गणपतीची आरती/जय जय गणपती। ओवाळीत आरती

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search

<poem> जय जय गणपती। ओवाळीत आरती। साजि-या सरळ भुजा। परश कमळ शोभती॥धृ.॥

अवतार नाम भेद। गणा आदी अगाध॥ जयासी पार नाही। पुढे खुंटला वाद॥ एकचि दंत शोभे। मुख विक्राळ दोंद॥ ब्रह्मांडा माजि दावी।ऐसे अनंत छंद॥ जय.॥१॥

हे महा ठेंगणी हो। तुज नृत्यनायका॥ भोंवरी फ़ेरे देता। असुरा मर्दीले एका॥ घातले तोडर हो। भक्त जनपाळका॥जय॥२॥

सुंदर शोभला हो। रुपे लोपली तेजें। उपमा काय देऊं। नसे आणिक दुजे॥ रवि शशि तारांगणे। जयामाजी सहजे॥ उधरी सामावली। जया ब्रह्मांडबीजे॥जय.॥३॥

वर्णिता शेष लीला। मूखे भागली त्याची॥ पांगुळले वेद कैसे। चारी राहिले मुके॥ अवतार जन्मला हो। लिंग नामिया मुखे॥ अमूर्त मूर्तिमंत। होय भक्तीच्या सूखे॥ जय॥४॥

ऐसाचि भाव देई। तया नाचतां पुढे॥ धूप दीप पंचारती। ओवाळीन निवाडे॥ राखें तूं शरणांगता।तुका खेळतां लाडे॥ जय॥५॥

<poem>


हे साहित्य भारतात तयार झालेले असून ते आता प्रताधिकार मुक्त झाले आहे. भारतीय प्रताधिकार कायदा १९५७ नुसार भारतीय साहित्यिकाच्या मृत्युनंतर ६० वर्षांनी त्याचे साहित्य प्रताधिकारमुक्त होते. त्यानुसार १ जानेवारी १९५६ पूर्वीचे अशा लेखकांचे सर्व साहित्य प्रताधिकारमुक्त होते.
बहूतेक या पानावरील मजकूर प्रताधिकारीत आहे, त्यामुळे हे पान हटवण्यात येईल. या पानातील मजकूराच्या प्रताधिकार स्थितीची तपासणी करून त्यानंतर तो ठेवायचा की काढून टाकायचे हे ठरवले जाईल. आपण कोणत्याही पानाच्या चर्चा पानावर त्या त्या मजकूराच्या प्रताधिकार स्थितीबद्दल चर्चा सुरु करु शकता. ती करित असताना आपण इतर सक्रिय सदस्यांना त्यात सामील करून घ्या. स्थानिक किंवा वैश्विक प्रचालक फक्त समुदायाने घेतलेल्या निर्णयाची तांत्रिक अंमलबावणी करतील. हा विकिस्त्रोत प्रकल्प आहे त्यामुळे या प्रकल्पावर फक्त आणि फक्त स्त्रोत असलेलाच मजकूर जो पूर्व प्रकाशित पुस्तकांमधून घेतलेला आहे, आणि पुरावा म्हणून त्या पूर्व प्रकाशित पुस्तकाची प्रत कॉमन्सवर अपलोड करण्यात आलेली आहे. या व्यतिरीक्त इतर सर्व मजकूर पुराव्या अभावी आणि प्रताधिकाराचा भंग होत असल्याच्या कारणाने काढून टाकण्यात येईल.