गणपतीची आरती/सुखकारक, दुखहारक, सन्मतिदायक, गणपती मोरया

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search

<poem> सुखकारक, दुखहारक, सन्मतिदायक, गणपती मोरया जय गणपती, जय मोरया, मंगलमूर्ती मोरया

प्राक्तनातले अरिष्ट नुरवी प्रेमकृपेची धारा झरवी वात्सल्याची वर्षा पुरवी तू गणनायक, सिध्दिविनायक, सुबुध्दिदायक मोरया जय गणपती, जय मोरया, मंगलमूर्ती मोरया

राग लोभ अज्ञान काननी गुरफटलो मज तार यांतुनी अनन्य भावे शरण तुला मी दे मज स्फूर्ती आणि सन्मती, अंति सद्गती मोरया जय गणपती, जय मोरया, मंगलमूर्ती मोरया

सर्वसाक्षि तू, तू वरदाता तुजवाचुनि मज कुणी न त्राता क्लेशांमधुनि सोडवि आता मी नतमस्तक करित प्रार्थना हे गजवदना मोरया जय गणपती, जय मोरया, मंगलमूर्ती मोरया

<poem>


हे साहित्य भारतात तयार झालेले असून ते आता प्रताधिकार मुक्त झाले आहे. भारतीय प्रताधिकार कायदा १९५७ नुसार भारतीय साहित्यिकाच्या मृत्युनंतर ६० वर्षांनी त्याचे साहित्य प्रताधिकारमुक्त होते. त्यानुसार १ जानेवारी १९५६ पूर्वीचे अशा लेखकांचे सर्व साहित्य प्रताधिकारमुक्त होते.
बहूतेक या पानावरील मजकूर प्रताधिकारीत आहे, त्यामुळे हे पान हटवण्यात येईल. या पानातील मजकूराच्या प्रताधिकार स्थितीची तपासणी करून त्यानंतर तो ठेवायचा की काढून टाकायचे हे ठरवले जाईल. आपण कोणत्याही पानाच्या चर्चा पानावर त्या त्या मजकूराच्या प्रताधिकार स्थितीबद्दल चर्चा सुरु करु शकता. ती करित असताना आपण इतर सक्रिय सदस्यांना त्यात सामील करून घ्या. स्थानिक किंवा वैश्विक प्रचालक फक्त समुदायाने घेतलेल्या निर्णयाची तांत्रिक अंमलबावणी करतील. हा विकिस्त्रोत प्रकल्प आहे त्यामुळे या प्रकल्पावर फक्त आणि फक्त स्त्रोत असलेलाच मजकूर जो पूर्व प्रकाशित पुस्तकांमधून घेतलेला आहे, आणि पुरावा म्हणून त्या पूर्व प्रकाशित पुस्तकाची प्रत कॉमन्सवर अपलोड करण्यात आलेली आहे. या व्यतिरीक्त इतर सर्व मजकूर पुराव्या अभावी आणि प्रताधिकाराचा भंग होत असल्याच्या कारणाने काढून टाकण्यात येईल.