गणपतीची आरती/जय श्रीगणेशा गणपति देवा

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search

<poem> जय श्रीगणेशा गणपति देवा, आरती मी करितो । मोरया आरती मी करितो । भक्तां संकटी पावुनी सकला प्रसन्न तू होतो ॥ धृ. ॥

भाद्रपद मासी शुक्ल चतुर्थी, पार्थिव तुझ करिती । मोरया पार्थिव तुझ करिती ॥ भक्तां पावुनि अंती तयाला मोक्षाला नेसी ॥ १ ॥

नानापरिची द्रव्ये पुष्पें, तुजला अर्पिती । मोरया तुजला अर्पिती । मोदक आणिक रक्तफुलांवरी किती तुझी प्रिती ॥ २ ॥

भक्त रक्षणासाठी देवा, अष्टस्थानीं प्रकटशी । मोरया अष्टस्थानीं प्रकटशी ॥ तू मायेची फुंकर घालुनी, तयांस उद्धरशी ॥ ३ ॥

स्थावर क्षेत्री पंचदेवता, तुजला प्रार्थीती । मोरया तुजला प्रार्थीती ॥ प्रसन्न होऊनी तू त्या स्थानी, मोरेश्वर होसी ॥ ४ ॥

थेऊर क्षेत्रीं भक्त तुझे बहु, चिंता ते करिती । मोरया चिंता ते करिती । चिंता हरिशी म्हणुनी गणेशा चिंतामणि म्हणती ॥ ५ ॥

पल्लव क्षेत्री भक्त चिमुकलें, तुजला पूजिती । मोरया तुजला पूजिती ॥ प्रसन्न होऊनी तू त्या स्थानी, बल्लाळेश्वर होसी ॥ ६ ॥

दत्तात्रेय सुत विनवितसे चरणी । मोरया विनवितसे चरणी ॥ सर्व जनाते संकटी रक्षी, हीच असे विनवणी ॥ ७ ॥

<poem>


हे साहित्य भारतात तयार झालेले असून ते आता प्रताधिकार मुक्त झाले आहे. भारतीय प्रताधिकार कायदा १९५७ नुसार भारतीय साहित्यिकाच्या मृत्युनंतर ६० वर्षांनी त्याचे साहित्य प्रताधिकारमुक्त होते. त्यानुसार १ जानेवारी १९५६ पूर्वीचे अशा लेखकांचे सर्व साहित्य प्रताधिकारमुक्त होते.
बहूतेक या पानावरील मजकूर प्रताधिकारीत आहे, त्यामुळे हे पान हटवण्यात येईल. या पानातील मजकूराच्या प्रताधिकार स्थितीची तपासणी करून त्यानंतर तो ठेवायचा की काढून टाकायचे हे ठरवले जाईल. आपण कोणत्याही पानाच्या चर्चा पानावर त्या त्या मजकूराच्या प्रताधिकार स्थितीबद्दल चर्चा सुरु करु शकता. ती करित असताना आपण इतर सक्रिय सदस्यांना त्यात सामील करून घ्या. स्थानिक किंवा वैश्विक प्रचालक फक्त समुदायाने घेतलेल्या निर्णयाची तांत्रिक अंमलबावणी करतील. हा विकिस्त्रोत प्रकल्प आहे त्यामुळे या प्रकल्पावर फक्त आणि फक्त स्त्रोत असलेलाच मजकूर जो पूर्व प्रकाशित पुस्तकांमधून घेतलेला आहे, आणि पुरावा म्हणून त्या पूर्व प्रकाशित पुस्तकाची प्रत कॉमन्सवर अपलोड करण्यात आलेली आहे. या व्यतिरीक्त इतर सर्व मजकूर पुराव्या अभावी आणि प्रताधिकाराचा भंग होत असल्याच्या कारणाने काढून टाकण्यात येईल.