पान:महाबळेश्वर.djvu/33

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search
हे पान प्रमाणित केलेले आहे.
( ५ )२१ चावडी व फौजदारी कचेरी. ३१२--३१७
२२ नेटिव जनरल लायब्ररी. ३१८--३२४
 रे गार्डन. ३२३
२३ पोष्ट ( आफिस ) व तार
 ( अIफिस ) ३२५-३३२
 तार आफिस. ३२८
 घरें पाहणारे एजंट. ३२९
 लष्कर उतरण्याचीं
  ठिकाणें. ३३१
२४ स्मशानें. ३३३-३३७
२५ सार्वजनिक भक्तीचीं ठिकाणें. ३३८-३४२
२६ पांचगणीं. ३४३-३५२
 व्यवस्थT. ३४७
 नरसरी. ३५०
 गाडयांचे टप्पे. ३५२.


--------------------