गणपतीची आरती

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search

गणपतीची आरती ही महाराष्ट्रातील घराघरांत होणाऱ्या पूजाअर्चनांत गायल्या जाणाऱ्या आरत्यांच्या प्रारंभी म्हटली जाणारी आरती आहे.

 1. गणपतीची आरती/सुखकर्ता दुखहर्ता
 2. गणपतीची आरती/शेंदूर लाल चढायो
 3. गणपतीची आरती/जय देव जय देव जय मंगलमूर्ती
 4. गणपतीची आरती/तूं सुखकर्ता तूं दुःखकर्ता विघ्नविनाशक मोरया
 5. गणपतीची आरती/जय देव जय देव जय वक्रतुंडा
 6. गणपतीची आरती/सुखकारक, दुखहारक, सन्मतिदायक, गणपती मोरया
 7. गणपतीची आरती/नानापरिमळ दुर्वा शेंदूर
 8. गणपतीची आरती/उंदरावरि बैसोनि दूडदूडा
 9. गणपतीची आरती/आरती करु तुज मोरया
 10. गणपतीची आरती/स्थापित प्रथमारंभी तुज
 11. गणपतीची आरती/वेदशास्त्रांमाजी तूं मंगल
 12. गणपतीची आरती/गणराया हे माझ्या ह्रदयाला
 13. गणपतीची आरती/आदि अवतार तुझा, अकळकळपठारी
 14. गणपतीची आरती/हरिहरब्रह्मादीकी तुजला
 15. गणपतीची आरती/एकदंता गुणवंता गौरी सुखसदना
 16. गणपतीची आरती/अनादिनायक चिंतामणीदेवा
 17. गणपतीची आरती/दीनदयाळा गणपति स्वामी
 18. गणपतीची आरती/प्रेमगंगाजळे देवा
 19. गणपतीची आरती/गणपति नमिती स्तविती
 20. गणपतीची आरती/बारों में आरती गणपतचरना
 21. गणपतीची आरती/आरती गणपती। पदपंकजि
 22. गणपतीची आरती/गजवदना मन नमले पाहुनियां
 23. गणपतीची आरती/जय जय विघ्नविनाशन
 24. गणपतीची आरती/आवडी गंगाजळें देवा न्हाणी
 25. गणपतीची आरती/त्रिपुरासुर वधु जातां
 26. गणपतीची आरती/उपेल जरती मदें शुंडा
 27. गणपतीची आरती/ओंवाळू आर्ती देवा
 28. गणपतीची आरती/जय जय गणपती। ओवाळीत आरती
 29. गणपतीची आरती/शंकरतनया भवभयहरणा पंचारती
 30. गणपतीची आरती/आरती शुभनंदनाची
 31. गणपतीची आरती/पाश करि उत्पल शंख गदा
 32. गणपतीची आरती/आरती त्रिपुरमर्दनाची
 33. गणपतीची आरती/विघ्नांत विघ्नेशा हे गजानन
 34. गणपतीची आरती/वक्रतुंड एकदंत गौरिनंदना
 35. गणपतीची आरती/जयजयाजी विघ्नांतक हे गजानन
 36. गणपतीची आरती/जय जय गणपति अघशमना
 37. गणपतीची आरती/जग ताराया अवतरलासी भक्त
 38. गणपतीची आरती/आरती मी करिन तुला
 39. गणपतीची आरती/गणराज आज सुप्रसन्न होई
 40. गणपतीची आरती/श्रीगणराया पार्वतितनया
 41. गणपतीची आरती/शिवतनया वक्रतुंड गौरीच्या
 42. गणपतीची आरती/जय जय आरती पार्वतिकुमारा
 43. गणपतीची आरती/गणराया आरती ही तुजला
 44. गणपतीची आरती/जय जय जी विघ्नहरा आरती
 45. गणपतीची आरती/आरती गौरिनंदनाची। गणाधिष
 46. गणपतीची आरती/आरती करितो गणपतीदेवा
 47. गणपतीची आरती/गणराया हे माझ्या ह्रदयाला
 48. गणपतीची आरती/जय जय सिद्धिविनायक गणपत
 49. गणपतीची आरती/गजवदना पुजूनी तुला करित
 50. गणपतीची आरती/जय जय जी शिवकुमरा
 51. गणपतीची आरती/शिवतनया आजि दे मतिला
 52. गणपतीची आरती/आरती शंकरतनयाची । मोरया
 53. गणपतीची आरती/आरती सप्रेम जयजय स्वामी
 54. गणपतीची आरती/मंगलदायक सिद्धीविनायक
 55. गणपतीची आरती/तू सुखकर्ता तु दु:खहर्ता
 56. गणपतीची आरती/गजानना श्रीगणराया । आधी
 57. गणपतीची आरती/आरती करूं गणपतीला दे
 58. गणपतीची आरती/जय श्रीगणेशा गणपति देवा
 59. गणपतीची आरती/सकळारंभी देव आदि गणपती
 60. गणपतीची आरती/झाली पूजा उजळुं आरती
 61. गणपतीची आरती/जय जय श्रीगजवदना
 62. गणपतीची आरती/सकल कलांचा उद्गाता
 63. गणपतीची आरती/बुद्धी दे विनायका
 64. गणपतीची आरती/उठ उठ रे उठ गणराया
 65. गणपतीची आरती/हेरंबा आरंभा वंदन विघ्नेशा
 66. गणपतीची आरती/जय देव जय देव जय गणपती देवा


PD-icon.svg हे साहित्य भारतात तयार झालेले असून ते आता प्रताधिकार मुक्त झाले आहे. भारतीय प्रताधिकार कायदा १९५७ नुसार भारतीय साहित्यिकाच्या मृत्युनंतर ६० वर्षांनी त्याचे साहित्य प्रताधिकारमुक्त होते. त्यानुसार १ जानेवारी १९५६ पूर्वीचे अशा लेखकांचे सर्व साहित्य प्रताधिकारमुक्त होते. Flag of India.svg