पान:अद्भुत दुनिया व्यवस्थापनाची (Adbhut Duniya Vyavasthapanachi).pdf/२२५

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search
हे पान प्रमाणित केलेले आहे.


हे जाणवत. मग बौध्दिक घुसमट चालू होते.
 प्रारंभीच्या काळात नाईलाजास्तव कोणतीही नोकरी पत्करावी लागली, तरी जीवनात काहीसं स्थैर्य निर्माण झाल्यानंतर आपली क्षमता आणि सध्याची नोकरी यांची तुलना करावयास काही हरकत नाही. नव्या नोकरीचा शोध घेण्यास ही तुलना साहाय्यभूत होऊ शकते.

 अशा प्रकारे स्वतःच्या कार्यालयीन जीवनाचे सर्व अंगांनी त्रयस्थपणानं समालोचन करण्याची सवय अधिकारी, व्यवस्थापक व कर्मचाऱ्यांंनीही लावून घेतली पाहिजे. केवळ घाण्याला जुंंपलेल्या बैलाप्रमाणे कामाच्या पाट्या टाकत राहणे आणि आपण खूप राबतो असं समाधान करून घेणे अंतिमतः नुकसानदायक ठरते.आपली कंपनी कामाचं वातावरण, नोकरी, स्वतःची क्षमता, आवडनिवड, गरजा, आपल्यावरील कामाव्यतारक्तच्या जबाबदाऱ्या, आपल्याला उपलब्ध असणारा वेळ, त्याची योग्य पध्दतीनं गुंतंवणूक इत्यादी सर्व बाबींची एकमेकांशी सांगड घालून सध्याची नोकरी सुरू ठेवायची की त्यात बदल करणे आवश्यक आहे. याचा निर्णय घ्यावा.

काम व क्षमतेचं समालोचन/२१६