गणपतीची आरती/सकळारंभी देव आदि गणपती

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search

<poem>


सकळारंभी देव आदि गणपती ॥ ब्रह्मादिक हरिहर ऋषि मुनि ध्याती ॥ अकळे नकळे अगाध मंगलमूर्तिं ॥ जय जय करुणानिधी कल्याणकीर्ती ॥१॥

जयदेव जयदेव सिद्धी बुद्धी रमणा ॥ आरति (भावार्थी) ओवाळुं तुमचीया चरणा ॥जयदेव० ॥धृ०॥

विश्वाधीशा विराट स्वरुप विशाळा ॥ विश्व जन व्यापक अगाध लीला ॥ तारक भवाब्धि भक्त जन कृपाळा ॥ लक्षिता हा लक्ष निर्गुण निराळा ॥जयदेव० ॥२॥

ब्रह्मा विष्णु शिवादि तूं आदि मूर्ती ॥ नकळसी वेदशास्त्रा अगाध गुण कीर्ती ॥ मोरया गोसावी योगिया चित्तीं ॥ सबाह्य अभ्यंतर व्यापक गणपती ॥जयदेव० ॥३॥

<poem>


हे साहित्य भारतात तयार झालेले असून ते आता प्रताधिकार मुक्त झाले आहे. भारतीय प्रताधिकार कायदा १९५७ नुसार भारतीय साहित्यिकाच्या मृत्युनंतर ६० वर्षांनी त्याचे साहित्य प्रताधिकारमुक्त होते. त्यानुसार १ जानेवारी १९५६ पूर्वीचे अशा लेखकांचे सर्व साहित्य प्रताधिकारमुक्त होते.
बहूतेक या पानावरील मजकूर प्रताधिकारीत आहे, त्यामुळे हे पान हटवण्यात येईल. या पानातील मजकूराच्या प्रताधिकार स्थितीची तपासणी करून त्यानंतर तो ठेवायचा की काढून टाकायचे हे ठरवले जाईल. आपण कोणत्याही पानाच्या चर्चा पानावर त्या त्या मजकूराच्या प्रताधिकार स्थितीबद्दल चर्चा सुरु करु शकता. ती करित असताना आपण इतर सक्रिय सदस्यांना त्यात सामील करून घ्या. स्थानिक किंवा वैश्विक प्रचालक फक्त समुदायाने घेतलेल्या निर्णयाची तांत्रिक अंमलबावणी करतील. हा विकिस्त्रोत प्रकल्प आहे त्यामुळे या प्रकल्पावर फक्त आणि फक्त स्त्रोत असलेलाच मजकूर जो पूर्व प्रकाशित पुस्तकांमधून घेतलेला आहे, आणि पुरावा म्हणून त्या पूर्व प्रकाशित पुस्तकाची प्रत कॉमन्सवर अपलोड करण्यात आलेली आहे. या व्यतिरीक्त इतर सर्व मजकूर पुराव्या अभावी आणि प्रताधिकाराचा भंग होत असल्याच्या कारणाने काढून टाकण्यात येईल.