गणपतीची आरती/जय जय जी विघ्नहरा आरती

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search

<poem> जय जय जी विघ्नहरा आरती तुला॥ ओंवाळीन प्रेमरसी तारी तूं मला ॥धृ.॥

रत्नजडीत हेममुकुट मस्तकावरी। शोभतसे पाशांकुश तुझिया करी॥ वारुनिया विघ्न समूह धांव झडकरी। राही पाही येई मम सदना॥ गजवदना। अघदमना।शरण मी तुला॥१॥

आरती ही धरुनि करीं रुप पाहती। गजमुख हे अति सुंदर शोभते किती। गातो गुण वासुदेवा वंदी गणपती॥ धावें। पावें। यावें। विघ्नहरा। भक्तवरा वंद्यसुरा। सुखवि तूं मला॥२॥


<poem>


PD-icon.svg हे साहित्य भारतात तयार झालेले असून ते आता प्रताधिकार मुक्त झाले आहे. भारतीय प्रताधिकार कायदा १९५७ नुसार भारतीय साहित्यिकाच्या मृत्युनंतर ६० वर्षांनी त्याचे साहित्य प्रताधिकारमुक्त होते. त्यानुसार १ जानेवारी १९५६ पूर्वीचे अशा लेखकांचे सर्व साहित्य प्रताधिकारमुक्त होते. Flag of India.svg