अनुक्रमणिका:अर्थ तो सांगतो पुन्हा (Artha to Sangato Punha).pdf

Open in Book2Scroll
Open file in BookReader
Purge file
Transclusion Status Detection Tool
विकिस्रोत कडून

शीर्षक अर्थ तो सांगतो पुन्हा
Author शरद जोशी
Illustrator दत्ता जोशी
Year 2010
Publisher जनशक्ती वाचक चळवळ
Location औरंगाबाद
Source pdf
Progress To be proofread
Transclusion Index not transcluded or unreviewed

Pages   (key to Page Status)   

प्रकाशकाचे मनोगत लेखानुक्रम केंद्रीय अंदाजपत्रक : पहिल्याच घासाला माशी १० ११ १२ १३ हे पाप तुमचे आहे १५ १६ १७ १८ १९ नवे औद्योगिक धोरण : सिंगापुरी मॉडेल २१ २२ २३ २४ २५ २६ २७ २८ २९ ३० ३१ कामगार चळवळ प्रतिगामी बनते आहे ३३ ३४ ३५ ३६ बांडगुळांची दादागिरी ३८ ३९ ४० ४१ बँकांची व्यंकटी सांडो ४३ ४४ ४५ ४६ थोडीतरी प्रामाणिकता दाखवा ४८ ४९ ५० ५१ उद्योजकाच्या वाटे:खाचखळगे, काटेकुटे ५३ ५४ ५५ ५६ ५७ ५८ ५९ ६० ६१ ६२ केंद्रीय अर्थसंकल्प :१९४७ तारा की धूमकेतू? ६४ ६५ ६६ टांगते अंदाजपत्रक का नको? ६८ ६९ सामना : उद्योजक आणि बांडगुळांतला ७१ ७२ ७३ ७४ ७५ ७६ ७७ ७८ ७९ ८० गर्जेल तो पडेल काय? ८२ ८३ वाय-टू-के अंदाजपत्रक ८५ ८६ ८७ विजय आणि पराभवाचे अर्थकारण ८९ ९० ९१ फाल्गुन-शिमगा-होळी, शिळ्या भाताला तीनदा फोडणी ९३ ९४ ९५ ९६ शेतकऱ्यांवर संपुआ अंदाजपत्रकाची कुऱ्हाड ९८ ९९ १०० १०१ २००५ च्या अंदाजपत्रकामागील आडाखे आणि अंदाज १०३ १०४ १०५ १०६ १०७ १०८ १०९ ११० सावकारांचे पुनरागमन ११२ ११३ ११४ ११५ केंद्रीय अंदाजपत्रक २००६-०७ : 'शिळ्या कढीला ऊत' ११७ ११८ ११९ केंद्रीय अंदाजपत्रक उद्योजक आणि शेतकऱ्यांना मोकळे करणारे हवे १२१ १२२ १२३ १२४ १२५ १२६ १२७ १२८ १२९ शेतकऱ्यांच्या असंतोषात तेल ओतणारा अर्थसंकल्प १३१ १३२ १३३ १३४ महागाई : सुधारण्याची एक संधी १३६ १३७ १३८ वित्तमंत्री आणि कर्जमाफीची ‘डांबरी बाहुली' १४० १४१ १४२ १४३ महागाई आणि उंटावरील वैदू १४५ १४६ १४७ वायदेबाजाराविरुद्ध चिदम्बरम यांचे व्यक्तिगत युद्ध १४९ १५० १५१ नव्या संपुआ अर्थसंकल्पाच्या तोंडावर १५३ १५४ आम आदमीचे नाव घेत नोकरशाहीला खुश करणारा अर्थसंकल्प १५६ १५७ १५८ १५९ विलक्षण भाववाढीचे घटित १६१ १६२ १६३ अंदाजपत्रक आणि शेतीच्या समस्या १६५ १६६ १६७ १६८