भावार्थ रामायण

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search

भावार्थ रामायण हा एकनाथांचा एक महत्त्वाचा ग्रंथ असून हा त्यांचा शेवटचा ग्रंथ आहे. वाल्मिकी रामायणावरील हा प्राकृत ओवीबद्ध मराठी टीकाग्रंथ आहे. त्याची रचना इ.स. १५९५ ते इ.स. १५९९ या काळात झाली. या ग्रंथाचे त्यांनी ४४ अध्याय लिहिले. एकनाथांच्या मृत्यू नंतर त्यांचा शिष्य गायबा यांनी राहिलेले अध्याय पूर्ण केले. http://santeknath.org/vagmayavishayi.html

 1. भावार्थ रामायण/अध्याय पहिला
 2. भावार्थ रामायण/अध्याय दुसरा
 3. भावार्थ रामायण/अध्याय तिसरा
 4. भावार्थ रामायण/अध्याय चौथा
 5. भावार्थ रामायण/अध्याय पाचवा
 6. भावार्थ रामायण/अध्याय सहावा
 7. भावार्थ रामायण/अध्याय सातवा
 8. भावार्थ रामायण/अध्याय आठवा
 9. भावार्थ रामायण/अध्याय नववा
 10. भावार्थ रामायण/अध्याय दहावा
 11. भावार्थ रामायण/अध्याय अकरावा
 12. भावार्थ रामायण/अध्याय बारावा
 13. भावार्थ रामायण/अध्याय तेरावा
 14. भावार्थ रामायण/अध्याय चौदावा
 15. भावार्थ रामायण/अध्याय पंधरावा
 16. भावार्थ रामायण/अध्याय सोळावा
 17. भावार्थ रामायण/अध्याय सतरावा
 18. भावार्थ रामायण/अध्याय अठरावा
 19. भावार्थ रामायण/अध्याय एकोणीसावा
 20. भावार्थ रामायण/अध्याय विसावा
 21. भावार्थ रामायण/अध्याय एकविसावा
 22. भावार्थ रामायण/अध्याय बाविसावा
 23. भावार्थ रामायण/अध्याय तेविसावा
 24. भावार्थ रामायण/अध्याय चोविसावा
 25. भावार्थ रामायण/अध्याय पंचविसावा
 26. भावार्थ रामायण/अध्याय सव्विसावा
 27. भावार्थ रामायण/अध्याय सत्ताविसावा
 28. भावार्थ रामायण/अध्याय अठ्ठाविसावा
 29. भावार्थ रामायण/अध्याय एकोणतिसावा
 30. भावार्थ रामायण/अध्याय तिसावा
 31. भावार्थ रामायण/अध्याय एकतिसावा
 32. भावार्थ रामायण/अध्याय बत्तिसावा
 33. भावार्थ रामायण/अध्याय तेहेतिसावा
 34. भावार्थ रामायण/अध्याय चौतिसावा
 35. भावार्थ रामायण/अध्याय पस्तीसावा
 36. भावार्थ रामायण/अध्याय छत्तिसावा
 37. भावार्थ रामायण/अध्याय सदतीसावा
 38. भावार्थ रामायण/अध्याय अडतीसावा
 39. भावार्थ रामायण/अध्याय एकोणचाळीसावा
 40. भावार्थ रामायण/अध्याय चाळीसावा
 41. भावार्थ रामायण/अध्याय एक्केचाळीसावा
 42. भावार्थ रामायण/अध्याय बेचाळीसावा
 43. भावार्थ रामायण/अध्याय त्रेचाळीसावा
 44. भावार्थ रामायण/अध्याय चव्वेचाळीसावा
 45. भावार्थ रामायण/अध्याय पंचेचाळीसावा
 46. भावार्थ रामायण/अध्याय सेहेचाळीसावा
 47. भावार्थ रामायण/अध्याय सत्तेचाळीसावा
 48. भावार्थ रामायण/अध्याय अठ्ठेचाळीसावा
 49. भावार्थ रामायण/अध्याय एकोणपन्नासावा
 50. भावार्थ रामायण/अध्याय पन्नासावा
 51. भावार्थ रामायण/अध्याय एक्कावन्नावा
 52. भावार्थ रामायण/अध्याय बावन्नावा


Wiki letter w.svg
कृपया या लेखाचा/ विभागाचा विस्तार करण्यास मदत करा.
अधिक माहितीसाठी या लेखाचे चर्चा पान, विस्तार कसा करावा? किंवा इतर विस्तार विनंत्या पाहा.


PD-icon.svg हे साहित्य भारतात तयार झालेले असून ते आता प्रताधिकार मुक्त झाले आहे. भारतीय प्रताधिकार कायदा १९५७ नुसार भारतीय साहित्यिकाच्या मृत्युनंतर ६० वर्षांनी त्याचे साहित्य प्रताधिकारमुक्त होते. त्यानुसार १ जानेवारी १९५६ पूर्वीचे अशा लेखकांचे सर्व साहित्य प्रताधिकारमुक्त होते. Flag of India.svg