परिपूर्ती

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search
परिपूर्ती (Paripurti).pdf
परिपूर्ति

परिपूर्ति


इरावती कर्वे


देशमुख आणि कंपनी (पब्लिशर्स) प्रा.लि.पुणे

पहिली आवृत्ती - १९४९
पाचवी आवृत्ती - १९६५
दहावी आवृत्ती - १९९०
चौदावी आवृत्ती - २००७
पंधरावी आवृत्ती - २००९
सोळावी आवृत्ती - २०११


संस्थापक
रा. ज. देशमुख
डॉ. सुलोचना देशमुख
प्रकाशक
देशमुख आणि कंपनी (पब्लिशर्स) प्रा. लि.,
पुणे ४१६२१
© सर्व हक्क जाई निंबकर यांच्याकडे आहेत.
मुखपृष्ठ
}
रवी पांडे
किंमत :
१००/- रुपये
अक्षर रचना
श्री. सुरेश माने । गोकुळनगर, कोदवा रोड, पुणे ४८.
मुद्रक :
साधना प्रेस
पुणे ४११ ०३०.
ती. आईस...
।। अनुक्रम||


१. प्रेमाची रीत
२. वेड लागलेले घर १५
३. जन्मांतरीची भेट १९
४. स्त्री व संस्कृती २९
५. बीज-क्षेत्र ३५
६. मारीकुट्टी ४१
७. गौराई ४९
८. एकेश्वरी पंथाचा विजय ५५
९. जुळी मुले ६१
१०. स्त्रीराज्य ६१
११. मराठ्यांचा मठ्ठपणा ६७
१२. महार आणि महाराष्ट्र ७३
१३. दिक्काल ९१
१४. नव-कलेवर १०५
१५. एक प्रयोग ११५
१६. सुप्त इच्छा १२३
१७. वाटचाल १३१
१८. परिपूर्ति १५५