गणपतीची आरती/आरती शुभनंदनाची

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search
template error: please do not remove empty parameters (see the style guide and template documentation).

<poem> आरती शुभनंदनाची। पदनतजनानंदनाची॥धृ.॥

लंबोदरा दंतिवदना। यदीया मूर्ति कीर्तीसदना॥ सिंदुरानुलेपनु गहना। सुविलसदुंदुराख्यवहना॥चाल॥ शोभतीशूर्पकर्ण ज्याचे। मस्तकी अमंदवर मुख रसारसाप्रिंतप्रचुरतरसुदूर्वांकुरोर्धरुचिर रुचि जयाची॥ सुयोग रुचिर रुचि ॥आरती॥१॥

जयाते भालचंद्र म्हणती। कविगण कीर्ती सतत गाती॥ मुनिपदि हृदंबुजे ध्याती।अपरिचितहरिहरादि करिती॥चाल॥ सुतधन धान्यकलत्रादि। निस्थुल दयाल सुतगललं बिरक्त सुभमाल सुमदजलसंघमद लिकुलविमल चरितविभुची। सुमंजुल विमलचरित विभुची॥ आरती.॥२॥

कटिताट पीतांबरधारी। सुरंजितचरण दिसति नुपुरी॥ मोदक मोदकासी धरी करी।सरिसृप बद्ध ज्याचे उदरी॥चाल॥ स्मरणें विघ्नवृंद वारी।तारि दुरितसागरी वसुदेवकरि परिवितार्थ अतिभक्ति गणपतीची॥ मंगला भक्ति गणपतीची॥आरती.॥३॥

<poem>


PD-icon.svg हे साहित्य भारतात तयार झालेले असून ते आता प्रताधिकार मुक्त झाले आहे. भारतीय प्रताधिकार कायदा १९५७ नुसार भारतीय साहित्यिकाच्या मृत्युनंतर ६० वर्षांनी त्याचे साहित्य प्रताधिकारमुक्त होते. त्यानुसार १ जानेवारी १९५६ पूर्वीचे अशा लेखकांचे सर्व साहित्य प्रताधिकारमुक्त होते. Flag of India.svg