चित्र:श्रीमद्भवद्गीतारहस्य-शेवटील भाग.pdf

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search
अनुक्रमणिका असणाऱ्या पानाशी दुवा द्या
पानावर जा


मूळ संचिका(७०६ × ९८७ पिक्सेल, संचिका आकारमान: २२.६७ मे.बा., एमआयएमई प्रकार: application/pdf, ४०६ पाने)

लोकमान्य टिळककृत गीतारहस्य चा दुसरा भाग. सदर लेखक श्री बाळ गंगाधर टिळक यांचे लेखन भारतीय कॉपीराईट कायद्यानुसार सार्वजनिक अधिक्षेत्रात Public Domain म्हणजे प्रताधिकार मुक्त ठरते

This work is available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.

The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law. You can copy, modify, distribute and perform the work, even for commercial purposes, all without asking permission.

संचिकेचा इतिहास

संचिकेची त्यावेळची आवृत्ती बघण्यासाठी त्या दिनांक/वेळेवर टिचकी द्या.

दिनांक/वेळनखुलेआकारसदस्यप्रतिक्रीया
सद्य१२:५८, २८ डिसेंबर २०१३१२:५८, २८ डिसेंबर २०१३ च्या आवृत्तीचे नखुले७०६ × ९८७, ४०६ पाने (२२.६७ मे.बा.)Mahitgar (चर्चा | योगदाने)लोकमान्य टिळककृत गीतारहस्य चा दुसरा भाग. सदर लेखक श्री बाळ गंगाधर टिळक यांचे लेखन भारतीय कॉपीर...

या संचिके ला १०० पाने जोडली आहेत. खालील यादी या संचिके ला जोडलेल्या पहिल्या १०० पानांचे दुवेदर्शविते. संपुर्ण यादी उपलब्ध आहे.

या संचिकेचे अधिक दुवे पहा.

मेटाडाटा