चतुःश्लोकी भागवत/भागवत सार

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search

करी जो सृष्टीची रचना । तया न कळे ब्रह्मज्ञाना ।
तो श्रीनारायणा । शरण रिघे ॥१॥
न कळे ब्रह्मज्ञान । म्हणोनी धरितसें चरण ।
नारायण परिपूर्ण । उपदेशी ब्रह्मा ॥धृ. ॥२॥
ब्रह्मा अत्रीतें सांगत । ब्रह्मज्ञान हदयीं भरित ।
अत्रि पूर्ण कृपें स्थित । दत्तात्रया सांगतसे ॥३॥
दत्तात्रय कृपें पूर्ण । जनार्दनी पूर्ण ज्ञान ।
जगचि संपूर्णं । एकरुप तयासी ॥४॥
एकाजनार्दनीं पूर्ण । ब्रह्मज्ञानाची खूण ।
बोधोनियां संपूर्ण । मिळविलें आपणीया ॥५॥

हे साहित्य भारतात तयार झालेले असून ते आता प्रताधिकार मुक्त झाले आहे. भारतीय प्रताधिकार कायदा १९५७ नुसार भारतीय साहित्यिकाच्या मृत्युनंतर ६० वर्षांनी त्याचे साहित्य प्रताधिकारमुक्त होते. त्यानुसार १ जानेवारी १९५६ पूर्वीचे अशा लेखकांचे सर्व साहित्य प्रताधिकारमुक्त होते.