विकिस्रोत:समाज मुखपृष्ठ

विकिस्रोत कडून

कामचालू

समाज मुखपृष्ठ
विकिस्त्रोत हे आंतरजालावरील ग्रंथालय असून या ग्रंथालयाला उभे करण्यात आणि वाढवण्यात ५,२८६ इतक्या नोंदणी केलेल्या सदस्यांनी तर१४ सदस्यांनी गेल्या तीस दिवसांत आपले सक्रिय योगदान दिले आहे. जर तुम्हांला या समुदायात सहभागी व्हायचे असेल तर, येथे आपले खाते तयार करा आणि संपादनास सुरुवात करा.

समाज/समुदाय पाने

मदत पाने

ओळखविकिपीडियन्स साठीधुळपाटी

नवोदितांसाठी मार्गदर्शन: [वाचन] दिशादर्शनविश्वासार्हता [संपादन] मजकूर जोडणेस्रोतप्रताधिकारअनुक्रमणिका पानेमुद्रितशोधनटंकनप्रमाणिकरणएकीकरणसजावट [देखरेख] देखरेखकाढून टाकणे

दालने: Portal classificationPortal review

वाचन: SearchingReading offlineBooks

संपादन: Introduction to editing WikisourceAdding textsAdding imagesAuthor pagesCategorizationFront matterInterlanguage linksLayoutNamespacesPatrollingProofreadRedirectsSubpages

खास मुद्दे: DisambiguationFootnotes and endnotesFractions and functionsLabeled section transclusionLogging inMatch and splitPage breaksSidenotesTable

मुळ प्रतीं: Digitising texts and images for WikisourceDjVu files

प्रताधिकार: Copyright tagsPublic domainCopyright renewalsLicensing compatibilityOfficial texts

विशिष्ट साहित्य: FilmPoetrySheet music

बहूमाध्यमे: Audio

साचे: अक्षर आकार साचेMaintenance tagsSister‑project templates

अवजारे: Gadget‑BookMakerGadget‑HotCatHeader preloading script gadgetURL2Commons

बाह्य दुवे: Internet ArchiveLibriVoxBibliowiki

धोरणे आणि मार्गदर्शक तत्वे

निबंध

विकिस्रोत निबंध: Author namesDjVu vs. PDFHandwritingNamespace usage proposalPortal classification system adaptationSerial works

सदस्यांनी लिहिलेले निबंध: Categorization and URL hierarchies

संपर्क

मुद्रितशोधनाची आकडेवारी

पानांची स्थिती संख्या
प्रमाणित‎ १२,९३१
मुद्रितशोधन‎ २६,३०७
समस्यादायक‎
तपासणी करायचे साहित्य‎ ५२,३७५
मजकुराविना‎ १५९

पान नामविश्वातील पाच प्रकारच्या पानांची आकडेवारी वरील तक्त्यामधे दिली आहे. आपण आपल्या आवडीनुसार ओसीआर, तपासणी, चुकीच्या दुरुस्त्या, मुद्रितशोधन, प्रमाणन करू शकता. त्यासाठी त्या त्या वर्गाच्या पानांवर जाऊन आपल्या आवडीचे पुस्तक निवडा व त्यावर काम सुरू करा.

वाढवा आणि सुधारा

प्रमाणित‎: <dynamicpagelist>

category   = Index Proofread‎
count     = 3
mode     = inline
order     = ascending
shownamespace = false

</dynamicpagelist>(more...)

मुद्रितशोधन: <dynamicpagelist>

category   = Index Not-Proofread
count     = 3
mode     = inline
order     = ascending
shownamespace = false

</dynamicpagelist>(more...)

जुळवा आणि भाग करा: <dynamicpagelist>

category   = Index - Ready for Match and Split
count     = 3
mode     = inline
order     = ascending
shownamespace = false

</dynamicpagelist>(more...)

चित्रे जोडा: <dynamicpagelist>

category   = Texts with missing images
count     = 3
mode     = inline
order     = ascending
shownamespace = false

</dynamicpagelist>(more...)

सारण्या जोडा: <dynamicpagelist>

category   = Texts with missing tables
count     = 3
mode     = inline
order     = ascending
shownamespace = false

</dynamicpagelist>(more...)

वेगळ्या साहित्याला जोडा: <dynamicpagelist>

category   = Pages to be split
count     = 3
mode     = inline
order     = ascending
shownamespace = false

</dynamicpagelist>(more...)

विभाग करा: <dynamicpagelist>

category   = Texts to be split
count     = 3
mode     = inline
order     = ascending
shownamespace = false

</dynamicpagelist>(more...)

विभागांची उपपाने करा: <dynamicpagelist>

category   = Texts requiring subpages
count     = 3
mode     = inline
order     = ascending
shownamespace = false

</dynamicpagelist>(more...)

प्रकल्प