सार्थ लघुवाक्यवृत्ती

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search

श्री शंकराचार्य यांनी लिहीलेल्या "लघुवाक्यवृत्ती" या ग्रंथाचे हंसराजस्वामी यांनी "सार्थ लघुवाक्यवृत्ती" मध्ये निरूपण केले आहे.

 1. सार्थ लघुवाक्यवृत्ती/ओव्या १ ते १००
 2. सार्थ लघुवाक्यवृत्ती/ओव्या १०१ ते २००
 3. सार्थ लघुवाक्यवृत्ती/ओव्या २०१ ते ३००
 4. सार्थ लघुवाक्यवृत्ती/ओव्या ३०१ ते ४००
 5. सार्थ लघुवाक्यवृत्ती/ओव्या ४०१ ते ५००
 6. सार्थ लघुवाक्यवृत्ती/ओव्या ५०१ ते ६००
 7. सार्थ लघुवाक्यवृत्ती/ओव्या ६०१ ते ७००
 8. सार्थ लघुवाक्यवृत्ती/ओव्या ७०१ ते ८००
 9. सार्थ लघुवाक्यवृत्ती/ओव्या ८०१ ते ९००
 10. सार्थ लघुवाक्यवृत्ती/ओव्या ९०१ ते १०००
 11. सार्थ लघुवाक्यवृत्ती/ओव्या १००१ ते ११००
 12. सार्थ लघुवाक्यवृत्ती/ओव्या ११०१ ते १२००
 13. सार्थ लघुवाक्यवृत्ती/ओव्या १२०१ ते १३००
 14. सार्थ लघुवाक्यवृत्ती/ओव्या १३०१ ते १४००
 15. सार्थ लघुवाक्यवृत्ती/ओव्या १४०१ ते १५००
 16. सार्थ लघुवाक्यवृत्ती/ओव्या १५०१ ते १६००
 17. सार्थ लघुवाक्यवृत्ती/ओव्या १६०१ ते १७००
 18. सार्थ लघुवाक्यवृत्ती/ओव्या १७०१ ते १८००
 19. सार्थ लघुवाक्यवृत्ती/ओव्या १८०१ ते १९००
 20. सार्थ लघुवाक्यवृत्ती/ओव्या १९०१ ते २०००
 21. सार्थ लघुवाक्यवृत्ती/ओव्या २००१ ते २१००
 22. सार्थ लघुवाक्यवृत्ती/ओव्या २१०१ ते २२००
 23. सार्थ लघुवाक्यवृत्ती/ओव्या २२०१ ते २३००
 24. सार्थ लघुवाक्यवृत्ती/ओव्या २३०१ ते २४००
 25. सार्थ लघुवाक्यवृत्ती/ओव्या २४०१ ते २५००
 26. सार्थ लघुवाक्यवृत्ती/ओव्या २५०१ ते २६००
 27. सार्थ लघुवाक्यवृत्ती/ओव्या २६०१ ते २७००
 28. सार्थ लघुवाक्यवृत्ती/ओव्या २७०१ ते २८००
 29. सार्थ लघुवाक्यवृत्ती/ओव्या २८०१ ते २८७५कृपया या लेखाचा/ विभागाचा विस्तार करण्यास मदत करा.
अधिक माहितीसाठी या लेखाचे चर्चा पान, विस्तार कसा करावा? किंवा इतर विस्तार विनंत्या पाहा.


हे साहित्य भारतात तयार झालेले असून ते आता प्रताधिकार मुक्त झाले आहे. भारतीय प्रताधिकार कायदा १९५७ नुसार भारतीय साहित्यिकाच्या मृत्युनंतर ६० वर्षांनी त्याचे साहित्य प्रताधिकारमुक्त होते. त्यानुसार १ जानेवारी १९५६ पूर्वीचे अशा लेखकांचे सर्व साहित्य प्रताधिकारमुक्त होते.