पान:अद्भुत दुनिया व्यवस्थापनाची (Adbhut Duniya Vyavasthapanachi).pdf/७

विकिस्रोत कडून
हे पान प्रमाणित केलेले आहे.


२१. समाजरचनेचा विपरीत परिणाम ७९
२२. मानसिकता बदलणे आवश्यक ८३
२३. तर्कशास्त्र:कामाचे,कर्मचाऱ्यांचे ८८
२४. सार्वजनिक उद्योग:काळ,आज व उद्या ९२
२५. 'शास्त्र'भ्रष्टाचाराचे ९६
२६. भ्रष्टाचाराचा शिष्टाचार व संस्था १००
२७. भ्रष्टाचार व त्याचे नियंत्रण १०४
२८. स्वेच्छा निवृत्ती:घर घर की कहानी १०८
२९. कर्मचारी :कामसू व 'प्रवासी' ११२
३०. हितगूज (भाग पहिला) ११६
३१. हितगूज (भाग दुसरा) ११९
३२. व्यवस्थापन शिक्षण:काल,आज व उद्या १२३
३३. व्यवस्थापन शिक्षणाचे भवितव्य १२७
३४. संवाद साधण्याची कला १३१
३५. दुसरं करिअर १३५
३६. माध्यम बर्ग व समाजाचे 'व्ययस्थापन' १३९
३७. व्यवस्थापकीय सल्लागार १४३
३८. उत्तम व्ययस्थापनाचं रहस्य १४७
३९. व्यवस्थापकीय 'धर्मांतर' १५०
४०. व्यवस्थापन शैलीत बदल आवश्यक १५३
४१. व्यवस्थापकाचे गुणधर्म १५७
४२. युग बदल्या संबंधांचं १६०
४३. एकविसावं शतक कोणाचं? १६३