विकिस्रोत:चावडी/प्रचालकीय कामाचे मुल्यांकन

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search

(सर्व चावड्यातील बदल | मुख्य चावडीतील अलीकडील बदल | सर्व चावड्या एकत्र पहा)
चावडी विभागवार:

Chavdi-main.PNG
चर्चा
(विपी इतर चर्चा)

इतर विभागात समाविष्ट न होणारे चर्चा विषय नवी चर्चा जोडा | वाचा

वादनिवारण
वादांवर उहापोह करण्यासाठी नवीन विषय जोडा | वाचा
Help-browser.svg
साहाय्य | मदतकेंद्र
नवागतांसाठी मदतकेंद्र नवाप्रश्न जोडा | वाचा
Wikipedia-logo-v2.svg
दूतावास
(Embassy)

नवी चर्चा जोडा
(Start new discussion)
Edit-find-replace.svg
प्रचालकांना निवेदन
प्रचालकांना निवेदन देण्यासाठी निवेदन जोडा | वाचा


प्रचालकांचे मूल्यांकन
प्रचालकांचे कार्य आणि कृतींबद्दल उहापोह करण्यासाठी नवीन विषय जोडा | वाचा

Preferences-system.svg
तांत्रिक
तांत्रिक मुद्दयांवर चर्चा.
विपी आज्ञावलीच्या त्रुटी अहवाला साठी बगझीला वापरा.
नवीचर्चा जोडा | वाचा
Wikipedia-logo-making.png
ध्येय आणि धोरणे
सद्द आणि प्रस्तावित ध्येय आणि धोरणे, नीती-संकेत इत्यादींबाबत चर्चेसाठी नवीचर्चा जोडा | वाचा
Dialog-information on.svg
प्रगती
मराठी विकिस्रोतच्या प्रगती बाबत चर्चा
नवीचर्चा जोडा | वाचा
चावडी (सुचालन)

स्थापना
___

स्वागत आणि साहाय्य चमू ,आलेले सदस्य,विकिभेट,कळपट हवा,सुलभीकरण, लेख/मजकुराची दखल पात्रता? चर्चा
टायविन यांच्या कामाचे मूल्यांकन[संपादन]

Gnome-edit-redo.svgTiven2240:

  • येथे आपल्याला विकिस्त्रोताचे तोंडवळे भाषांतरीत करण्यास सुचवण्यात आलेले होते. त्याच्या कामाबद्दल माहिती द्यावी.
  • शिवाय आपण पुढील प्रचालक पदाच्या विनंती मध्ये maintaining and clearing backlog requests on this sister-project असे म्हणले आहे. त्यात आपण नक्की काय काम केले हे सांगावे.
  • आपण ह्या पैंकी एकाही वेळेला समुदायाचे मत घेतलेले नाही किंवा समुदायाने कधीच आपल्याला पाठींबा दिलेला नाही. तेव्हा कोणत्या समुदायाचा आपल्यावर विश्वास आहे. आणि समुदायाला अंधारात ठेवून आपण कसे काय प्रचालक झालात? QueerEcofeminist (चर्चा) १३:१५, ३ डिसेंबर २०१८ (IST)

Gnome-edit-redo.svgTiven2240: मी आपल्याला पुन्हा एकदा आठवण करुन देत आहे. मी मागितलेली माहिती पुरवावी. I am reminding you again, please share whether you have done what was suggested by admin rights granting steward when you got admin rights on this wiki, and what you have done(contributions) while asking for permissions again and again?

  • Which community members did support you? when you asked admin rights as I don't see any voting poles ever happened on this wiki for that? QueerEcofeminist (चर्चा) ०७:३४, ११ जानेवारी २०१९ (IST)
Gnome-edit-redo.svgRuslik0, علاء: The user above seems to challenge your wisdom of Userrights changes of me on this Wiki. Please intervene. Thanking you. --टायवीन२२४०माझ्याशी बोला ०८:३१, ११ जानेवारी २०१९ (IST)