Open in Book2Scroll
Open file in BookReader
Purge file
Transclusion Status Detection Tool

अनुक्रमणिका:Gangajal cropped.pdf

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search

शीर्षक गंगाजल
Author इरावती कर्वे
Year 1976
Publisher देशमुख आणि कंपनी (पब्लिशर्स) प्रा.लि.पुणे
Location पुणे
Source pdf
Progress Proofread—All pages of the work proper are proofread, but not all are validated
Transclusion Index not transcluded or unreviewed
अनुक्रम
१. बॉय-फ्रेण्ड? ११
२. देवळाविना गाव १५
३. दुसरे मामंजी १९
४. एक रात्र? की युगानुयुगे? ३८
५. आई सापडली! ४३
६. पाच कविता ५३
७. व्यक्तिस्वातंत्र्य आणि बंधमुक्तता ६३
८. पुनर्जन्माचा विनतोड पुरावा ७१
९. जुन्याच समस्या, नवे उपाय ७६
१०. एकाकी ८५
११. लोक आत्मचरित्र का लिहितात? ९०
१२. किंकाळी ९६
१३. उकल १०३
१४. ते सर्व तूच आहेस १०४
'थोडे' मैत्रिणीसंबंधी १२७
प्रस्तावना १३३