गणपतीची आरती/हरिहरब्रह्मादीकी तुजला

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search

<poem> हरिहरब्रह्मादीकी तुजला पूजीलें। म्हणोनि त्यांचे कार्य सिद्धी त्वां नेले॥ ऎसा तू गणराजा नवसा योजिले। वर्णावया नकळे तुझी पाऊलें॥१॥

जय देव जय देव जय गजानना। आरती ओवाळू तुज सुंदर वदना॥जय.॥धृ.॥

तुज ऎसा सुंदर आणिक न दीसे। जिकडे पहावे तिकडे गणराज भासे। श्रवणी कुंड्लांची दीप्ती प्रकाशे॥ चंद्र सूर्य दोन्ही हेलावति जैसे॥जय.॥२॥

गंधपुष्पे दुर्वा तुजला जे वाहती। ते नर भाग्यवंत लक्ष्मी पावती॥ दर्शन हेळामात्रे तया होय मुक्ती। सहज नामा याणें गाइली आरती॥जय.॥३॥

<poem>


PD-icon.svg हे साहित्य भारतात तयार झालेले असून ते आता प्रताधिकार मुक्त झाले आहे. भारतीय प्रताधिकार कायदा १९५७ नुसार भारतीय साहित्यिकाच्या मृत्युनंतर ६० वर्षांनी त्याचे साहित्य प्रताधिकारमुक्त होते. त्यानुसार १ जानेवारी १९५६ पूर्वीचे अशा लेखकांचे सर्व साहित्य प्रताधिकारमुक्त होते. Flag of India.svg