस्थांची वैशिष्ट्ये २३१


६७. मानव - व्यवस्थापनाची कला २३५
६८. मनुष्यबळ - व्यवस्थापनाची तीन सूत्रं २३८
६९. मनुष्यबळ व्यवस्थापन आणि सत्ता २४१
७०. व्यवस्थापन आणि नीतिमूल्ये २४४
७१. नीतिमूल्ये आणि आचारसंहिता २४७
७२. कुटुंब नियंत्रित उद्योगांचं भवितव्य २५०
७३. व्यवस्थापकीय तणाव आणि त्यावरील उपाय २५३
७४. व्यवस्थापन ‘तणावा'चं २५६
७५. तणावांवर उपाय २५८
७६. युग ‘एकलव्या'चं २६१
७७. भारतीय नीतिमूल्ये समज - गैरसमज २६४
७८. व्यवस्थापकीय शिक्षणाचा प्रवास २६७
७९. समारोप २७०