चतुःश्लोकी भागवत

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search

श्रीमद्भागवताच्या दुसर्‍या स्कंधांतील नवव्या अध्यायांतील ३२ ते ३५ या चार श्लोकात ब्रह्मदेवाला भगवंतानें सांगितलेलें गुह्म ज्ञान अथवा सर्व भागवत ग्रंथाचें सार आहे , म्हणून त्यास चतुःश्लोकी भागवत असे संबोधतात.

 1. चतुःश्लोकी भागवत/सदगुरुवंदन
 2. चतुःश्लोकी भागवत/गुरुमहिमा
 3. चतुःश्लोकी भागवत/गुरुदास्याचें महिमान
 4. चतुःश्लोकी भागवत/आत्मनिवेदन
 5. चतुःश्लोकी भागवत/कथासूत्र
 6. चतुःश्लोकी भागवत/ब्रह्मदेवाची कथा
 7. चतुःश्लोकी भागवत/ज्ञानप्राप्ति
 8. चतुःश्लोकी भागवत/भगवत्प्राप्ति
 9. चतुःश्लोकी भागवत/सृष्टिरचना
 10. चतुःश्लोकी भागवत/भगवंताचा धांवा
 11. चतुःश्लोकी भागवत/हरिकृपा
 12. चतुःश्लोकी भागवत/चित्तशुद्धी
 13. चतुःश्लोकी भागवत/अनुतापयुक्त ब्रह्मदेव
 14. चतुःश्लोकी भागवत/तपाचें महिमान
 15. चतुःश्लोकी भागवत/तप याचा अर्थ
 16. चतुःश्लोकी भागवत/तप म्हणजे काय
 17. चतुःश्लोकी भागवत/तप आरंभिलें
 18. चतुःश्लोकी भागवत/आत्मज्ञान
 19. चतुःश्लोकी भागवत/वैकुंठमहिमा
 20. चतुःश्लोकी भागवत/वैकुंठ स्थिति
 21. चतुःश्लोकी भागवत/हरिभक्तांचे स्वरुप
 22. चतुःश्लोकी भागवत/पतिव्रतांचें निवासस्थान
 23. चतुःश्लोकी भागवत/हरिगुणसंकीर्तन
 24. चतुःश्लोकी भागवत/श्रीविष्णूची स्तुति
 25. चतुःश्लोकी भागवत/पार्षदगण
 26. चतुःश्लोकी भागवत/सृष्टीची निर्मिती
 27. चतुःश्लोकी भागवत/नारायणाला नमन
 28. चतुःश्लोकी भागवत/ब्रह्मदेवाला वर
 29. चतुःश्लोकी भागवत/तपस्सामर्थ्य
 30. चतुःश्लोकी भागवत/ज्ञानाची व्याख्या
 31. चतुःश्लोकी भागवत/आत्म ज्ञान
 32. चतुःश्लोकी भागवत/माया
 33. चतुःश्लोकी भागवत/छाया माया
 34. चतुःश्लोकी भागवत/मायेचा निरास
 35. चतुःश्लोकी भागवत/ग्रंथाची स्तुति
 36. चतुःश्लोकी भागवत/माझी प्राप्ति
 37. चतुःश्लोकी भागवत/व्यतिरेकाचें लक्षण
 38. चतुःश्लोकी भागवत/मताचें सामर्थ्य
 39. चतुःश्लोकी भागवत/समाधि
 40. चतुःश्लोकी भागवत/अहंकारशून्य
 41. चतुःश्लोकी भागवत/गुरुचें लक्षण
 42. चतुःश्लोकी भागवत/चार श्लोक
 43. चतुःश्लोकी भागवत/सृष्टिपूर्व गुह्यज्ञान
 44. चतुःश्लोकी भागवत/जनार्दनकृपा
 45. चतुःश्लोकी भागवत/प्रजापति
 46. चतुःश्लोकी भागवत/नारद
 47. चतुःश्लोकी भागवत/भागवताची दहा लक्षणें
 48. चतुःश्लोकी भागवत/ब्रह्मज्ञानी
 49. चतुःश्लोकी भागवत/गुरुकृपा
 50. चतुःश्लोकी भागवत/नारदाचें दर्शन
 51. चतुःश्लोकी भागवत/शुकयोगींद्र
 52. चतुःश्लोकी भागवत/ब्राह्मणाचें सामर्थ्य
 53. चतुःश्लोकी भागवत/राजा परीक्षित
 54. चतुःश्लोकी भागवत/संताकडे क्षमायाचना
 55. चतुःश्लोकी भागवत/भागवत सार


हे साहित्य भारतात तयार झालेले असून ते आता प्रताधिकार मुक्त झाले आहे. भारतीय प्रताधिकार कायदा १९५७ नुसार भारतीय साहित्यिकाच्या मृत्युनंतर ६० वर्षांनी त्याचे साहित्य प्रताधिकारमुक्त होते. त्यानुसार १ जानेवारी १९५६ पूर्वीचे अशा लेखकांचे सर्व साहित्य प्रताधिकारमुक्त होते.