गणपतीची आरती/जय देव जय देव जय मंगलमूर्ती

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search

जय देव जय देव जय मंगलमूर्ती ।

तुझे गुण वर्णाया मज कैंची स्फूर्ती ॥ ध्रु० ॥


नानापरिमळ दूर्वा शमिपत्रें ।

लाडू मोदक अन्नें परिपूरित पातें ।

ऐसें पूजन केल्या बीजाक्षरमंत्रें ।

अष्टहि सिद्धी नवनिधि देसी क्षणमात्रें ॥१॥


तुझे ध्यान निरंतर जे कोणी करिती ।

त्यांची सकलहि पापें विघ्नेंही हरती ॥

वाजी वारण शिबिका सेवक सुत युवती ।

सर्वहि पावुनि अंती भवसागर तरती ॥ जय देव० ॥ २ ॥


शरणागत सर्वस्वे भजती तव चरणीं ।

कीर्ति तयांची राहे जोंवर शाशितरणी ॥

त्रैयोक्यों ते विजयी अद्भुत हे करणी ।

गोसावीनंदन रत नामस्मरणीम ॥ जय देव जय देव० ॥३॥


हे साहित्य भारतात तयार झालेले असून ते आता प्रताधिकार मुक्त झाले आहे. भारतीय प्रताधिकार कायदा १९५७ नुसार भारतीय साहित्यिकाच्या मृत्युनंतर ६० वर्षांनी त्याचे साहित्य प्रताधिकारमुक्त होते. त्यानुसार १ जानेवारी १९५६ पूर्वीचे अशा लेखकांचे सर्व साहित्य प्रताधिकारमुक्त होते.
बहूतेक या पानावरील मजकूर प्रताधिकारीत आहे, त्यामुळे हे पान हटवण्यात येईल. या पानातील मजकूराच्या प्रताधिकार स्थितीची तपासणी करून त्यानंतर तो ठेवायचा की काढून टाकायचे हे ठरवले जाईल. आपण कोणत्याही पानाच्या चर्चा पानावर त्या त्या मजकूराच्या प्रताधिकार स्थितीबद्दल चर्चा सुरु करु शकता. ती करित असताना आपण इतर सक्रिय सदस्यांना त्यात सामील करून घ्या. स्थानिक किंवा वैश्विक प्रचालक फक्त समुदायाने घेतलेल्या निर्णयाची तांत्रिक अंमलबावणी करतील. हा विकिस्त्रोत प्रकल्प आहे त्यामुळे या प्रकल्पावर फक्त आणि फक्त स्त्रोत असलेलाच मजकूर जो पूर्व प्रकाशित पुस्तकांमधून घेतलेला आहे, आणि पुरावा म्हणून त्या पूर्व प्रकाशित पुस्तकाची प्रत कॉमन्सवर अपलोड करण्यात आलेली आहे. या व्यतिरीक्त इतर सर्व मजकूर पुराव्या अभावी आणि प्रताधिकाराचा भंग होत असल्याच्या कारणाने काढून टाकण्यात येईल.