Jump to content

गणपतीची आरती/अनादिनायक चिंतामणीदेवा

विकिस्रोत कडून

<poem> अनादिनायक चिंतामणीदेवा। विद्याधर तुज म्हणती करिती सुर सेवा॥ नकळे ब्रह्मादिकां पार्वतिसुत ठेवा। भावे पाहावा निज मानसिं घ्यावा॥१॥

जय देव जय देव गणपती स्वामी। पंचप्राणी आरती करितो तुजला मी॥जय.॥धृ.॥

परशू अंकुश कमळां धरिलें अवलीळा। सिंदूरचर्चित भाळा। शोभसि रिपु काळा॥ गंडकपालालंकृति पुष्पांच्या माळा। रुणझुण चरणी होती नुपुर अवळीला॥जय.॥२॥

श्वेत छत्र चामरी तुजला मिरवीती। उंदीराचे वाहन तुजला गणपती॥ खाज्यांचे लाडू शोभती हाती। मूर्ती अवलोकितां न ढळती पाती॥जय.॥३॥

राजस उंदीर ठमकत ठमकत चाले। हालत हालत दोंदिल डोलत मग चाले॥ ध्याने ध्यातां गातां सर्वहि जन धाले। हरिगुणमंडित वाणी जन पंडीत बोले॥जय.॥४॥

<poem>


हे साहित्य भारतात तयार झालेले असून ते आता प्रताधिकार मुक्त झाले आहे. भारतीय प्रताधिकार कायदा १९५७ नुसार भारतीय साहित्यिकाच्या मृत्युनंतर ६० वर्षांनी त्याचे साहित्य प्रताधिकारमुक्त होते. त्यानुसार १ जानेवारी १९५६ पूर्वीचे अशा लेखकांचे सर्व साहित्य प्रताधिकारमुक्त होते.
बहूतेक या पानावरील मजकूर प्रताधिकारीत आहे, त्यामुळे हे पान हटवण्यात येईल. या पानातील मजकूराच्या प्रताधिकार स्थितीची तपासणी करून त्यानंतर तो ठेवायचा की काढून टाकायचे हे ठरवले जाईल. आपण कोणत्याही पानाच्या चर्चा पानावर त्या त्या मजकूराच्या प्रताधिकार स्थितीबद्दल चर्चा सुरु करु शकता. ती करित असताना आपण इतर सक्रिय सदस्यांना त्यात सामील करून घ्या. स्थानिक किंवा वैश्विक प्रचालक फक्त समुदायाने घेतलेल्या निर्णयाची तांत्रिक अंमलबावणी करतील. हा विकिस्त्रोत प्रकल्प आहे त्यामुळे या प्रकल्पावर फक्त आणि फक्त स्त्रोत असलेलाच मजकूर जो पूर्व प्रकाशित पुस्तकांमधून घेतलेला आहे, आणि पुरावा म्हणून त्या पूर्व प्रकाशित पुस्तकाची प्रत कॉमन्सवर अपलोड करण्यात आलेली आहे. या व्यतिरीक्त इतर सर्व मजकूर पुराव्या अभावी आणि प्रताधिकाराचा भंग होत असल्याच्या कारणाने काढून टाकण्यात येईल.