Jump to content

साहित्यिक:त्र्यंबक बापूजी ठोंबरे

विकिस्रोत कडून
{{{नाव}}} {{{आडनाव}}}
 1. आनंदी-आनंद
 2. अरुण
 3. निर्झरास
 4. मधुयामिनी
 5. संध्यारजनी
 6. फुलराणी
 7. मंगलमय प्रेमकवन
 8. तारकांचे गाणे
 9. संध्यातारक
 10. श्रावण मास
 11. फुलपाखरूं-फुलवेली
 12. बाल-विहग
 13. तडाग असतों तर
 14. तृणपुष्प
 15. आनंदी पक्षी
 16. सुकलेलीं फुलें
 17. पांखरास
 18. अप्सरांचे गाणें
 19. कवि
 20. कवीची इच्छा
 21. काव्याची कल्पना
 22. शारदेस
 23. कवीचें अंतरंग
 24. मी
 25. धर्मवीर
 26. यमाचे दूत
 27. दुबळें तारूं
 28. आवाहन
 29. शुक्रोदय
 30. अनंत
 31. शारदीय सौंदर्यदेवता
 32. कवि-बाळें
 33. ध्येय
 34. प्रेमाचें गाणें
 35. काळाचे लेख
 36. प्रेम-लेख
 37. सौंदर्याचा अभ्यास कर
 38. काल आणि जीवित
 39. काळास
 40. दोष आणि प्रीति
 41. जीर्ण दुर्ग
 42. तूं तर चाफेकळी!
 43. प्रीति हवी तर
 44. पाऊस
 45. उदासीनता
 46. निराशा
 47. पारवा
 48. खेड्यांतील एक रात्र
 49. कवीची इच्छा
 50. मोहिनी
 51. हृदयाची गुंतागुंत
 52. मेघांचा कापूस
 53. औदुंबर
 54. शून्य मनाचा घुमट
 55. विश्वाचा प्रवास
 56. संशय
 57. जिज्ञासु

लुआ(Lua) त्रुटी विभाग:Autotranslate मध्ये 72 ओळीत: No fallback page found for autotranslate (base=Template:PD-India, lang=⧼lang⧽). ताकिद: डिफॉल्ट सॉर्ट की "ठोंबरे,त्र्यंबक बापूजी" ओवर्राइड्स अर्लीयर डिफॉल्ट सॉर्ट की "{{{नाव}}}".