विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search

मराठी विकिस्रोत प्रकल्पास कृष्णाजी अनंत सभासदांची बखर मूळस्वरुपात मोडी आणि देवनागरी दोन्ही स्वरुपात हवी आहे.हे सदर खालीलपैकी कुठलीही एक माहिती दर्शविते:


विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/1 इ.स. १९५६ पुर्वी मृत्यू झालेल्या (म्हणजे: २०२०-६१वर्षे) साहित्यिकांचे लेखन भारतीय कायद्याने कॉपिराइट मुक्त असते. ते आपण मराठी विकिस्रोत प्रकल्पात आयात करू शकता.


विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/2 मराठी विकिस्रोतास हवे असलेले महाराष्ट्री प्राकृत ग्रंथ: हालाची गाहा सत्तसई, जयवल्लभाचा 'वज्जालग्ग' हा सुभाषित कोश, प्रवरसेन वाकाटकाचे 'रावणवहो' वाक्पतीराजाचे 'गऊडवहो'


विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/3 खालील शिला लेखांचा मजकुर हवा आहे.

मथळा मजकूर मथळा मजकूर मथळा मजकूर मथळा मजकूर
उदाहरण परळ येथील शिलालेख, इ.स. ११८७ : (मुंबई) मजकुर टंकन आणि मूळ शिलालेखाचे छायाचित्र हवे
इ.स. ११६४ सावरगावचा शिलालेख (ता.तुळजापूर, उस्मानाबाद)
इ.स. ११५७ पळसदेवचा शिलालेख (ता.दौंड, जि.पुणे)
इ.स. १०६० दिवे आगरचा ताम्रपट (कोकण)
इ.स. ९८३ श्रवणबेळगोळचा शिलालेख (कर्नाटक)
उदाहरण इ.स. १२८९ उनकेश्वरचा शिलालेख (मराठवाडा)
इ.स. १२८५ पूरच शिलालेख (सासवडजवळ)
इ.स. १२७३ पंढरपूरचा चौऱ्याऐंशीचा शिलालेख
इ.स. १२३९ नेवासे येथील शिलालेख (नगर जिल्हा)
इ.स. १२२८ खोलेश्वराचा शिलालेख (आंबेजोगाई, जि.बीड)
इ.स. १२०६ पाटण येथील शिलालेख (खानदेश, जळगाव)
उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण
उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण

विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/4 मराठी विकिस्रोतास दिवे आगरचा ताम्रपट तसेच इतर प्राचीन मराठी ताम्रपटांचा मजकुर आणि ताम्रपटांची कॉपीराइटमुक्त छायाचित्रे हवी आहेत.


विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/5 मराठी विकिस्रोत प्रकल्पास कवि शिवदिन केसरी यांचा ज्ञानप्रदीप (शिवदिन केसरी) हा ग्रंथ हवा आहे.


विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/6 मराठी विकिस्रोत प्रकल्पास पंधराव्या शतकातील मराठी कवि संतोषमुनि यांचे साहित्य हवे आहे.


विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/7 मराठी विकिस्रोत प्रकल्पास महानुभाव पंथिय साहित्यातील (पर)सिद्घांत सूत्रपाठ'; 'लीळाचरित्र'; गोपाळदासी; दर्शनप्रकाश; दिवाकर महानुभाव कृत रत्नाकर; पंडीत विश्वनाथकृत ज्ञानबोध; कविश्वर व्यासकृत एकादशस्कंद; काशीनाथ कवीकृत "द्रौपदी स्वयंवर" हे ग्रंथ हवे आहेत.


विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/8 ज्या कीर्तनकारांच्या मृत्यूस ६१ पेक्षा अधिक वर्षे झाली असतील अशा कीर्तनकारांची (कॉपीराइटमुक्त) पदे जशीच्या तशी विकिस्रोत प्रकल्पास हवी आहेत.


विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/9 मराठी विकिस्रोत प्रकल्पास मोडी लिपीतील कॉपीराइट फ्री मूळ दस्तएवज हवे आहेत.


विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/10 मराठी विकिस्रोत प्रकल्पास मोडी लिपीत युनिकोडातून टंकनाची सुविधा उपलब्ध होण्यासाठी तांत्रिक साहाय्य हवे आहे.


विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/11 मराठी विकिस्रोत प्रकल्पास मोडी लिपीचे वाचन करून देवनागरीत दस्तएवज टंकीत करू शकणारे स्वयंसेवकांचे सक्रीय सहभाग हवा आहे.


विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/12 मराठी विकिस्रोत प्रकल्पास देवल स्मृतीचा मूळ संस्कृत मजकुर मराठी अनुवादा सहित हवा आहे


विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/13 मराठी विकिस्रोत प्रकल्पास "चतुर्वर्ग चिंतामणी" हा ग्रंथ मूळ मजकुरस्वरुपात हवा आहे.


विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/14 मराठी विकिस्रोत प्रकल्पास महिकावतीची बखर हे साहित्य हवे आहे.


विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/15 राक्षेसतागडीची लढाई चा मजकुर मूळस्वरुपात हवा आहे.


विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/16 पंचतंत्राच्या कथा (कॉपीराइट मुक्त स्वरुपात) हव्या आहेत.


विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/17 पाद्री इस्तेव लिखीत ब्राह्मण मरास्ट्री या ग्रंथाची प्रस्तावना आहे.


विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/18 संत एकनाथ लिखीत अर्जदास्त आणि कौलपत्र गद्य मजकुर हवा आहे.


विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/19 मराठी विकिस्रोत प्रकल्पास कृष्णाजी अनंत सभासदांची बखर मूळस्वरुपात मोडी आणि देवनागरी दोन्ही स्वरुपात हवी आहे.


विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/20 मराठी विकिस्रोत प्रकल्पास रघुनाथ यादव, कृष्णाजी शामराव, मल्हार रामराव लिखीत बखर साहित्य हवे आहे.विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/21 आगरकर : व्यक्ति आणि विचार या ग्रंथाच्या प्रुफरिडींग मध्ये मुद्रीत शोधनात साहाय्य हवे आहे.

  • हे लेक्षात घ्या: विकिस्रोतात मुद्रीत शोधन मुळाबर हुकूम हवे (आधूनिक शुद्धलेखनाचे नियम लावू नयेत)

विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/22 अनुक्रमणिका:गीतारहस्य समर्पण ते प्रकरण पाचवे.pdf आणि अनुक्रमणिका:लो. टिळकांचे केसरीतील लेख.pdf या ग्रंथांच्या प्रुफरिडींग मध्ये मुद्रीत शोधनात साहाय्य हवे आहे.

  • हे लेक्षात घ्या: विकिस्रोतात मुद्रीत शोधन मुळाबर हुकूम हवे (शुद्धलेखनाचे नियम लावू नयेत मुद्रीत शोधन मुळाबर हुकूम जसे मुळ ग्रंथात आहे तसे करावे)

विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/23 लो. टिळकांचे केसरीतील लेख या ग्रंथांच्या प्रुफरिडींग मध्ये मुद्रीत शोधनात साहाय्य हवे आहे.

  • हे लेक्षात घ्या: विकिस्रोतात मुद्रीत शोधन मुळाबर हुकूम हवे (शुद्धलेखनाचे नियम लावू नयेत मुद्रीत शोधन मुळाबर हुकूम जसे मुळ ग्रंथात आहे तसे करावे)

विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/24 साहित्यिक:पांडुरंग सदाशिव साने यांच्या करुणादेवी या ग्रंथांच्या प्रुफरिडींग मध्ये मुद्रीत शोधनात साहाय्य हवे आहे.

  • हे लक्षात घ्या: विकिस्रोतात मुद्रीत शोधन मुळाबर हुकूम हवे (शुद्धलेखनाचे नियम लावू नयेत मुद्रीत शोधन मुळाबर हुकूम जसे मुळ ग्रंथात आहे तसे करावे)

विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/25 खालील साहित्यिकांचे मृत्यू सुमारे ६० वर्षां पुर्वी इ.स. १९५६ या वर्षात झाले होते म्हणून भारतीय कॉपीराईट कायद्यानुसार त्यांचे लेखन १ जानेवारी २०१७ पासून कॉपीराईट मुक्त होणे अभिप्रेत आहे. त्यांचे साहित्य मराठी विकिस्रोत प्रक्ल्पास हवे आहे.


विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/26 सहदेव भाडळीचे मूळ प्राकृत साहित्य विकिस्रोत प्रक्ल्पास हवे आहे.


विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/27 मराठी विकिस्रोत प्रकल्पास साहित्यिक:जयराम पिंड्ये यांनी लिहिलेला राधामाधवविलासचंपू हा मूळ ग्रंथ तसेच उपलब्ध झाल्यास त्याचा अनुवाद हवा आहे.


विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/28 मराठी विकिस्रोत प्रकल्पास साहित्यिक:परमानंद यांचा 'शिवभारत' हा ग्रंथ मूळ मजकुर स्वरुपात हवा आहे.


विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/29 -


विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/30 .


विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/31

१) कॉपीराईटमुक्त ग्रंथाची स्कॅन कॉपी विकिमिडीया कॉमन्स या बंधू प्रकल्पात Category:Books in Marathi येथे चढवलेली/चढवावयाची असते जसे File:अबकड.djvu किंवा File:अबकड.PDF
२) त्या नंतर मराठी विकिस्रोत mr.wikisource.org वर शोध खिडकीत जाऊन File एवजी 'अनुक्रमणिका' शब्द म्हणजे अनुक्रमणिका:अबकड.djvu असे शोधून आलेल्या लाल दुव्यावर टिचकवले असता अनुक्रमणिका बनवण्याचा फॉर्म ओपन होतो. त्या ओपन झलेल्या फॉर्म मध्ये माहिती भरुन प्रकाशित केले की पुस्तकाची मराठी विकिस्रोत प्रकल्पातील अनुक्रमणिका तयार होते.
  • कृपया अनुक्रमणिका न बनवता पाने ओसीआर करणे टाळावे. कारण मुद्रीत शोधकांना अनुक्रमणिके शिवाय पाने शोधणे कठीण जाते.
३) नंतर OCR पानांची निर्मिती OCR4wikisource प्रणाली वापरण्याचा कृती आराखडा येथे नमुद केल्या प्रमाणे करावी.

विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/32 विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/32


विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/33 विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/33


विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/34 विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/34


विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/35 विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/35


विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/36 विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/36


विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/37 विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/37


विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/38 विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/38


विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/39 विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/39


विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/40 विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/40


विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/41 विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/41


विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/42 विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/42


विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/43 विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/43


विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/44 विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/44


विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/45 विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/45


विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/46 विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/46


विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/47 विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/47


विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/48 विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/48


विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/49 विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/49


विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/50 विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/50


विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/51

भारतीय प्रताधिकार कायद्यात प्रयुक्त शब्द शक्य मराठी प्रतीशब्द भारतीय प्रताधिकार कायद्यात प्रयुक्त शब्द शक्य मराठी प्रतीशब्द
Copyright प्रताधिकार Law कायदा
amend विशोधन, दुरुस्ती, सुधारणा extends व्याप्ती असणे
enact अधिनियमित करणे CHAPTER प्रकरण, अध्याय
commencement प्रारंभ PRELIMINARY प्रारंभिक

आपले भारतीय प्रताधिकार कायद्याचे वाचन सुलभ व्हावे म्हणून काही शब्दार्थ मराठीभाषा डॉट ऑर्ग च्या साहाय्याने.


विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/52

भारतीय प्रताधिकार कायद्यात प्रयुक्त शब्द शक्य मराठी प्रतीशब्द भारतीय प्रताधिकार कायद्यात प्रयुक्त शब्द शक्य मराठी प्रतीशब्द
Act अधिनियम notification अधिसूचना
Gazette राजपत्र extends व्याप्ती असणे
Interpretation निर्वचन (भाष्य, अर्थबोधन) context संदर्भ , (संदर्भ संगति/पूर्वापार संदर्भ)
adaptation अनुकूलन conversion रुपांतर, परिवर्तन

आपले भारतीय प्रताधिकार कायद्याचे वाचन सुलभ व्हावे म्हणून काही केवळ शब्दार्थ (कायद्यातील व्याख्या नव्हे) मराठीभाषा डॉट ऑर्ग च्या साहाय्याने. व्याख्यांसाठी भारतीय प्रताधिकार कायद्याचे आणि न्यायालयीन निकालांचे वाचन करावे.


विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/53 विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/53


विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/54 विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/54


विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/55 विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/55


विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/56 विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/56


विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/57 विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/57


विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/58 विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/58


विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/59 विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/59


विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/60 विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/60


विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/61 विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/61


विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/62 विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/62


विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/63 विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/63


विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/64 विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/64


विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/65 विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/65


विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/66 विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/66


विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/67 विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/67


विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/68 विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/68


विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/69 विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/69


विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/70 विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/70


विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/71 विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/71


विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/72 विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/72


विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/73 विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/73


विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/74 विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/74


विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/75 विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/75


विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/76 विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/76


विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/77 विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/77


विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/78 विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/78


विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/79 विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/79


विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/80 विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/80


विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/81 विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/81


विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/82 विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/82


विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/83 विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/83


विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/84 विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/84


विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/85 विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/85


विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/86 विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/86


विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/87 विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/87


विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/88 विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/88


विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/89 विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/89


विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/90 विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/90


विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/91 विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/91


विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/92 विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/92


विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/93 विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/93


विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/94 विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/94


विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/95 विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/95


विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/96 विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/96


विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/97 विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/97


विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/98 विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/98


विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/99 विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/99


विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/100 विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/100


विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/101 विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/101


विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/102 विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/102


विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/103 विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/103


विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/104 विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/104


विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/105 विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/105


विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/106 विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/106


विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/107 विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/107


विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/108 विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/108


विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/109 विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/109


विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/110 विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/110


विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/111 विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/111


विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/112 विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/112


विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/113 विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/113


विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/114 विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/114


विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/115 विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/115


विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/116 विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/116


विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/117 विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/117


विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/118 विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/118


विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/119 विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/119


विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/120 विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/120


विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/121 विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/121


विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/122 विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/122


विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/123 विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/123


विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/124 विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/124


विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/125 विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/125


विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/126 विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/126


विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/127 विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/127


विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/128 विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/128


विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/129 विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/129


विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/130 विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/130


विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/131 विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/131


विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/132 विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/132


विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/133 विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/133


विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/134 विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/134


विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/135 विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/135


विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/136 विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/136


विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/137 विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/137


विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/138 विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/138


विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/139 विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/139


विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/140 विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/140


विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/141 विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/141


विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/142 विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/142


विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/143 विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/143


विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/144 विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/144


विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/145 विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/145


विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/146 विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/146


विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/147 विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/147


विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/148 विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/148


विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/149 विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/149


विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/150 विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/150


विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/151 विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/151


विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/152 विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/152


विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/153 विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/153


विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/154 विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/154


विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/155 विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/155


विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/156 विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/156


विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/157 विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/157


विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/158 विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/158


विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/159 विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/159


विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/160 विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/160


विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/161 विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/161


विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/162 विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/162


विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/163 विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/163


विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/164 विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/164


विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/165 विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/165


विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/166 विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/166


विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/167 विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/167


विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/168 विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/168


विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/169 विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/169


विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/170 विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/170


विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/171 विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/171


विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/172 विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/172


विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/173 विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/173


विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/174 विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/174


विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/175 विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/175


विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/176 विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/176


विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/177 विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/177


विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/178 विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/178


विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/179 विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/179


विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/180 विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/180


विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/181 विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/181


विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/182 विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/182


विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/183 विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/183


विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/184 विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/184


विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/185 विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/185


विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/186 विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/186


विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/187 विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/187


विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/188 विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/188


विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/189 विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/189


विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/190 विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/190


विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/191 विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/191


विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/192 विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/192


विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/193 विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/193


विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/194 विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/194


विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/195 विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/195


विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/196 विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/196


विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/197 विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/197


विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/198 विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/198


विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/199 विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/199


विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/200 विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/200


विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/201 विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/201


विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/202 विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/202


विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/203 विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/203


विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/204 विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/204


विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/205 विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/205


विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/206 विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/206


विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/207 विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/207


विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/208 विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/208


विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/209 विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/209


विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/210 विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/210


विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/211 विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/211


विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/212 विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/212


विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/213 विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/213


विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/214 विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/214


विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/215 विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/215


विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/216 विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/216


विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/217 विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/217


विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/218 विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/218


विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/219 विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/219


विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/220 विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/220


विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/221 विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/221


विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/222 विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/222


विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/223 विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/223


विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/224 विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/224


विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/225 विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/225


विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/226 विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/226


विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/227 विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/227


विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/228 विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/228


विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/229 विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/229


विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/230 विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/230