गणपतीची आरती/उपेल जरती मदें शुंडा

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search

<poem> उपेल जरती मदें शुंडा बहु साजे। शेंदूर जो घवघवीत अद् भुत सुविराजे॥ घागरियांचा घोळ पदी घुळघुळ वाजे। प्रसन्नवदना देवा ध्याना सुख माजे॥१॥

जय देव जय देव गजनरवेषा। आरती ओवाळू तुजला विश्वेशा॥धृ.॥

विशेष महिमा तुजला नकळे गणनाथा। हरिसी संकट विघ्ने तापत्रयव्यथा॥ अखंड आनंदें तूं डोलविसी माथा। तांडव नृत्य करिती तातक् धिम ताथा॥जय.॥२॥

विद्या धन संपदा कनकाच्या राशी। नारी सुत मंदिरे सर्वहि तूं देशी॥ निर्वाणी पावशी वेगी भक्तांशी। गोसावीनंदन गातो कवितांशी॥जय.॥३॥

<poem>


PD-icon.svg हे साहित्य भारतात तयार झालेले असून ते आता प्रताधिकार मुक्त झाले आहे. भारतीय प्रताधिकार कायदा १९५७ नुसार भारतीय साहित्यिकाच्या मृत्युनंतर ६० वर्षांनी त्याचे साहित्य प्रताधिकारमुक्त होते. त्यानुसार १ जानेवारी १९५६ पूर्वीचे अशा लेखकांचे सर्व साहित्य प्रताधिकारमुक्त होते. Flag of India.svg