विकिस्त्रोतःसमस्त लेखक संकीर्ण (कॉपी राईटेड आणि कॉपीराईट फ्री)

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search

या विभागात मराठी मधील सर्व साहित्यिकांची यादी देण्याचा प्रयत्न केला आहे. १ जानेवारी १९५२ पुर्वी मृत्यु पावलेल्या अथवा जाहीररीत्या अधिकृतपणे स्वत:चे लेखन प्रताधिकारमुक्त झालेल्या/केलेल्या मराठी लेखकांची यादी विकिस्रोत:समस्त लेखक (कॉपीराईट फ्री) येथे आहे. भारतीय प्रत्याधिकार कायद्यानुसार लेखकाच्या मृत्युनंतर ६० वर्षांनी त्याचे साहित्य प्रताधिकारमुक्त (कॉपीराइट फ्री) होते. मरणोत्तर प्रकाशित झालेले साहित्य प्रथम प्रकाशनापासून ६० वर्षांनी प्रताधिकारमुक्त होते. जे लेखक १ जानेवारी १९५२ नंतर मृत पावले किंवा सध्या जीवंत आहेत त्यांची यादी विकिस्त्रोतःसमस्त लेखक(कॉपी राईटेड)‎ बनवयाचे काम चालू आहे. जसे जमेल तसे या यादीतून साहित्यिक योग्य त्या यादीत वर्गीकृत करावयाचे आहेत. ते करीत असताना ही यादी हळू हळू कमी होईल.

[संपादन]

[संपादन]

[संपादन]

[संपादन]

[संपादन]

[संपादन]

[संपादन]

[संपादन]

[संपादन]

[संपादन]

[संपादन]

[संपादन]

[संपादन]

[संपादन]

[संपादन]

[संपादन]

[संपादन]

[संपादन]

[संपादन]

[संपादन]

[संपादन]

[संपादन]

[संपादन]

[संपादन]

[संपादन]

प्र[संपादन]

[संपादन]

[संपादन]

[संपादन]

[संपादन]

[संपादन]

[संपादन]

[संपादन]

[संपादन]

[संपादन]

[संपादन]

ज्ञ[संपादन]