साहित्यिक:बहिणाबाई चौधरी

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search
बहिणाबाई चौधरी
(१८८०–१९५१)

  बहिणाबाई चौधरी (जन्म : इ.स. १८८०; मृत्यू : ३ डिसेंबर, १९५१) ह्या पूर्व खानदेशात (आताच्या जळगांव जिल्ह्यातील) असोदा येथे जन्मलेल्या कवयित्री होत्या. लिहिता न येणाऱ्या बहिणाबाई 'लेवा गण बोली'त आपल्या कवीता करत व त्यांचे चिरंजीव सोपान चौधरी त्या कागदावर लिहून ठेवत.

  त्यांच्या कविता मराठी साहित्यातील अनमोल साठा आहे.

  बहिणाबाईंच्या प्रसिद्ध कविता[संपादन]

  1. अरे कानोड कानोड सदा रुसत
  2. अरे खोप्यामधी खोपा सुगरणीचा चांगला
  3. अरे रडता रडता
  4. अरे संसार संसार
  5. आखजी - आखजीचा आखजीचा मोलाचा सन ...
  6. आतां लागे मार्गेसर आली
  7. आदिमाया - आशी कशी येळी व माये, आशी ...
  8. आला आला शेतकऱ्या
  9. आला पह्यला पाऊस
  10. आली पंढरीची दिंडी - दारीं उभे भोये जीव घरीं ...
  11. आशी कशी येळी व माये
  12. उचलला हारा हारखलं मन भार
  13. उपननी उपननी आतां घ्या रे
  14. कशाला काय म्हणूं नही ? - बिना कपाशीनं उले त्याले ...
  15. काय घडे अवगत - उचलला हारा हारखलं मन भार...
  16. केला पीकाचा रे सांठा जपी
  17. खटल्याच्या घरामधीं
  18. खरा देवा मधी देव - अरे कानोड कानोड सदा रुसत...
  19. गुढीपाडव्याचा सन आतां उभ
  20. चुल्हा पेटता पेटेना ! - घरीं दाटला धुक्कय कसा हा...
  21. जयराम बुवाचा मान
  22. जीव देवानं धाडला
  23. तठे बसला गोसाई धुनी पेटय
  24. दया नही मया नही
  25. दारीं उभे भोये जीव
  26. देवा, घरोटं घरोटं तुझ्या
  27. धरीत्रीच्या कुशीमधीं
  28. नाम जपता जपता जे जे राम
  29. पेरनी पेरनी आले पावसाचे वारे
  30. बापाजीच्या हायलींत येती
  31. बिना कपाशीनं उले
  32. भाऊ वाचे पोथी येऊं दे रे
  33. मच्छाई यो शंकासूर मारुनी
  34. मन वढाय वढाय
  35. माझं इठ्ठल मंदीर अवघ्याचं माहेर
  36. माझी माय सरसोती
  37. माझ्या लालू बैलाय्‌ची जोड
  38. मानूस मानूस मतलबी रे मानसा
  39. पिलोक पिलोक आल्या पिलोका
  40. राजा शेतकरी
  41. येहेरींत दोन मोटा दोन्ही
  42. लपे करमाची रेखा
  43. वाटच्या वाटसरा, वाट बिकट मोठी
  44. सुगरणीचा खोपा
  45. हिरीताचं देनं घेनं - नको लागूं जीवा , सदा मतल...
  46. हिवायाचं थंड वारं बोरी प

  संदर्भ[संपादन]

  खालील संदर्भ दस्तऐवजसुद्धा क्रॉसचेकिंग पडताळणीसाठी वापरा


  ताकिद: डिफॉल्ट सॉर्ट की "चौधरी,बहिणाबाई" ओवर्राइड्स अर्लीयर डिफॉल्ट सॉर्ट की "चौधरी,_बहिणाबाई".