पान:Gangajal cropped.pdf/95

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search
हे पान प्रमाणित केलेले आहे.

१०२ / गंगाजल

 "हं!"

 "म्हणजे काहीही कृती केली, अगदी समजून-उमजून, विचारानं केली, तरी ती योग्य होईलच, असं नाही. कधी बरोबर झाली. तरी तीमध्ये थोडीबहुत चूक राहणारच."

 "हं"

 मी त्रासून विचारलं, “मग काहीच कृती करू नये, असंच ना?"

 उत्तर नाही.

 माझं मलाच उत्तर शोधलं पाहिजे.

 "जिवंत आहे, तोवर कृती व विचार होतच रहाणार. दोन्ही आपल्याशी इमान राखून करायच्या. अपूर्णत्वामुळे काय चुकेल, त्याचं फळ भोगायला व हळहळ करायला सबंध आयुष्य आहेच की!"

 उत्तर नव्हतं; पण मागचा ससेमिरा थांबला होता.

१९६९