पाणी! पाणी!!

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search


पाणी! पाणी!!

तहानलेल्या महाराष्ट्राच्या कथापाणी! पाणी!!

तहानलेल्या महाराष्ट्राच्या कथा
पाणी! पाणी!!      Pani! Pani!!
कथासंग्रह Short Stories
लक्ष्मीकांत देशमुख Laxmikant Deshmukh
प्रकाशन क्रमांक - ६५३ © लक्ष्मीकांत देशमुख
आवृत्ती - २०१६
प्रकाशक या कथासंग्रहाची पहिली आवृत्ती
साकेत बाबा भांड १९९७ मध्ये उदक' या
साकेत प्रकाशन प्रा. लि. नावाने प्रसिद्ध झाली होती.

११५, म. गांधीनगर, स्टेशन रोड
औरंगाबाद - ४३१ ००५
फोन- (०२४०)२३३२६९२/९५.
www.saketpublication.com
info@saketpublication.com

पुणे कार्यालय
साकेत प्रकाशन प्रा. लि.
ऑफिस नं. ०२, ‘ए’ विंग, पहिला मजला
धनलक्ष्मी कॉम्प्लेक्स, ३७३ शनिवार पेठ
कन्या शाळेसमोर, कागद गल्ली
पुणे -४११ ०३०
फोन- (०२०) २४४३६६९२

अक्षरजुळणी
धारा प्रिंटर्स प्रा.लि.
११५, म. गांधीनगर
औरंगाबाद

मुद्रक :प्रिंटवेल इंटरनॅशनल प्रा. लि.
जी-१२, एम.आय.डी.सी.
चिकलठाणा, औरंगाबाद,

मुखपृष्ठ : संतुक गोलेगावकर

किंमत : २०० रुपये

ISBN-978-93-5220-068-9

आपले नाव,पत्ता व इमेल ९८८१७४५६०५ वर SMS
करून नवीन पुस्तकांची माहिती घरपोच मिळवा.


अल्ला, मेघ दे!
मेघ दे, पानी दे, छाया दे रे
रामा मेघ दे, शामा मेघ दे
अल्ला मेघ दे रे!
आँखे फाडे दुनिया देखे आज ये तमाशा
हाय रे विश्वास मेरे
हाय मेरी आशा!
अल्ला मेघ दे, पानी दे, छाया दे रे
रामा मेघ दे!
- शैलेंद्र 
अनुक्रमणिका

१. पाणी चोर ०७
२. लढवय्या १७
३. बांधा ३३
४. भूकबळी ४५
५. खडकात पाणी ६३
६. हमी ? कसली हमी ? ७९
७. कंडम ९९
८. मृगजळ ११३
९. नारुवाडी १२५
१०. दौरा १३९
११. दास्ता - ए - अलनूर कंपनी १५५
१२. अमिना १७१
१३. जगण्याची हमी १८५
१४. उदक १९९