भावार्थ रामायण

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search

भावार्थ रामायण आयोध्याकांड रामायण हा एकनाथांचा एक महत्त्वाचा ग्रंथ असून हा त्यांचा शेवटचा ग्रंथ आहे. वाल्मिकी रामायणावरील हा प्राकृत ओवीबद्ध मराठी टीकाग्रंथ आहे. त्याची रचना इ.स. १५९५ ते इ.स. १५९९ या काळात झाली. या ग्रंथाचे त्यांनी ४४ अध्याय लिहिले. एकनाथांच्या मृत्यू नंतर त्यांचा शिष्य गायबा यांनी राहिलेले अध्याय पूर्ण केले. http://santeknath.org/vagmayavishayi.html


 भावार्थ रामायण/बालकाण्ड/अध्याय १
 भावार्थ रामायण/बालकाण्ड/अध्याय २
 भावार्थ रामायण/बालकाण्ड/अध्याय ३
 भावार्थ रामायण/बालकाण्ड/अध्याय ४
 भावार्थ रामायण/बालकाण्ड/अध्याय ५
 भावार्थ रामायण/बालकाण्ड/अध्याय ६
 भावार्थ रामायण/बालकाण्ड/अध्याय ७
 भावार्थ रामायण/बालकाण्ड/अध्याय ८
 भावार्थ रामायण/बालकाण्ड/अध्याय ९
 भावार्थ रामायण/बालकाण्ड/अध्याय १०
 भावार्थ रामायण/बालकाण्ड/अध्याय ११
 भावार्थ रामायण/बालकाण्ड/अध्याय १२
 भावार्थ रामायण/बालकाण्ड/अध्याय १३
 भावार्थ रामायण/बालकाण्ड/अध्याय १४
 भावार्थ रामायण/बालकाण्ड/अध्याय १५
 भावार्थ रामायण/बालकाण्ड/अध्याय १६
 भावार्थ रामायण/बालकाण्ड/अध्याय १७
 भावार्थ रामायण/बालकाण्ड/अध्याय १८
 भावार्थ रामायण/बालकाण्ड/अध्याय १९
 भावार्थ रामायण/बालकाण्ड/अध्याय २०
 भावार्थ रामायण/बालकाण्ड/अध्याय २१
 भावार्थ रामायण/बालकाण्ड/अध्याय २२
 भावार्थ रामायण/बालकाण्ड/अध्याय २३
 भावार्थ रामायण/बालकाण्ड/अध्याय २४
 भावार्थ रामायण/बालकाण्ड/अध्याय २५
 भावार्थ रामायण/बालकाण्ड/अध्याय २६
 भावार्थ रामायण/बालकाण्ड/अध्याय २७
 भावार्थ रामायण/अयोध्याकाण्ड/अध्याय १
 भावार्थ रामायण/अयोध्याकाण्ड/अध्याय २
 भावार्थ रामायण/अयोध्याकाण्ड/अध्याय ३
 भावार्थ रामायण/अयोध्याकाण्ड/अध्याय ४
 भावार्थ रामायण/अयोध्याकाण्ड/अध्याय ५
 भावार्थ रामायण/अयोध्याकाण्ड/अध्याय ६
 भावार्थ रामायण/अयोध्याकाण्ड/अध्याय ७
 भावार्थ रामायण/अयोध्याकाण्ड/अध्याय ८
 भावार्थ रामायण/अयोध्याकाण्ड/अध्याय ९
 भावार्थ रामायण/अयोध्याकाण्ड/अध्याय १०
 भावार्थ रामायण/अयोध्याकाण्ड/अध्याय ११
 भावार्थ रामायण/अयोध्याकाण्ड/अध्याय १२
 भावार्थ रामायण/अयोध्याकाण्ड/अध्याय १३
 भावार्थ रामायण/अयोध्याकाण्ड/अध्याय १४
 भावार्थ रामायण/अयोध्याकाण्ड/अध्याय १५
 भावार्थ रामायण/अयोध्याकाण्ड/अध्याय १६
 भावार्थ रामायण/अयोध्याकाण्ड/अध्याय १७
 भावार्थ रामायण/अयोध्याकाण्ड/अध्याय १८
 भावार्थ रामायण/अरण्यकाण्ड/अध्याय १
 भावार्थ रामायण/अरण्यकाण्ड/अध्याय २
 भावार्थ रामायण/अरण्यकाण्ड/अध्याय ३
 भावार्थ रामायण/अरण्यकाण्ड/अध्याय ४
 भावार्थ रामायण/अरण्यकाण्ड/अध्याय ५
 भावार्थ रामायण/अरण्यकाण्ड/अध्याय ६
 भावार्थ रामायण/अरण्यकाण्ड/अध्याय ७
 भावार्थ रामायण/अरण्यकाण्ड/अध्याय ८
 भावार्थ रामायण/अरण्यकाण्ड/अध्याय ९
 भावार्थ रामायण/अरण्यकाण्ड/अध्याय १०
 भावार्थ रामायण/अरण्यकाण्ड/अध्याय ११
 भावार्थ रामायण/अरण्यकाण्ड/अध्याय १२
 भावार्थ रामायण/अरण्यकाण्ड/अध्याय १३
 भावार्थ रामायण/अरण्यकाण्ड/अध्याय १४
 भावार्थ रामायण/अरण्यकाण्ड/अध्याय १५
 भावार्थ रामायण/अरण्यकाण्ड/अध्याय १६
 भावार्थ रामायण/अरण्यकाण्ड/अध्याय १७
 भावार्थ रामायण/अरण्यकाण्ड/अध्याय १८
 भावार्थ रामायण/अरण्यकाण्ड/अध्याय १९
 भावार्थ रामायण/अरण्यकाण्ड/अध्याय २०
 भावार्थ रामायण/अरण्यकाण्ड/अध्याय २१
 भावार्थ रामायण/अरण्यकाण्ड/अध्याय २२
 भावार्थ रामायण/अरण्यकाण्ड/अध्याय २३
 भावार्थ रामायण/किष्किंधाकाण्ड/अध्याय १
 भावार्थ रामायण/किष्किंधाकाण्ड/अध्याय २
 भावार्थ रामायण/किष्किंधाकाण्ड/अध्याय ३
 भावार्थ रामायण/किष्किंधाकाण्ड/अध्याय ४
 भावार्थ रामायण/किष्किंधाकाण्ड/अध्याय ५
 भावार्थ रामायण/किष्किंधाकाण्ड/अध्याय ६
 भावार्थ रामायण/किष्किंधाकाण्ड/अध्याय ७
 भावार्थ रामायण/किष्किंधाकाण्ड/अध्याय ८
 भावार्थ रामायण/किष्किंधाकाण्ड/अध्याय ९
 भावार्थ रामायण/किष्किंधाकाण्ड/अध्याय १०
 भावार्थ रामायण/किष्किंधाकाण्ड/अध्याय ११
 भावार्थ रामायण/किष्किंधाकाण्ड/अध्याय १२
 भावार्थ रामायण/किष्किंधाकाण्ड/अध्याय १३
 भावार्थ रामायण/किष्किंधाकाण्ड/अध्याय १४
 भावार्थ रामायण/किष्किंधाकाण्ड/अध्याय १५
 भावार्थ रामायण/किष्किंधाकाण्ड/अध्याय १६
 भावार्थ रामायण/किष्किंधाकाण्ड/अध्याय १७
 भावार्थ रामायण/किष्किंधाकाण्ड/अध्याय १८
 भावार्थ रामायण/सुंदरकाण्ड/अध्याय १
 भावार्थ रामायण/सुंदरकाण्ड/अध्याय २
 भावार्थ रामायण/सुंदरकाण्ड/अध्याय ३
 भावार्थ रामायण/सुंदरकाण्ड/अध्याय ४
 भावार्थ रामायण/सुंदरकाण्ड/अध्याय ५
 भावार्थ रामायण/सुंदरकाण्ड/अध्याय ६
 भावार्थ रामायण/सुंदरकाण्ड/अध्याय ७
 भावार्थ रामायण/सुंदरकाण्ड/अध्याय ८
 भावार्थ रामायण/सुंदरकाण्ड/अध्याय ९
 भावार्थ रामायण/सुंदरकाण्ड/अध्याय १०
 भावार्थ रामायण/सुंदरकाण्ड/अध्याय ११
 भावार्थ रामायण/सुंदरकाण्ड/अध्याय १२
 भावार्थ रामायण/सुंदरकाण्ड/अध्याय १३
 भावार्थ रामायण/सुंदरकाण्ड/अध्याय १४
 भावार्थ रामायण/सुंदरकाण्ड/अध्याय १५
 भावार्थ रामायण/सुंदरकाण्ड/अध्याय १६
 भावार्थ रामायण/सुंदरकाण्ड/अध्याय १७
 भावार्थ रामायण/सुंदरकाण्ड/अध्याय १८
 भावार्थ रामायण/सुंदरकाण्ड/अध्याय १९
 भावार्थ रामायण/सुंदरकाण्ड/अध्याय २०
 भावार्थ रामायण/सुंदरकाण्ड/अध्याय २१
 भावार्थ रामायण/सुंदरकाण्ड/अध्याय २२
 भावार्थ रामायण/सुंदरकाण्ड/अध्याय २३
 भावार्थ रामायण/सुंदरकाण्ड/अध्याय २४
 भावार्थ रामायण/सुंदरकाण्ड/अध्याय २५
 भावार्थ रामायण/सुंदरकाण्ड/अध्याय २६
 भावार्थ रामायण/सुंदरकाण्ड/अध्याय २७
 भावार्थ रामायण/सुंदरकाण्ड/अध्याय २८
 भावार्थ रामायण/सुंदरकाण्ड/अध्याय २९
 भावार्थ रामायण/सुंदरकाण्ड/अध्याय ३०
 भावार्थ रामायण/सुंदरकाण्ड/अध्याय ३१
 भावार्थ रामायण/सुंदरकाण्ड/अध्याय ३२
 भावार्थ रामायण/सुंदरकाण्ड/अध्याय ३३
 भावार्थ रामायण/सुंदरकाण्ड/अध्याय ३४
 भावार्थ रामायण/सुंदरकाण्ड/अध्याय ३५
 भावार्थ रामायण/सुंदरकाण्ड/अध्याय ३६
 भावार्थ रामायण/सुंदरकाण्ड/अध्याय ३७
 भावार्थ रामायण/सुंदरकाण्ड/अध्याय ३८
 भावार्थ रामायण/सुंदरकाण्ड/अध्याय ३९
 भावार्थ रामायण/सुंदरकाण्ड/अध्याय ४०
 भावार्थ रामायण/सुंदरकाण्ड/अध्याय ४१
 भावार्थ रामायण/सुंदरकाण्ड/अध्याय ४२
 भावार्थ रामायण/युद्धकाण्ड/अध्याय १
 भावार्थ रामायण/युद्धकाण्ड/अध्याय २
 भावार्थ रामायण/युद्धकाण्ड/अध्याय ३
 भावार्थ रामायण/युद्धकाण्ड/अध्याय ४
 भावार्थ रामायण/युद्धकाण्ड/अध्याय ५
 भावार्थ रामायण/युद्धकाण्ड/अध्याय ६
 भावार्थ रामायण/युद्धकाण्ड/अध्याय ७
 भावार्थ रामायण/युद्धकाण्ड/अध्याय ८
 भावार्थ रामायण/युद्धकाण्ड/अध्याय ९
 भावार्थ रामायण/युद्धकाण्ड/अध्याय १०
 भावार्थ रामायण/युद्धकाण्ड/अध्याय ११
 भावार्थ रामायण/युद्धकाण्ड/अध्याय १२
 भावार्थ रामायण/युद्धकाण्ड/अध्याय १३
 भावार्थ रामायण/युद्धकाण्ड/अध्याय १४
 भावार्थ रामायण/युद्धकाण्ड/अध्याय १५
 भावार्थ रामायण/युद्धकाण्ड/अध्याय १६
 भावार्थ रामायण/युद्धकाण्ड/अध्याय १७
 भावार्थ रामायण/युद्धकाण्ड/अध्याय १८
 भावार्थ रामायण/युद्धकाण्ड/अध्याय १९
 भावार्थ रामायण/युद्धकाण्ड/अध्याय २०
 भावार्थ रामायण/युद्धकाण्ड/अध्याय २१
 भावार्थ रामायण/युद्धकाण्ड/अध्याय २२
 भावार्थ रामायण/युद्धकाण्ड/अध्याय २३
 भावार्थ रामायण/युद्धकाण्ड/अध्याय २४
 भावार्थ रामायण/युद्धकाण्ड/अध्याय २५
 भावार्थ रामायण/युद्धकाण्ड/अध्याय २६
 भावार्थ रामायण/युद्धकाण्ड/अध्याय २७
 भावार्थ रामायण/युद्धकाण्ड/अध्याय २८
 भावार्थ रामायण/युद्धकाण्ड/अध्याय २९
 भावार्थ रामायण/युद्धकाण्ड/अध्याय ३०
 भावार्थ रामायण/युद्धकाण्ड/अध्याय ३१
 भावार्थ रामायण/युद्धकाण्ड/अध्याय ३२
 भावार्थ रामायण/युद्धकाण्ड/अध्याय ३३
 भावार्थ रामायण/युद्धकाण्ड/अध्याय ३४
 भावार्थ रामायण/युद्धकाण्ड/अध्याय ३५
 भावार्थ रामायण/युद्धकाण्ड/अध्याय ३६
 भावार्थ रामायण/युद्धकाण्ड/अध्याय ३७
 भावार्थ रामायण/युद्धकाण्ड/अध्याय ३८
 भावार्थ रामायण/युद्धकाण्ड/अध्याय ३९
 भावार्थ रामायण/युद्धकाण्ड/अध्याय ४०
 भावार्थ रामायण/युद्धकाण्ड/अध्याय ४१
 भावार्थ रामायण/युद्धकाण्ड/अध्याय ४२
 भावार्थ रामायण/युद्धकाण्ड/अध्याय ४३
 भावार्थ रामायण/युद्धकाण्ड/अध्याय ४४
 भावार्थ रामायण/युद्धकाण्ड/अध्याय ४५
 भावार्थ रामायण/युद्धकाण्ड/अध्याय ४६
 भावार्थ रामायण/युद्धकाण्ड/अध्याय ४७
 भावार्थ रामायण/युद्धकाण्ड/अध्याय ४८
 भावार्थ रामायण/युद्धकाण्ड/अध्याय ४९
 भावार्थ रामायण/युद्धकाण्ड/अध्याय ५०
 भावार्थ रामायण/युद्धकाण्ड/अध्याय ५१
 भावार्थ रामायण/युद्धकाण्ड/अध्याय ५२
 भावार्थ रामायण/युद्धकाण्ड/अध्याय ५३
 भावार्थ रामायण/युद्धकाण्ड/अध्याय ५४
 भावार्थ रामायण/युद्धकाण्ड/अध्याय ५५
 भावार्थ रामायण/युद्धकाण्ड/अध्याय ५६
 भावार्थ रामायण/युद्धकाण्ड/अध्याय ५७
 भावार्थ रामायण/युद्धकाण्ड/अध्याय ५८
 भावार्थ रामायण/युद्धकाण्ड/अध्याय ५९
 भावार्थ रामायण/युद्धकाण्ड/अध्याय ६०
 भावार्थ रामायण/युद्धकाण्ड/अध्याय ६१
 भावार्थ रामायण/युद्धकाण्ड/अध्याय ६२
 भावार्थ रामायण/युद्धकाण्ड/अध्याय ६३
 भावार्थ रामायण/युद्धकाण्ड/अध्याय ६४
 भावार्थ रामायण/युद्धकाण्ड/अध्याय ६५
 भावार्थ रामायण/युद्धकाण्ड/अध्याय ६६
 भावार्थ रामायण/युद्धकाण्ड/अध्याय ६७
 भावार्थ रामायण/युद्धकाण्ड/अध्याय ६८
 भावार्थ रामायण/युद्धकाण्ड/अध्याय ६९
 भावार्थ रामायण/युद्धकाण्ड/अध्याय ७०
 भावार्थ रामायण/युद्धकाण्ड/अध्याय ७१
 भावार्थ रामायण/युद्धकाण्ड/अध्याय ७२
 भावार्थ रामायण/युद्धकाण्ड/अध्याय ७३
 भावार्थ रामायण/युद्धकाण्ड/अध्याय ७४
 भावार्थ रामायण/युद्धकाण्ड/अध्याय ७५
 भावार्थ रामायण/युद्धकाण्ड/अध्याय ७६
 भावार्थ रामायण/युद्धकाण्ड/अध्याय ७७
 भावार्थ रामायण/युद्धकाण्ड/अध्याय ७८
 भावार्थ रामायण/युद्धकाण्ड/अध्याय ७९
 भावार्थ रामायण/युद्धकाण्ड/अध्याय ८०
 भावार्थ रामायण/युद्धकाण्ड/अध्याय ८१
 भावार्थ रामायण/युद्धकाण्ड/अध्याय ८२
 भावार्थ रामायण/युद्धकाण्ड/अध्याय ८३
 भावार्थ रामायण/युद्धकाण्ड/अध्याय ८४
 भावार्थ रामायण/युद्धकाण्ड/अध्याय ८५
 भावार्थ रामायण/युद्धकाण्ड/अध्याय ८६
 भावार्थ रामायण/युद्धकाण्ड/अध्याय ८७
 भावार्थ रामायण/युद्धकाण्ड/अध्याय ८८
 भावार्थ रामायण/युद्धकाण्ड/अध्याय ८९
 भावार्थ रामायण/युद्धकाण्ड/अध्याय ९०
 भावार्थ रामायण/युद्धकाण्ड/अध्याय ९१
 भावार्थ रामायण/युद्धकाण्ड/अध्याय ९२
 भावार्थ रामायण/उत्तरकाण्ड/अध्याय १
 भावार्थ रामायण/उत्तरकाण्ड/अध्याय २
 भावार्थ रामायण/उत्तरकाण्ड/अध्याय ३
 भावार्थ रामायण/उत्तरकाण्ड/अध्याय ४
 भावार्थ रामायण/उत्तरकाण्ड/अध्याय ५
 भावार्थ रामायण/उत्तरकाण्ड/अध्याय ६
 भावार्थ रामायण/उत्तरकाण्ड/अध्याय ७
 भावार्थ रामायण/उत्तरकाण्ड/अध्याय ८
 भावार्थ रामायण/उत्तरकाण्ड/अध्याय ९
 भावार्थ रामायण/उत्तरकाण्ड/अध्याय १०
 भावार्थ रामायण/उत्तरकाण्ड/अध्याय ११
 भावार्थ रामायण/उत्तरकाण्ड/अध्याय १२
 भावार्थ रामायण/उत्तरकाण्ड/अध्याय १३
 भावार्थ रामायण/उत्तरकाण्ड/अध्याय १४
 भावार्थ रामायण/उत्तरकाण्ड/अध्याय १५
 भावार्थ रामायण/उत्तरकाण्ड/अध्याय १६
 भावार्थ रामायण/उत्तरकाण्ड/अध्याय १७
 भावार्थ रामायण/उत्तरकाण्ड/अध्याय १८
 भावार्थ रामायण/उत्तरकाण्ड/अध्याय १९
 भावार्थ रामायण/उत्तरकाण्ड/अध्याय २०
 भावार्थ रामायण/उत्तरकाण्ड/अध्याय २१
 भावार्थ रामायण/उत्तरकाण्ड/अध्याय २२
 भावार्थ रामायण/उत्तरकाण्ड/अध्याय २३
 भावार्थ रामायण/उत्तरकाण्ड/अध्याय २४
 भावार्थ रामायण/उत्तरकाण्ड/अध्याय २५
 भावार्थ रामायण/उत्तरकाण्ड/अध्याय २६
 भावार्थ रामायण/उत्तरकाण्ड/अध्याय २७
 भावार्थ रामायण/उत्तरकाण्ड/अध्याय २८
 भावार्थ रामायण/उत्तरकाण्ड/अध्याय २९
 भावार्थ रामायण/उत्तरकाण्ड/अध्याय ३०
 भावार्थ रामायण/उत्तरकाण्ड/अध्याय ३१
 भावार्थ रामायण/उत्तरकाण्ड/अध्याय ३२
 भावार्थ रामायण/उत्तरकाण्ड/अध्याय ३३
 भावार्थ रामायण/उत्तरकाण्ड/अध्याय ३४
 भावार्थ रामायण/उत्तरकाण्ड/अध्याय ३५
 भावार्थ रामायण/उत्तरकाण्ड/अध्याय ३६
 भावार्थ रामायण/उत्तरकाण्ड/अध्याय ३७
 भावार्थ रामायण/उत्तरकाण्ड/अध्याय ३८
 भावार्थ रामायण/उत्तरकाण्ड/अध्याय ३९
 भावार्थ रामायण/उत्तरकाण्ड/अध्याय ४०
 भावार्थ रामायण/उत्तरकाण्ड/अध्याय ४१
 भावार्थ रामायण/उत्तरकाण्ड/अध्याय ४२
 भावार्थ रामायण/उत्तरकाण्ड/अध्याय ४३
 भावार्थ रामायण/उत्तरकाण्ड/अध्याय ४४
 भावार्थ रामायण/उत्तरकाण्ड/अध्याय ४५
 भावार्थ रामायण/उत्तरकाण्ड/अध्याय ४६
 भावार्थ रामायण/उत्तरकाण्ड/अध्याय ४७
 भावार्थ रामायण/उत्तरकाण्ड/अध्याय ४८
 भावार्थ रामायण/उत्तरकाण्ड/अध्याय ४९
 भावार्थ रामायण/उत्तरकाण्ड/अध्याय ५०
 भावार्थ रामायण/उत्तरकाण्ड/अध्याय ५१
 भावार्थ रामायण/उत्तरकाण्ड/अध्याय ५२
 भावार्थ रामायण/उत्तरकाण्ड/अध्याय ५३
 भावार्थ रामायण/उत्तरकाण्ड/अध्याय ५४
 भावार्थ रामायण/उत्तरकाण्ड/अध्याय ५५
 भावार्थ रामायण/उत्तरकाण्ड/अध्याय ५६
 भावार्थ रामायण/उत्तरकाण्ड/अध्याय ५७
 भावार्थ रामायण/उत्तरकाण्ड/अध्याय ५८
 भावार्थ रामायण/उत्तरकाण्ड/अध्याय ५९
 भावार्थ रामायण/उत्तरकाण्ड/अध्याय ६०
 भावार्थ रामायण/उत्तरकाण्ड/अध्याय ६१
 भावार्थ रामायण/उत्तरकाण्ड/अध्याय ६२
 भावार्थ रामायण/उत्तरकाण्ड/अध्याय ६३
 भावार्थ रामायण/उत्तरकाण्ड/अध्याय ६४
 भावार्थ रामायण/उत्तरकाण्ड/अध्याय ६५
 भावार्थ रामायण/उत्तरकाण्ड/अध्याय ६६
 भावार्थ रामायण/उत्तरकाण्ड/अध्याय ६७
 भावार्थ रामायण/उत्तरकाण्ड/अध्याय ६८
 भावार्थ रामायण/उत्तरकाण्ड/अध्याय ६९
 भावार्थ रामायण/उत्तरकाण्ड/अध्याय ७०
 भावार्थ रामायण/उत्तरकाण्ड/अध्याय ७१
 भावार्थ रामायण/उत्तरकाण्ड/अध्याय ७२
 भावार्थ रामायण/उत्तरकाण्ड/अध्याय ७३
 भावार्थ रामायण/उत्तरकाण्ड/अध्याय ७४
 भावार्थ रामायण/उत्तरकाण्ड/अध्याय ७५
 भावार्थ रामायण/उत्तरकाण्ड/अध्याय ७६
 भावार्थ रामायण/उत्तरकाण्ड/अध्याय ७७
 भावार्थ रामायण/उत्तरकाण्ड/अध्याय ७८Wiki letter w.svg
कृपया या लेखाचा/ विभागाचा विस्तार करण्यास मदत करा.
अधिक माहितीसाठी या लेखाचे चर्चा पान, विस्तार कसा करावा? किंवा इतर विस्तार विनंत्या पाहा.


PD-icon.svg हे साहित्य भारतात तयार झालेले असून ते आता प्रताधिकार मुक्त झाले आहे. भारतीय प्रताधिकार कायदा १९५७ नुसार भारतीय साहित्यिकाच्या मृत्युनंतर ६० वर्षांनी त्याचे साहित्य प्रताधिकारमुक्त होते. त्यानुसार १ जानेवारी १९५६ पूर्वीचे अशा लेखकांचे सर्व साहित्य प्रताधिकारमुक्त होते. Flag of India.svg