पान:अद्भुत दुनिया व्यवस्थापनाची (Adbhut Duniya Vyavasthapanachi).pdf/६

विकिस्रोत कडून
हे पान प्रमाणित केलेले आहे.
।। अंतरंग ||


१. नव्या युगाचे महाराज
२. ओंडका आणि मासा
३. मालकाकडून वाटणारी भीती
४. आव्हान ‘बदलांचे १३
५. संस्था नावाचे जग १८
६. नोकरदारांची निवड २२
७. एक व्यवस्थापकीय चमत्कार २७
८. या संकटावर कशी मात करणार? ३०
९. संकटाचे संधीत रूपांतर करा ३५
१०. आव्हान जागतिक स्पर्धेचे (भाग पहिला) ३९
११. आव्हान जागतिक स्पर्धेचे (भाग दुसरा) ४३
१२. उज्ज्वल भवितव्याची त्रिसूत्री ४८
१३. व्यवस्थापनासमोरील आव्हान ५१
१४. मनुष्यबळाचा आदर व विकास ५५
१५. बदलती व्यवस्थापन शैली ५९
१६. व्यवस्थापन पध्दतींतील बदल ६२
१७. महिला व्यवस्थापक ६५
१८. महिलांच्या यशाचे रहस्य ६९
१९. व्यवस्थापन चमचेगिरी'चे ७२
२०. चमचेगिरीचा वापर ૧९६