विकिस्रोत:समाज मुखपृष्ठ/वाढवा आणि सुधारा

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search

प्रमाणित‎: Emblem-question.svg

A Grammar of the Mahratta Language. To which are Added Dialogues on Familiar Subjects.djvu, AaiBapancha Mitra Moro Ganesh Londhe.pdf, तुकारामबावांचे बंधु कान्होबा, मुलगी भागूबाई, आणि शिष्य निळोबा यांच्या अभंगाची गाथा.pdf (more...)

मुद्रितशोधन: Emblem-question.svg

मराठी वाड्मयाची अभिवृद्धी.pdf, अशोक.pdf, औद्योगिक सहकारिता भाग १.pdf (more...)

जुळवा आणि भाग करा: Emblem-question.svg हा निकष कोणतीच पाने पूर्ण करु शकत नाही.(more...)

चित्रे जोडा: Emblem-question.svg

साचे, Maintenance tags (more...)

सारण्या जोडा: Emblem-question.svg हा निकष कोणतीच पाने पूर्ण करु शकत नाही.(more...)

वेगळ्या साहित्याला जोडा:

Maintenance tags (more...)

विभाग करा: Emblem-question.svg

भारतीय प्रताधिकार कायदा १९५७, Indian Copyright Law, Maintenance tags (more...)

विभागांची उपपाने करा: Emblem-question.svg

Maintenance tags (more...)