विकिस्रोत:समाज मुखपृष्ठ/वाढवा आणि सुधारा

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search

प्रमाणित‎: Emblem-question.svg

उंदीर.djvu, A Grammar of the Mahratta Language. To which are Added Dialogues on Familiar Subjects.djvu, Aagarakar.pdf (more...)

मुद्रितशोधन: Emblem-question.svg

मराठी वाड्मयाची अभिवृद्धी.pdf, अशोक.pdf, औद्योगिक सहकारिता भाग १.pdf (more...)

जुळवा आणि भाग करा: Emblem-question.svg हा निकष कोणतीच पाने पूर्ण करु शकत नाही.(more...)

चित्रे जोडा: Emblem-question.svg

साचे (more...)

सारण्या जोडा: Emblem-question.svg हा निकष कोणतीच पाने पूर्ण करु शकत नाही.(more...)

वेगळ्या साहित्याला जोडा: हा निकष कोणतीच पाने पूर्ण करु शकत नाही.(more...)

विभाग करा: Emblem-question.svg

भारतीय प्रताधिकार कायदा १९५७, Indian Copyright Law (more...)

विभागांची उपपाने करा: Emblem-question.svg हा निकष कोणतीच पाने पूर्ण करु शकत नाही.(more...)