गणपतीची आरती/अनादिनायक चिंतामणीदेवा

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search

<poem> अनादिनायक चिंतामणीदेवा। विद्याधर तुज म्हणती करिती सुर सेवा॥ नकळे ब्रह्मादिकां पार्वतिसुत ठेवा। भावे पाहावा निज मानसिं घ्यावा॥१॥

जय देव जय देव गणपती स्वामी। पंचप्राणी आरती करितो तुजला मी॥जय.॥धृ.॥

परशू अंकुश कमळां धरिलें अवलीळा। सिंदूरचर्चित भाळा। शोभसि रिपु काळा॥ गंडकपालालंकृति पुष्पांच्या माळा। रुणझुण चरणी होती नुपुर अवळीला॥जय.॥२॥

श्वेत छत्र चामरी तुजला मिरवीती। उंदीराचे वाहन तुजला गणपती॥ खाज्यांचे लाडू शोभती हाती। मूर्ती अवलोकितां न ढळती पाती॥जय.॥३॥

राजस उंदीर ठमकत ठमकत चाले। हालत हालत दोंदिल डोलत मग चाले॥ ध्याने ध्यातां गातां सर्वहि जन धाले। हरिगुणमंडित वाणी जन पंडीत बोले॥जय.॥४॥

<poem>


PD-icon.svg हे साहित्य भारतात तयार झालेले असून ते आता प्रताधिकार मुक्त झाले आहे. भारतीय प्रताधिकार कायदा १९५७ नुसार भारतीय साहित्यिकाच्या मृत्युनंतर ६० वर्षांनी त्याचे साहित्य प्रताधिकारमुक्त होते. त्यानुसार १ जानेवारी १९५६ पूर्वीचे अशा लेखकांचे सर्व साहित्य प्रताधिकारमुक्त होते. Flag of India.svg