आली पंढरीची दिंडी - दारीं उभे भोये जीव घरीं ...

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search

दारीं उभे भोये जीव

घरीं पयाले पाखंडी

टायमुर्दुंगाचि धून

आली पंढरीची दिंडी

पुढें लाह्याची डालकी

बुक्कागुलालाची गिंडी

मधी चालली पालखी

आली पंढरीची दिंडी

दोन्ही बाजू वारकरी

मधीं 'आप्पा महाराज'

पंढरीची वारी करी-

आले 'जयगायीं, आज

आरे वारकर्‍या, तुले

नही ऊन, वारा थंडी

झुगारत अवघ्याले

आली पंढरीची दिंडी

टायमुर्दुंगाच्यावरी

हरीनाम एक तोंडी

'जे जे रामकिस्न हारी'

आली पंढरीची दिंडी

शिक्यावर बालकुस्ना

तठी फुटली रे हांडी

दहीकाला खाईसनी

आली पंढरीची दिंडी

मोठ्या तट्ट्याच्या दमन्या

त्यांत सर्वा सामायन

रेसमाच्या कापडांत

भागवत रामायन

आले 'आप्पा महाराज'

चाला दर्सन घेयाले

घ्या रे हातीं परसाद

लावा बुक्का कपायाले

करा एवढं तरी रे

दुजं काय रे संसारी

देखा घडीन तुम्हाले

आज पंढरीची वारी

कसे बसले घरांत

असे मोडीसन मांडी

चला उचला रे पाय

आली पंढरीची दिंडी


हे साहित्य भारतात तयार झालेले असून ते आता प्रताधिकार मुक्त झाले आहे. भारतीय प्रताधिकार कायदा १९५७ नुसार भारतीय साहित्यिकाच्या मृत्युनंतर ६० वर्षांनी त्याचे साहित्य प्रताधिकारमुक्त होते. त्यानुसार १ जानेवारी १९५६ पूर्वीचे अशा लेखकांचे सर्व साहित्य प्रताधिकारमुक्त होते.