बळीचे राज्य येणार आहे!/अनुक्रमणिका

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search

अनुक्रमणिका
 चिंतन

एक  अन्नदात्याला पुरेसं खाऊ द्या तो जगाला पोटभर खाऊ घालील

१०

दोन  प्रशिक्षणाचा खरा अर्थ

२६

तीन  भारत दशकातील चतुरंग शेती

३४

चार  खतांच्या भाववाढीबाबत

४९

पाच  खते आणि खातेरे

५३

सहा  गव्हाच्या आयातीचं गौडबंगाल

५६

सात  खलिस्तान्यांची चंगळ

६३

आठ  जमीन आमची भाव आमचा

६७

नऊ  भूखंडखोरांचा बंदोबस्त

७६

दहा  जमीनधारणा सुधार का अर्थव्यवस्था सुधार ?

८९

अकरा  नेहरू व्यवस्था संपली शेतकऱ्यांचा दुष्टावा सोडून द्या

९५

बारा  निसर्गशेतीवरील किडी

१०१

तेरा  गोवंश हत्याबंदी नव्हे ? 'गो'पाल हत्या

११६

चौदा  पीकविम्याचा भूलभुलैय्या

१२४

पंधरा  शेतकऱ्यांचे तंत्रज्ञान स्वातंत्र्य

१३०

सोळा  आहुती सेनापतीची मंगल होवो तुला

१३४

 आंदोलन

१३९

सतरा  नव्या पर्वाची नांदी

१४०

अठरा  सद्य:स्थिती आणि शेतकरी आंदोलन

१४६

एकोणावीस  दुष्काळाची झळ शेतकऱ्यांनाच का?

१५७

वीस  शेतकऱ्यांच्या पोटावर नव्हे पाठीवर थाप मारणारा राजा हवा

१६७

एकवीस  कृषिभवनाचा विदुषकी चाळा

१७९

बावीस  शेतकरी आंदोलनाला आद्य खूण गवसली

१८६

तेवीस  शेतकऱ्यांना हवा 'मार्शल प्लॅन'

१९३

चोवीस  शेतकरी स्वातंत्र्याचा जाहिरनामा

२०३

पंचवीस  शेतकरी जातीचा विद्वेष कधी संपणार

२१६

सव्वीस  जलना, जलाना, जालना

२२२

सत्तावीस  शेतकीमंत्र्यांचे 'शेतकऱ्यांना, चले जाव'

२३३

अठ्ठावीस  शेतकऱ्यांच्या बंडाचे वादळ घोंगावते आहे.

२३९

एकोणतीस  कर्जमाफी आणि सूट योजना फोडा आणि नष्ट करा

२४३

तीस  शेतकरी एकजुटीच्या निकडीचा काळ

२४८

 सहकार(कापूस, दूध, सहकार, पतसंस्था)

२५५

एकतीस  शेतकरी आणि सहकार

२५६

बत्तीस  कापूस खरेदी योजना शेतकरी अनुकूल हवी

२८९

तेहेतीस  कापूस एकाधिकाराचा मृत्युलेख

३०३

चौतीस  गुन्हेगार सरकार, गुंड पोलिस

३०८

पस्तीस  दूधः सहकार विरुद्ध शेतकरी

३१५

छत्तीस  महाबळेश्वरची मगरमिठी

३२२

सदतीस  साखर साम्राज्यात धरणीकंप

३२८

अडोतीस  निर्बंधमुक्त साखर आणि निर्बंधभक्त साखर सम्राट

३३२

एकुणचाळीस  राजकारण पुरे, साखरेच्या अर्थकारणाचे पाहा

३३८

 कर्जबळी(शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या)

३४३

चाळीस  मारा, मरू नका

३४४

एकेचाळीस  यवतमाळचे दुखणे

३५४

बेचाळीस  अन्नदात्याला आस प्राणदानाची

३५८

त्रेचाळीस  बळिराजा आता तुझा तेवढा आधार

३६९

 परिशिष्ट

३७५

 शेतकऱ्यांची संघटना : अडचणी आणि मार्ग

३७६