पान:अद्भुत दुनिया व्यवस्थापनाची (Adbhut Duniya Vyavasthapanachi).pdf/३

विकिस्रोत कडून
हे पान प्रमाणित केलेले आहे.

अद्भुत दुनिया व्यवस्थापनाची
ADBHUT DUNIYA VYAVASTHAPANASHI

© शरू रांगणेकर
 ३१,नीलांबर, ३७, पेडर रोड, मुंबई : ४०० ०२६.
 e-mail: rangnekar@vsnl.com
 website: wwwsharurangekar.com

  • अनुवाद : अजिंत दाते
  • प्रकाशक :

 राजेंद्र वाणी,
 अग्रणी प्रकाशन, एन-११, ई-११/३, मयूरनगर,
 हडको, औरंगाबाद. मो. १३७२००६७८५
 e-mail:rdwani123@rediffmail.com

  • अक्षरजुळणी:

 सिद्धी ग्राफिक्स अॅण्ड मल्टी सर्विसेस,
 एन११, जी-९/२, नवजीवन कॉलनी,
 हड़क़ो, औरंगाबाद.

मुद्रक :
 श्वेता कम्युनिकेशन अॅण्ड मल्टिसर्विसेस,
 सिड़को एन-४, औरंगाबाद.

  • मुखपृष्ठ व आतील व्यंगचित्रे :

 विवेक मेहेत्रे

  • प्रथमावृत्ती, डिसेंबर २०१०
  • मूल्य : रु. ३००/-