पान:पाणी! पाणी!! (Pani ! Pani !!).pdf/7

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search
हे पान प्रमाणित केलेले आहे.अनुक्रमणिका

१. पाणी चोर ०७
२. लढवय्या १७
३. बांधा ३३
४. भूकबळी ४५
५. खडकात पाणी ६३
६. हमी ? कसली हमी ? ७९
७. कंडम ९९
८. मृगजळ ११३
९. नारुवाडी १२५
१०. दौरा १३९
११. दास्ता - ए - अलनूर कंपनी १५५
१२. अमिना १७१
१३. जगण्याची हमी १८५
१४. उदक १९९