विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/2

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search

मराठी विकिस्रोतास हवे असलेले महाराष्ट्री प्राकृत ग्रंथ: हालाची गाहा सत्तसई, जयवल्लभाचा 'वज्जालग्ग' हा सुभाषित कोश, प्रवरसेन वाकाटकाचे 'रावणवहो' वाक्पतीराजाचे 'गऊडवहो'