गणपतीची आरती/आदि अवतार तुझा, अकळकळपठारी

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search

<poem> आदि अवतार तुझा, अकळकळपठारी। ब्रह्मकमंडलु गंगा रहिवास तये तीरी। स्नान पै केलिया हो, पाप ताप निवारी। मोरया दर्शनें हो, जन्ममरण दूरी॥१॥

जय देवा मोरेश्वरा जय मंगळमूर्ती॥ आरती चरणकमळा, ओवाळू प्राणज्योती॥जय.॥धॄ.॥

सुंदरमस्तकी हो, मुकुट पिसे साजीरा। विशाळ कर्णद्वय, कुंडले मनोहर। त्रिपुंडटिळा भाळी, अक्षता ते सोज्वळी। प्रसन्न मुखकमळ, मस्तकी दुर्वांकुर॥जय.॥२॥

नयन निर्मळ हो भुवया अति सुरेख। एकदंत शोभताहे, जडित स्वर्ण माणिक। बरवी सोंड सरळ, दिसतसे अलौकिक। तांबूल मुखीं शोभे अधररंग सुरेख॥जय॥३॥

चतुर्भुजी मंडित हो, शोभती आयुधें करी। परशुकमलअंकुश हो, मोद्क पात्र भरी। अमृतसम मधुर, सोंड शोभे तयावरी। मूषक वाहन तुझें, लाडू भक्षण करी॥जय.॥४॥

नवरत्नहार कंठी, यज्ञोपवीत सोज्वळ। ताईत मिरवीतसे, त्याचा ढाळ निर्मळ। जाईजुई नागचांफ़े, पुष्पहार परिमळ। चंदनी कस्तुरीचा शोभे टिळक वर्तुळ॥जय.॥५॥

<poem>


हे साहित्य भारतात तयार झालेले असून ते आता प्रताधिकार मुक्त झाले आहे. भारतीय प्रताधिकार कायदा १९५७ नुसार भारतीय साहित्यिकाच्या मृत्युनंतर ६० वर्षांनी त्याचे साहित्य प्रताधिकारमुक्त होते. त्यानुसार १ जानेवारी १९५६ पूर्वीचे अशा लेखकांचे सर्व साहित्य प्रताधिकारमुक्त होते.
बहूतेक या पानावरील मजकूर प्रताधिकारीत आहे, त्यामुळे हे पान हटवण्यात येईल. या पानातील मजकूराच्या प्रताधिकार स्थितीची तपासणी करून त्यानंतर तो ठेवायचा की काढून टाकायचे हे ठरवले जाईल. आपण कोणत्याही पानाच्या चर्चा पानावर त्या त्या मजकूराच्या प्रताधिकार स्थितीबद्दल चर्चा सुरु करु शकता. ती करित असताना आपण इतर सक्रिय सदस्यांना त्यात सामील करून घ्या. स्थानिक किंवा वैश्विक प्रचालक फक्त समुदायाने घेतलेल्या निर्णयाची तांत्रिक अंमलबावणी करतील. हा विकिस्त्रोत प्रकल्प आहे त्यामुळे या प्रकल्पावर फक्त आणि फक्त स्त्रोत असलेलाच मजकूर जो पूर्व प्रकाशित पुस्तकांमधून घेतलेला आहे, आणि पुरावा म्हणून त्या पूर्व प्रकाशित पुस्तकाची प्रत कॉमन्सवर अपलोड करण्यात आलेली आहे. या व्यतिरीक्त इतर सर्व मजकूर पुराव्या अभावी आणि प्रताधिकाराचा भंग होत असल्याच्या कारणाने काढून टाकण्यात येईल.