सुरक्षित पाने

Jump to navigation Jump to search

या पानात,अस्तित्वात असणाऱ्या संरक्षित अशा पानाची यादी आहे.नवनिर्माणापासून संरक्षित शीर्षकांच्या यादीसाठी सुरक्षीत शीर्षके बघा.

सुरक्षित पाने
पहिले पानमागील पानपुढील पानशेवटचे पान
वेळशिक्का पान संपण्याचा कालावधी सदस्याचे रक्षण करीत आहे रक्षणाची प्राचले कारण
अज्ञात सहाय्य:आशय५,७३७ बाइटस् अनंत अनामिक सदस्य अर्ध सुरक्षीत
अज्ञात साचा:Collaboration१,६८९ बाइटस् अनंत अनामिक सदस्य पूर्ण सूरक्षीत
अज्ञात साचा:Welcome३,२४७ बाइटस् अनंत अनामिक सदस्य पूर्ण सूरक्षीत
अज्ञात Policies, guidelines, dos and don'ts१,०५३ बाइटस् अनंत अनामिक सदस्य पूर्ण सूरक्षीत
अज्ञात विकिस्रोत:Sysop Actions६९० बाइटस् अनंत अनामिक सदस्य पूर्ण सूरक्षीत
अज्ञात साचा:Shortcut५४२ बाइटस् अनंत अनामिक सदस्य अर्ध सुरक्षीत
अज्ञात साचा:Process header२,६५९ बाइटस् अनंत अनामिक सदस्य अर्ध सुरक्षीत
अज्ञात विकिस्रोत:अनुक्रमणिका३,९२२ बाइटस् अनंत अनामिक सदस्य अर्ध सुरक्षीत
अज्ञात साचा:Featured text५,३९५ बाइटस् अनंत अनामिक सदस्य पूर्ण सूरक्षीत
अज्ञात साचा:साहित्यिक/doc५,५२५ बाइटस् अनंत अनामिक सदस्य पूर्ण सूरक्षीत
१८:१३, १३ सप्टेंबर २०१५ विकिस्रोत:चावडी३८ बाइटस् अनंत Mahitgar (चर्चा | योगदाने) पूर्ण सूरक्षीत अत्यधिक वाचकभेटींचे पान
०८:१०, ८ एप्रिल २०१६ विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/21५४६ बाइटस् अनंत Mahitgar (चर्चा | योगदाने) पूर्ण सूरक्षीत अत्यधिक वाचकभेटींचे पान
०८:२३, ८ एप्रिल २०१६ विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/22८११ बाइटस् अनंत Mahitgar (चर्चा | योगदाने) पूर्ण सूरक्षीत अत्यधिक वाचकभेटींचे पान
१९:४३, १० मार्च २०१७ Indian Copyright Law१,८८,०५८ बाइटस् अनंत Mahitgar (चर्चा | योगदाने) पूर्ण सूरक्षीत उत्पात टाळणे
२१:५२, २९ एप्रिल २०१७ विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती४४,८११ बाइटस् अनंत Mahitgar (चर्चा | योगदाने) पूर्ण सूरक्षीत अत्यधिक वाचकभेटींचे पान
१५:५२, २८ मे २०१७ विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/27३८० बाइटस् अनंत Mahitgar (चर्चा | योगदाने) पूर्ण सूरक्षीत अत्यधिक वाचकभेटींचे पान
१५:५६, २८ मे २०१७ विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/28२६० बाइटस् अनंत Mahitgar (चर्चा | योगदाने) पूर्ण सूरक्षीत अत्यधिक वाचकभेटींचे पान
१९:४९, २८ मे २०१७ विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/51१,१३६ बाइटस् अनंत Mahitgar (चर्चा | योगदाने) पूर्ण सूरक्षीत अत्यधिक वाचकभेटींचे पान
१९:५१, २८ मे २०१७ विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/52१,५४९ बाइटस् अनंत Mahitgar (चर्चा | योगदाने) पूर्ण सूरक्षीत अत्यधिक वाचकभेटींचे पान
१७:४१, २९ मे २०१७ विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/29१ बाइट अनंत Mahitgar (चर्चा | योगदाने) पूर्ण सूरक्षीत  
१७:४२, २९ मे २०१७ विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/30१ बाइट अनंत Mahitgar (चर्चा | योगदाने) पूर्ण सूरक्षीत अत्यधिक वाचकभेटींचे पान
१७:५६, २९ मे २०१७ विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती/31२,०५६ बाइटस् अनंत Mahitgar (चर्चा | योगदाने) पूर्ण सूरक्षीत अत्यधिक वाचकभेटींचे पान
१५:१६, १७ डिसेंबर २०१७ विकिस्रोत:कौल/प्रचालक७,४४७ बाइटस् अनंत Tiven2240 (चर्चा | योगदाने) अर्ध सुरक्षीत IP वरून दुरुपयोग थांबविण्यासाठी या पान सुरक्षित केले आहे
१७:०६, १७ डिसेंबर २०१७ साचा:Cc-zero८३० बाइटस् अनंत Tiven2240 (चर्चा | योगदाने) अर्ध सुरक्षीत  
२२:५४, १७ डिसेंबर २०१७ साचा:शीर्ष/doc१३,८६७ बाइटस् अनंत Tiven2240 (चर्चा | योगदाने) अर्ध सुरक्षीत high traffic page
२३:५४, १७ डिसेंबर २०१७ पान:मनू बाबा.djvu/1३,१७० बाइटस् अनंत Tiven2240 (चर्चा | योगदाने) अर्ध सुरक्षीत  
१६:१३, १९ डिसेंबर २०१७ साचा:चालू प्रकल्प१,८१६ बाइटस् अनंत Tiven2240 (चर्चा | योगदाने) अर्ध सुरक्षीत high traffic page
१६:२३, १९ डिसेंबर २०१७ साचा:मुखपृष्ठ मथळा१,१८८ बाइटस् अनंत Tiven2240 (चर्चा | योगदाने) पूर्ण सूरक्षीत high traffic page
११:१०, २४ डिसेंबर २०१७ विकिस्रोत:प्रचालकांची यादी८७२ बाइटस् अनंत Tiven2240 (चर्चा | योगदाने) अर्ध सुरक्षीत  
१४:२९, १५ जानेवारी २०१८ विकिस्रोत:AutoWikiBrowser/CheckPage२५४ बाइटस् अनंत Tiven2240 (चर्चा | योगदाने) पूर्ण सूरक्षीत विकिस्रोत वंडाळीसम बचाव करण्यासाठी ऑटो विकी ब्राउझर हक
०९:१४, २२ फेब्रुवारी २०१८ Welcome1५१ बाइटस् अनंत Tiven2240 (चर्चा | योगदाने) पूर्ण सूरक्षीत अत्यधिक वाचकभेटींचे पान
१३:१२, १ मार्च २०१८ विभाग:Wikibase८२७ बाइटस् अनंत Tiven2240 (चर्चा | योगदाने) पूर्ण सूरक्षीत अत्यधिक वाचकभेटींचे पान
१३:१३, १ मार्च २०१८ साचा:परवाना७८३ बाइटस् अनंत Tiven2240 (चर्चा | योगदाने) पूर्ण सूरक्षीत अत्यधिक वाचकभेटींचे पान
१३:१३, १ मार्च २०१८ साचा:प्रताधिकार मुक्त साहित्य१,०३२ बाइटस् अनंत Tiven2240 (चर्चा | योगदाने) पूर्ण सूरक्षीत अत्यधिक वाचकभेटींचे पान
१३:१३, १ मार्च २०१८ साचा:परवाना कक्षा१६७ बाइटस् अनंत Tiven2240 (चर्चा | योगदाने) पूर्ण सूरक्षीत अत्यधिक वाचकभेटींचे पान
१३:१४, १ मार्च २०१८ साचा:स्वागत११ बाइटस् अनंत Tiven2240 (चर्चा | योगदाने) पूर्ण सूरक्षीत अत्यधिक वाचकभेटींचे पान
१४:५७, १६ मार्च २०१८ विकिस्रोत:सहप्रकल्प४,३१३ बाइटस् अनंत Tiven2240 (चर्चा | योगदाने) अर्ध सुरक्षीत अत्यधिक वाचकभेटींचे पान
१५:३७, ११ एप्रिल २०१८ विभाग:Arguments१०,०५४ बाइटस् अनंत Tiven2240 (चर्चा | योगदाने) पूर्ण सूरक्षीत अत्यधिक वाचकभेटींचे पान
१५:४३, ११ एप्रिल २०१८ विभाग:Yesno७१० बाइटस् अनंत Tiven2240 (चर्चा | योगदाने) पूर्ण सूरक्षीत अत्यधिक वाचकभेटींचे पान
१६:०३, ११ एप्रिल २०१८ विभाग:No globals३०७ बाइटस् अनंत Tiven2240 (चर्चा | योगदाने) पूर्ण सूरक्षीत अत्यधिक वाचकभेटींचे पान
१६:०४, ११ एप्रिल २०१८ विभाग:Message box१७,७७६ बाइटस् अनंत Tiven2240 (चर्चा | योगदाने) पूर्ण सूरक्षीत अत्यधिक वाचकभेटींचे पान
१६:३९, ११ एप्रिल २०१८ विभाग:Documentation/config१९,७३५ बाइटस् अनंत Tiven2240 (चर्चा | योगदाने) पूर्ण सूरक्षीत अत्यधिक वाचकभेटींचे पान
१६:४१, ११ एप्रिल २०१८ साचा:Yesno३६६ बाइटस् अनंत Tiven2240 (चर्चा | योगदाने) अर्ध सुरक्षीत  
१६:४२, ११ एप्रिल २०१८ विभाग:Documentation३६,७६७ बाइटस् अनंत Tiven2240 (चर्चा | योगदाने) पूर्ण सूरक्षीत अत्यधिक वाचकभेटींचे पान
१६:४५, ११ एप्रिल २०१८ विभाग:Message box/configuration६,१४१ बाइटस् अनंत Tiven2240 (चर्चा | योगदाने) अर्ध सुरक्षीत  
१७:३४, ११ एप्रिल २०१८ साचा:Documentation१२९ बाइटस् अनंत Tiven2240 (चर्चा | योगदाने) पूर्ण सूरक्षीत अत्यधिक वाचकभेटींचे पान
१७:३५, ११ एप्रिल २०१८ साचा:Documentation subpage१,३७७ बाइटस् अनंत Tiven2240 (चर्चा | योगदाने) अर्ध सुरक्षीत  
१६:३७, १२ एप्रिल २०१८ साचा:Navbar९४ बाइटस् अनंत Tiven2240 (चर्चा | योगदाने) अर्ध सुरक्षीत अत्यधिक वाचकभेटींचे पान
१६:३८, १२ एप्रिल २०१८ साचा:Tl१६८ बाइटस् अनंत Tiven2240 (चर्चा | योगदाने) पूर्ण सूरक्षीत अत्यधिक वाचकभेटींचे पान
१०:३८, १५ एप्रिल २०१८ विभाग:Effective protection expiry१,४९४ बाइटस् अनंत Tiven2240 (चर्चा | योगदाने) पूर्ण सूरक्षीत  
पहिले पानमागील पानपुढील पानशेवटचे पान