गणपतीची आरती/झाली पूजा उजळुं आरती

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search

<poem>

झाली पूजा उजळुं आरती ॥ भक्तिभावें पुजा करुं विघ्नेशीं ॥ पूजेचा आरंभ करितो दुसरी ॥ कैसी पूजा तुझी नकळे अंतरीं ॥१॥

जयदेव जयदेव जय (श्री) मंगलमूर्ती ॥ भक्तिभावें तुझें चरण हृदयीं ॥जयदेव० ॥धृ०॥

उजळीले दीप मनोमानसीं ॥ सुखें निद्रा (मोरया) करी तूं मंगलमूर्ती ॥ पूर्व पूण्य माया रचिली कुसरी ॥ भक्तिभावें तुज धरिले अंतरीं ॥जयदेव० ॥२॥

प्रपंचाची गती न कळे लौकीकीं ॥ किती भोग भोगूं विपरीत ध्याती ॥ म्हणुनी तुज शरण येतों (आलों) प्रतिमासीं ॥ ऐसा भक्तिभाव निरोपी तूजसीं ॥जयदेव० ॥३॥

समर्थासीं बोलणें नकळे मानसीं ॥ ऐसा सदोदीत देखिला भक्तिसीं ॥ मोरया गोसावी ह्मणे तुजसीं ॥ टाकिले वनवासी कवणाचे द्वारीं ॥जयदेव० ॥४॥

अर्चन करुनि तुह्मा केली आरती ॥ सूखें निद्रा (मोरया) करी तूं मंगलमूर्ती ॥ जय देव जयदेव जय(श्री) मंगलमूर्ती ॥ भक्तिभावें तुझें चरण हृदयीं ॥जयदेव०॥५॥

<poem>


PD-icon.svg हे साहित्य भारतात तयार झालेले असून ते आता प्रताधिकार मुक्त झाले आहे. भारतीय प्रताधिकार कायदा १९५७ नुसार भारतीय साहित्यिकाच्या मृत्युनंतर ६० वर्षांनी त्याचे साहित्य प्रताधिकारमुक्त होते. त्यानुसार १ जानेवारी १९५६ पूर्वीचे अशा लेखकांचे सर्व साहित्य प्रताधिकारमुक्त होते. Flag of India.svg