विकिस्त्रोतःसमस्त लेखक(कॉपी राईटेड)

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search

this list is generated from Wikidata A bot updates the list periodically.

নাম लिंग जन्म तारीख मृत्यू तारीख नागरिकत्व व्हीआयएएफ ओळखण चित्र
अ .पां देशपांडे 1942-12-15
अंजली अरुण सोमण 1947-11-05
अंजली ठाकर 1936-08-14
अंबरीश जयदेव मिश्र 1955-12-24
अंबिका रमेशचंद्र सरकार 1932-01-29
अच्युत गोडबोले पुरूष 1956-08-15
अच्युत नारायण देशपांडे 1915-03-12 1990-10-14
अच्युत महादेव बर्वे 1927-02-03 1982-04-16
अच्युत मोरेश्वर वझे 1949-08-16
अजित मधुकर दळवी 1951-01-09
अण्णाभाऊ साठे पुरूष 1920-08-01 1969-07-18 भारत 13245460
Annabhau Sathe 2002 stamp of India.jpg
अनंत काकबा प्रियोळकर पुरूष 1895-09-05 1973-04-13 भारत
ब्रिटिश भारत
90472057
अनंत काणेकर पुरूष 1905-12-02 1980 भारत
ब्रिटिश भारत
18777674
अनंत दत्तात्रेय भावे 1937-10-10
अनंत प्रभाकर सामंत 1952-08-12
अनंत वामन वर्टी 1911-12-02 1987-02-02
अनंत विष्णु गोखले 1916-09-15 1981-07-28
अनंत सखाराम गोखले 1891-02-26
अनंत हरी गद्रे 1890-10-17 1967-09-04
अनंत हरी लिमये 1911-04-29 1974-01-23
अनंतराव काशिनाथ भालेराव 1918-11-11
अनिल डांगे
अनिल वसंत बळेल 1944-09-01
अनिल सदाशिव बर्वे 1948-07-17 1984-12-06
अनुराधा कौतिकराव पाटील 1954-04-05
अनुराधा पाटील महिला भारत
अनुराधा बाळकृष्ण पोतदार 1927-12-15
अप्पासाहेब गणपतराव पवार 1906-05-05 1981-12-30
अमरेन्द्र लक्ष्मण गाडगीळ 1919-06-25 1984-01-03 45641858
अमृत माधव घाटगे 1913-08-10 2003-05-08
अरविंद गंगाधर मंगरुळकर 1910-04-29 1986-05-27
अरविंद गोखले पुरूष 1919-02-19 1992-10-24 भारत
ब्रिटिश भारत
57943377
अरविंद महेश्वर ताटके 1923-12-31
अरुण कांबळे पुरूष 1953-03-14 2009-12-20 भारत
अरुण कृष्णराव हेबळेकर 1942-02-03
अरुण कोलटकर पुरूष 1932-11-01 2004-09-25 भारत
ब्रिटिश भारत
7669106
अरुण खोपकर पुरूष 1945-11-05 107575138
अरुण गद्रे पुरूष 1957
1957-10-11
अरुण टिकेकर पुरूष 1944-02-01 2016-01-19 भारत
ब्रिटिश भारत
64310854
अरुण मार्तंड साधु 1941-06-17
अरुण साधू पुरूष 1942
1941-06-27
2017-09-25 भारत
ब्रिटिश भारत
8844256
अरुणा रामचंद्र ढेरे महिला 1957-02-02 भारत 31072618
अर्जुन उमाजी डांगळे 1945-06-15 34566259
अवधूत महादेव जोशी 1906-02-03
अशोक जैन पुरूष 1944-04-11 2014-02-18 भारत
ब्रिटिश भारत
अशोक दामोदर रानडे 1897-10-25 1966-03-10
अशोक देवदत्त टिळक 1921-05-29
अशोक नामदेव व्हटकर 1947-10-20
अशोक पाटोळे पुरूष 1948-06-05 2015-05-12 भारत 57973534
अशोक पुरुषोत्तम शहाणे 1935-02-07
अशोक रामचंद्र केळकर पुरूष 1929
1929-04-22
2014-09-20 भारत
ब्रिटिश भारत
91941437
अशोक सीताराम बागवे 1952-03-10
अक्षयकुमार काळे पुरूष 1953-07-27 भारत 75283402
आण्णा हरी साळुंखे 1943-06-01
आण्णासाहेब हरी साळुंखे पुरूष 1943-10-14 भारत
Dr .A. H. Salunkhe at Nagpur in 2012.jpg
आत्माराम कृष्णाजी सावंत 1933-03-07
आत्माराम नीळकंठ साधले 1920-07-05 1996-04-04
आत्माराम रावजी देशपांडे पुरूष 1901-09-11 1982
1982-05-08
भारत
ब्रिटिश भारत
16105546
आनंद बळवंत पाटील
आनंद यादव पुरूष 1935
1935-11-30
2016-11-27 भारत
ब्रिटिश भारत
16105630
आनंद विनायक जातेगावकर पुरूष 1945
1945-06-06
आनंदराव कृष्णाजी टेकाडे 1890-04-05 1964-02-16
आनंदराव भाऊ फाळके 1890-10-18 1965-07-10
आनंदीबाई गणपत विजापुरे 1917-03-05
आनंदीबाई जयवंत 1894-01-28 1984-08-12
आनंदीबाई शिवराम शिर्के 1892-06-03 1986-10-31
आबाजी नारायण पेडणेकर 1928-02-20
आशा अरविंद बगे 1939-07-27
आशा अरविंद सावदेकर 1948-08-26
आशा बगे महिला
आशालता दत्तात्रय सावे 1928-08-25
आसाराम लोमटे पुरूष भारत
इंदिरा गंगाधर सहस्रबुद्धे 1894-06-01 1959-06-12
इंदिरा संत महिला 1914-01-04 2000-07-13 भारत
ब्रिटिश भारत
15183098
इंदुमती रामकृष्ण शेवडे 1917-10-13 1992-03-14
इंद्रायणी प्रभाकर सावरकर 1934-06-26
इयन रेसाईड 1926-06-27
इरावती कर्वे महिला 1905-12-15 1970-08-11 भारत
ब्रिटिश भारत
27162876
Irawati Karve.jpg
उत्तम कांबळे पुरूष 1956 भारत
Uttam Kamble.jpg
उत्तम धोंडू कोळगावकर 1949-03-03
उत्तम बंडू तुपे 1948-01-01
उद्धव जयकृष्ण शेळके 1931-10-08 1992-04-03
उमाकांत निमराज ठोमरे 1929
1921-08-15
1999-10-08
उर्मिला पवार महिला 1945-05-07 26196093
326148933775854302784
Urmila pawar.jpg
उषा भास्कर हस्तक 1935-01-22
उषा माधव देशमुख 1936-06-16
एकनाथ विश्वनाथ जोशी 1919-11-06
कमल गणेश देसाई महिला 1928-11-10 2011-06-17 56247708
कमल नारायण फडके 1930-08-04
कमल श्रीकृष्ण गोखले 1927-12-27 1980-10-12
कमलाकर दिगंबर सोनटक्के 1933-01-17
कमलाकांत वामन केळकर
कमलाकांत वामन केळकर
कमलाबाई देशपांडे 1898-02-22 1965-07-08
कमलाबाई बंबेवाले 1902-12-01
कमलाबाई विष्णु टिळक 1905-06-26 1989-06-10
कविता विश्वनाथ नरवणे 1933-03-12
काका कालेलकर पुरूष 1885-12-01 1981-08-21 भारत
ब्रिटिश भारत
117177547
Kaka Kalelkar 1985 stamp of India.jpg
काशिनाथ नरसिंह केळकर 1900-02-25
किणीकर रघुनाथ रामचंद्र रॉय 1978-09-05
किरण कमलाकर नमस्कार 1942-04-02
किरण नगरकर पुरूष 1942 2019-09-05 भारत
ब्रिटिश भारत
32022057
Kiran Nagarkar - Leipziger Buchmesse 2013.jpg
किशोर त्र्यंबक पाठक 1952-10-22
किशोर शांताबाई काळे पुरूष 1970 2007 33596652
कुसुमावती देशपांडे महिला 1904-11-10 1961-11-17 भारत
ब्रिटिश भारत
5031853
कूमुदिनी मोतीराम पावडे 1938-11-18
कूमुदिनी रांगणेकर 1906-03-25 1999-03-17
कृष्ण गंगाधर दिक्षित 1914-04-14 1995-02-28
कृष्ण बळवंत निकुंब 1920-08-09 1999-06-30
कृष्णराव गणपतराव साबळे 1923-09-03
कृष्णराव गणेश मुळे
कृष्णराव भाऊराव बाबर 1895-04-03 1974-06-09
कृष्णराव व्यंकटेश गजेन्द्रगडकर 1896-08-13
कृष्णा सदाशिव गुरव 1942-08-26
कृष्णाजी केशव कोल्हटकर 1883-01-14 1975-04-26
कृष्णाजी गोविंद मराठे 1960-07-10
कृष्णाजी पांडुरंग कुलकर्णी पुरूष 1893 1964
कृष्णाजी बाबुराव मराठे 1905-01-04
कृष्णाजी रामचंद्र सावंत 1933-03-25
कृष्णाजी विठ्ठल सोमण 1906-04-07 1972-07-03
कृष्णाबाई हरी मोटे 1903-07-28 1991-02-17
केशव गोपाळ पंडीत 1964-11-28
केशव जगन्नाथ पुरोहित पुरूष 1923
1923-06-15
केशव नारायण वाटवे 1895-04-19 1981-05-09 26197858
केशव मेश्राम पुरूष 1937-11-24 2007-12-03 भारत
ब्रिटिश भारत
55477604
केशव रावजी पुरोहित 1902-08-03 1961-02-10
केशव वामन साठे 1896-02-28 1975-08-08
केशव विनायक गोडबोले 1967-11-14
केशव विष्णु बेलसर 1909-02-08 1998-01-03
केशव विष्णू कोठावळे 1923-05-21 1983-05-05
केशव सीताराम ठाकरे पुरूष 1885-09-17 1973-11-20 भारत
ब्रिटिश भारत
25549238
Prabodhankar Thackeray 2002 stamp of India.jpg
केशवराव वामन भोळे 1896-05-23 1977-11-10
केशवाचार्य बाळाचार्य गजेंद्रगडकर
खंडेराव त्र्यंबक सुळे 1904-12-12 1978-04-16
खंडेराव सावळाराम दौंडकर 1903-11-25 1960-01-10
खान शफाअत 1952-11-21
गंगाधर गणेश पाटील 1931-04-06
गंगाधर गाडगीळ पुरूष 1923-08-25 2008-09-15 भारत
ब्रिटिश भारत
13113830
गंगाधर देवराव खानोलकर 1903-08-19 1992-09-30
गंगाधर नारायण जोगळेकर 1935-06-02
गंगाधर नारायण मोरजे 1930-10-30
गंगाधर बळवंत ग्रामोपाध्ये 1909-12-11 2002-10-18
गंगाधर बाळकृष्ण देशपांडे 1871-03-31 1971-07-30
गंगाधर बाळकृष्ण सरदार पुरूष 1908
1908-10-02
1988
1988-12-01
113117441
गंगाधर भाऊराव निरंतर 1906-06-15 1959-03-13
गंगाधर मनमोहन महांबरे 1931-01-31
गंगाधर रामचंद्र साने 1894-06-18 1965-04-26
गंगाधर विठोबाजी पानतावणे 1937-06-28
गंगाधर विश्वनाथ गोखले 1899-12-31 1960-10-02
गंगाधरराव नारायणराव मुजुमदार 1886-02-01 1973-09-16
गंगुताई पटवर्धन 1900 1998-05-01
गजमल नारायण माळी 1934-03-15
गजानन काशिनाथ रायकर 1912-01-15 2002-05-16
गजानन त्र्यंबक माडखोलकर पुरूष 1900-12-28
1899-12-28
1976-11-27 45644104
गजानन दिगंबर माडगूळकर पुरूष 1919-10-01 1977-12-14 भारत
ब्रिटिश भारत
38255481
गजानन पांडुरंग परचुरे 1914-11-14 1981-05-08
गजानन पुरुषोत्तम फोंडके 1939-04-22
गजानन लक्ष्मण ठोकळ 1909-05-26 1984-07-22
गजानन विश्वनाथ केतकर पुरूष 1898-08-10 1980-07-15
गजानन श्रीपत खैरे 1898-06-15 1986-08-29
गणपत खंडेराव पवार 1908-03-14
गणपती वासुदेव बेहरे 1922-09-24 1989-03-30
गणेश अनंत सराफ
गणेश कृष्ण फाटक
गणेश कृष्ण बोडस 1968-04-01
गणेश त्र्यंबक देशपांडे पुरूष 1910-08-14 1989-11-18 भारत 116973464
गणेश पांडुरंग परांजपे 1892-01-02 1973-02-26
गणेश प्रभाकर प्रधान पुरूष 1922
1922-08-19
2010 69367201
गणेश महादेव वीरकर 1974-05-24
गणेश रंगनाथ दंडवते
गणेश रंगो भिडे पुरूष 1909 1981-06-08
गणेश शिवराम जोग 1899-09-08
गणेश हरी केळकर
गणेश हरी खरे 1901
1901-01-10
1985-06-05
गणेश हरी पाटील 1906-08-19 1989-07-01
गणेश हरी रानडे 1897-10-01 1966-03-10
गिरिजा कीर महिला 1933 2019-10-31 103787991
गिरिजाबाई माधव केळकर महिला 1886-10-16 1980 55706069
गीता जनार्दन साने महिला 1907-09-03 1991-09-12 भारत
ब्रिटिश भारत
45744858
गुंथर वाल्थर सोन्थायमर पुरूष 1934-04-21 1992-06-02 जर्मनी 29549879
गुणवंत हणमंत देशपांडे 1897-03-23 1985-09-25
गुरुनाथ नारायण धुरी 1942-06-12
गुरुनाथ नारायण सामंत 1942-04-06
गुरू ठाकूर पुरूष
Guru Thakur 2010.jpg
गुरूनाथ आबाजी कुलकर्णी पुरूष 1923-07-10 1987-12-11 264551947
G A Kulkarni.jpg
गो.नी. दांडेकर पुरूष 1916-07-08 1998-06-01 भारत 33405628
गो.पु. देशपांडे पुरूष 1938
1938-08-02
2013-10-16 भारत
ब्रिटिश भारत
39488303
गोदावरी परुळेकर महिला 1907-08-14 1996-10-08 भारत 659145857029222920941
गोदावरी वासुदेव केतकर 1900-06-06
गोदावरी शामराव परुळेकर 1908-08-14 1996-10-09
गोपाळ गंगाधर लिमये 1891-09-25 1971-11-18
गोपाळ गणेश पारखी 1926-03-03 1982-03-13
गोपाळ नरहर नातू 1911-11-11 1991-05-07
गोपाळ मारुतीराव पवार 1932-05-13
गोपाळ रामचंद्र परांजपे 1891-01-30 1981-03-06
गोपाळ रावजी गोगटे 1961-02-25
गोपाळकृष्ण अनंत केशव भोबे 1920-08-06 1968-02-14
गोपिराज महानुभाव 1962-11-14
गोपीनाथ गणेश तळवळकर 1907-11-29 2000-06-07
गोवर्धन धनराज पारीख 1955-11-07 1976-12-07
गोविंद केशव भट 1914-05-02 1989-07-18
गोविंद महादेव जोशी 1895-03-24
गोविंद मोरेश्वर पेंडसे 1910-11-17 1980-06-26
गोविंद रामचंद्र दोडके 1910-07-12 1963-01-11
गोविंद रामचंद्र शिरगोपीकर
गोविंद विनायक करंदीकर पुरूष 1918-08-23 2010-03-14 भारत
ब्रिटिश भारत
13647191
गोविंद श्रीपाद तळवळकर 1925-07-22
गोविंद सखाराम सरदेसाई पुरूष 1865-05-17 1959-11-29 भारत
ब्रिटिश भारत
13856096
G.S.Sardesai.jpg
गौरी देशपांडे महिला 1942-02-11 2003-03-01 भारत
ब्रिटिश भारत
49320638
चं .म साखळकर 1924-09-22 1970-01-03
चंद्रकांत गणपत खोत 1940-09-07
चंद्रकांत नागेशराव पाटील 1944-09-03
चंद्रकांत महादेव बांदिवडेकर
चंद्रकांत विष्णु बावडेकर 1906-12-20 1976-01-19
चांगदेव पुरूष
चांगदेव भवानराव खैरमोडे 1904
1904-07-15
1971-11-10
चारुशीला बालकृष्ण गुप्ते 1918-07-10 1985-12-28
चिंतामण नीळकंठ जोशी
चिंतामण विनायक जोशी पुरूष 1892
1892-01-19
1963
1963-11-21
भारत
ब्रिटिश भारत
8631443
चिंतामणराव कोल्हटकर पुरूष 1891-03-12 1959-11-23 भारत
Mama Warerkar-CG Kolhatkar-Jaishankar Sundari-1957.jpg
चिंतामणी त्र्यंबक खानोलकर पुरूष 1930-03-08 1976-04-26 भारत
ब्रिटिश भारत
72723110
चिंतामणी यशवंत मराठे 1903-07-23 1979-07-04
जगन्नाथ रघुनाथ घारपुरे
जगन्नाथ रामचंद्र जोशी 1906-12-27
जगन्नाथ शामराव देशपांडे 1914-01-25
जनार्दन माधवराव वाघमारे पुरूष 1934-11-11 भारत
ब्रिटिश भारत
38316760
जयंत पवार पुरूष 23924334
जयंत भानुदास परांजपे 1945-05-31 2002-06-16
जयंत विष्णू नारळीकर पुरूष 1938-07-19 भारत
ब्रिटिश भारत
39397548
Jayant Vishnu Narlikar - Kolkata 2007-03-20 07341.jpg
जयराम विठ्ठल पवार 1944-07-15
जयवंत केशव दडकर 1935-05-31
जयवंत दळवी पुरूष 1925-08-14 1994-09-16 112820125
जयश्री खिरे 1935-12-11
जयसिंगराव भाऊसाहेब पवार 1941-12-30
जीनदास पार्श्वनाथ फडकुले
ज्योत्स्ना केशव देवधर 1926-02-27
तारा चिंतामण भवाळकर 1939-04-01
तारा वनारसे 1930
1930-05-13
ताराबाई कृष्णाजी मोडक महिला 1892-04-19 1973-08-31 भारत
ब्रिटिश भारत
58025232
तुलसीदास लक्ष्मण परब 1941-09-30
त्रिंबक कृष्णराव टोपे 1914-02-28 1994-02-20
त्र्यंबक गोविंद ढवळे 1904-02-26 1960-01-10
त्र्यंबक पांडू सपकाळे 1930-04-22
त्र्यंबक विनायक सरदेशमुख पुरूष 1919
1922-11-22
भारत
त्र्यंबक विष्णु पर्वते 1902-02-28
त्र्यंबक शंकर शेजवलकर पुरूष 1895-05-25 1963-11-28 भारत
ब्रिटिश भारत
8979739
TSShejwalkar.jpg
द.ग. खांडेकर 1959-05-27
दत्ता श्री टोळ 1935-12-21
दत्ता हलसगीकर पुरूष 1934
1934-08-07
दत्तात्रय केशव केळकर 1895-03-04 1969-08-08
दत्तात्रय गणपत भगत 1945-06-13
दत्तात्रय गणेश गोडसे पुरूष 1914-07-03 1992
1992-01-05
भारत
ब्रिटिश भारत
62877162
दत्तात्रय चिंतामण मुजुमदार 1882-10-13 1964-08-22
दत्तात्रय तुकाराम बांदेकर 1909-09-22 1959-10-03
दत्तात्रय दिनकर पुंडे 1938-12-26
दत्तात्रय पंढरीनाथ जोशी 1934-07-26
दत्तात्रय पांडूरंग खांबेटे 1912-07-05 1983-08-06
दत्तात्रय बळवंत गोडबोले 1974-07-16
दत्तात्रय बापूजी पद्माकर 1893-04-23
दत्तात्रय भास्कर धामणस्कर 1960-10-26
दत्तात्रय महादेव खेर 1875-05-28 1965-05-16
दत्तात्रय रामचंद्र गोमकाळे 1909-06-13 1968-05-13
दत्तात्रय लक्ष्मण गोखले 1899-07-15
दत्तात्रय विष्णु तेंडूलकर 1914-12-17 1987-04-25
दत्तात्रय वेंकटेश केतकर 1890-10-28 1963-11-21
दत्तात्रय श्रीधर मराठे 1906-02-13 1992-12-03
दत्तात्रेय नरसिंह गोखले पुरूष 1922-09-20 2000-06-27 भारत 43189464
दत्तात्रेय रामचंद्र बेंद्रे पुरूष 1896-01-31 1981-10-21
1981-10-26
भारत
ब्रिटिश भारत
18048446
ದ. ರಾ. ಬೇಂದ್ರೆ - 2.jpg
दत्ताराम मारुती मिरासदार पुरूष 1927-04-14 भारत
ब्रिटिश भारत
107890199
दत्तो वामन पोतदार पुरूष 1890-08-05 1979-10-06 भारत
ब्रिटिश भारत
13717607
DVPotdar.jpg
दया पवार पुरूष 1935-09-15 1996-12-20
1996-09-20
भारत
ब्रिटिश भारत
32634069
दा.गो. बोरसे 1914-11-14
दादा धर्माधिकारी पुरूष 1899-06-18 1985-12-01 भारत
ब्रिटिश भारत
2483113
दामोदर गोविंद देशपांडे 1925-12-25
दामोदर धर्मानंद कोसंबी पुरूष 1907-07-31
1907-05-31
1966-06-29 ब्रिटिश भारत
भारत
41886518
Kosambi-dd.jpg
दामोदर नरहर शिखरे 1903-11-22 1980-09-09
दामोदर नारायण मोघे 1900-09-11
दि.य. देशपांडे 1917
1917-07-24
दिगंबर बाळकृष्ण मोकाशी 1915
1914-11-27
1981-06-29
दिगंबर सखाराम पाध्ये 1939-06-24
दिनकर केशव बेडेकर 1910
1910-06-08
1973-05-03
दिनकर दत्तात्रय भोसले 1930-11-21
दिनकर नीळकंठ देशपांडे 1936-07-17
दिनकर विनायक गोखले 1923-03-25 1996-10-20
दिलीप गुलाबसिंह परदेशी 1948-05-30
दिलीप पुरुषोत्तम चित्रे पुरूष 1938-09-17 2009-12-10 भारत
ब्रिटिश भारत
91648956
दिवाकर कृष्ण पुरूष 1902-10-19 1973-05-31
दीनानाथ केशव मनोहर 1940-09-22
दीनानाथ दामोदर दलाल पुरूष 1916-05-30 1971-01-15
दुर्गा भागवत महिला 1910-02-10 2002-05-07 भारत
ब्रिटिश भारत
28412418
Durga Bhagwat (cropped).jpg
दुर्गादास काशिनाथ संत 1914-05-09
देवदत्त नारायण टिळक 1891-07-16 1965-12-27
देविदास गोविंद लांडगे 1976-08-31
देविदास दत्तात्रेय वाडेकर 1902
1902-05-25
1985-03-05
देविदास भास्कर लेले 1881-10-28
देवीदास तुकाराम बागूल 1931-12-28
देवीदास लक्ष्मण महाजन 1895-06-16 1967-04-03
देवीसिंग व्यंकटसिंग चौहान 1911-03-02
धनंजय कीर पुरूष 1913 1984 भारत
ब्रिटिश भारत
धनंजय रामचंद्र गाडगीळ पुरूष 1901-04-10 1971-05-24
1971-05-03
भारत
ब्रिटिश भारत
66512612
Dhananjay Ramchandra Gadgil 2008 stamp of India.jpg
धुंडिराजशास्त्री गोविंद विनोद 1902-01-12 1969-07-13
धोंडो विठ्ठल देशपांडे 1917-03-11 1993-07-19
नरहर अंबादास कुरुंदकर पुरूष 1932-07-15 1982-02-10 भारत
ब्रिटिश भारत
270843116
नरहर काशिनाथ घारपुरे 1904-05-01
नरहर रघुनाथ फाटक पुरूष 1893-04-15 1979-12-21 भारत
ब्रिटिश भारत
नरहर विष्णु गाडगीळ पुरूष 1896-01-10 1966-01-12 भारत
ब्रिटिश भारत
8187363
315536420
Narhar Vishnu Gadgil 1985 stamp of India.jpg
नरहर विष्णु जोशी 1908-12-31 1983-11-11
नरहर शेषराव पोहनेकर 1907-10-03 1990-09-02
नरहरशास्त्री खर्शिकर 1965-06-22
नरेन्द्र रघुनाथ बोडके 1954-12-23
नरेश भिकाजी कवडी 1922-08-05 2000-04-04 68480126
नलिनी मधुकर पंडीत 1927-05-19
ना. ग. गोरे पुरूष 1907
1907-06-15
1993
1993-05-01
भारत
ब्रिटिश भारत
118251257
Narayan Ganesh Gore 1998 stamp of India.jpg
नागनाथ कोत्तापल्ले पुरूष 1948-03-29 भारत 70203367
नागनाथ संतराम इनामदार पुरूष 1923 2002 भारत
ब्रिटिश भारत
4067966
नागेश रामचंद्र जोशी 1915-09-16 1958-05-18
नागोराव घनश्याम देशपांडे पुरूष 1909
1909-08-21
2000
2000-05-10
भारत
ब्रिटिश भारत
नामदेव कांबळे पुरूष भारत
नामदेव ढसाळ पुरूष 1940-02-15
1949-02-15
2014-01-15 भारत
ब्रिटिश भारत
52402018
नामदेव धोंडो महानोर पुरूष 1942-09-16 भारत
नारायण कृष्णबुवा सुपेकर 1878-07-29 1969-05-27
नारायण केशव बेहरे 1890-07-04 1958-01-19
नारायण केशव भागवत 1890-02-22 1962-04-20
नारायण गंगाधर लिमये 1889-10-11 1973-12-01
नारायण गंगाराम सुर्वे
नारायण गजानन जोशी 1911-10-04 1986-09-08
नारायण गोविंद कालेलकर पुरूष 1909-12-11 1989-03-03 भारत
ब्रिटिश भारत
110539939
नारायण गोविंद चापेकर पुरूष 1869
1869-08-05
1968
1968-03-06
भारत
ब्रिटिश भारत
11443628
नारायण गोविंद नांदापूरकर 1901-09-14 1959-06-09
नारायण धारप पुरूष 1925-08-27 2008-08-18 भारत
ब्रिटिश भारत
नारायण धोंडो ताम्हनकर 1893-08-31 1961-01-05
नारायण नागोराव हूड 1973-03-05
नारायण महादेव पटवर्धन 1889-09-29 1963-11-15
नारायण माधव संत 1909-05-23
नारायण माधव सरपटवार 1902-10-03 1988-03-22
नारायण यशवंत डोळे 1931-01-14 2001-10-10
नारायण राखडू शेंडे 1914-11-07 1992-09-19
नारायण रामचंद्र मोरे 1902-04-09
नारायण वासुदेव केळकर 1971-12-20
नारायण वासुदेव कोगेकर 1911-08-07
नारायण विनायक पाटणकर 1902-06-02
नारायण सीताराम फडके पुरूष 1894-08-04 1978-10-22 भारत
ब्रिटिश भारत
67777639
नारायण सुर्वे पुरूष 1926-10-15 2010-08-16 भारत
ब्रिटिश भारत
35793278
नारायण हरी आपटे पुरूष 1889-07-11 1971-11-14 भारत
ब्रिटिश भारत
28627818
नारायण हरी पालकर 1928-08-26 1967-03-01
नारायण हरी फडके 1902-10-01 1973-03-02
निखिल वागळे पुरूष 1959-04-29 भारत
निनाद बेडेकर पुरूष 1949-08-17 2015-05-10 भारत
Ninad Bedekar.jpeg
निरंजन सिन्हेन्द्र घाटे 1946-01-10
निर्मलकुमार जीनदास फडकुले 1930-11-16
निवृत्तिनाथ पुरूष
निशिकांत धोंडोपंत मिरजकर 1942-12-04
नीलिमा काशिनाथ भावे 1940-03-05
नीळकंठ महादेव केळकर 1900-11-14 1973-04-16
नीळकंठ यशवंत खाडिलकर 1934-04-06
नीळकंठ रघुनाथ वराडपांडे 1921-02-25
पंढरीनाथ हरी प्रभू 1911-11-15 1989-12-11
पद्मजा शशिकांत फाटक 1943-11-14
पद्मा गोळे महिला 1913-07-10 1998-02-12 भारत
ब्रिटिश भारत
60680179
पद्मा व्यंकटेश लोकूर 1928-05-04
पद्मा सहस्रबुद्धे 1934-04-28
पद्माकर गोवईकर 1936
1936-04-24
पद्माकर डावरे 1928-08-04 1964-03-24
पद्माकर रामचंद्र दादेगावकर 1945-05-02
पद्मिनी बिनीवाले 1931-04-22
पन्नालाल प्रेमराज सुराणा 1933-07-09
परशुराम महादेव लिमये 1894-12-10 1961-01-23
परशुराम लक्ष्मण बर्वे 1906-08-08
परशुराम लक्ष्मण वैद्य 1911-06-21 1978-02-27
परेन शिवराम जांभळे 1950-05-25
पांडुरंग गोपाळ लोहोकरे 1896-02-02
पांडुरंग जिवाजी सबनीस 1892-04-15 1969-06-23
पांडुरंग महादेव बापट पुरूष 1880-11-12 1967-11-28
1962-11-28
48098783
Statue of Senapati Bapat - panoramio (cropped).jpg
पांडुरंग मार्तंड चांदोरकर 1969-05-19
पांडुरंग लक्ष्मण गाडगीळ 1926-03-29
पांडुरंग श्रावण गोरे 1905-01-05
पांडुरंग सखाराम पिसुर्लेकर 1894
1894-05-30
1969-07-10
पांडूरंग वामन गाडगीळ 1899-04-03 1987-04-18
पु. ल. देशपांडे पुरूष 1919-11-08 2000-06-12 भारत
ब्रिटिश भारत
16094206
Suresh Joshi with P L Deshpandey (cropped).jpg
पुरुषोत्तम आत्माराम चित्रे 2002-02-25
पुरुषोत्तम गणेश सहस्रबुद्धे 1904
1904-06-10
1985-03-04
पुरुषोत्तम दारव्हेकर पुरूष 1926-06-01 1999-09-21
1999-09-20
पुरुषोत्तम पांडूरंग गोखले 1899-11-15
पुरुषोत्तम पाटील 1927
1928-03-03
पुरुषोत्तम बाळकृष्ण साठे पुरूष 1898-06-19 1978-02-17
पुरुषोत्तम भास्कर भावे पुरूष 1910-04-12 1980-08-13 भारत
ब्रिटिश भारत
40184292
पुरुषोत्तम यशवंत देशपांडे पुरूष 1899-12-11 1986-07-26 भारत 113117117
पुरुषोत्तम रामचंद्र बेहरे 1924-04-29
पुरुषोत्तम रामचंद्र भिडे 1918-04-22 1993-11-18
पुरुषोत्तम रामचंद्र लेले 1890-12-31 1965-05-31
पुरुषोत्तम शिवराम रेगे पुरूष 1910
1910-08-02
1978
1978-02-17
1978-02-19
भारत
ब्रिटिश भारत
22250191
पुष्पा अनंता भावे 1939-03-26
प्रकाश आंबेडकर पुरूष 1954-05-10 भारत
प्रकाश नारायण संत पुरूष 1937
1937-06-16
2003-07-15
प्रकाश लक्ष्मणराव भातम्ब्रेकर 1947-05-29
प्रतिभा पंढरीनाथ रानडे 1937-08-20
प्रफुल शिलेदार पुरूष 1962 भारत
Prafull Shiledar reading poetry in 11th Ars Poetica International Poetry Festival 2013 at Bratislava.jpg
प्रभा रामचंद्र गणोरकर 1945-01-08
प्रभाकर आत्माराम पाध्ये पुरूष 1909-01-04 1984-03-22 36957663
प्रभाकर गोरे 1978-03-06
प्रभाकर नारायण पाध्ये पुरूष 1926
1926-11-06
1996
1996-10-30
भारत
ब्रिटिश भारत
45635320
प्रभाकर बळवंत माचवे पुरूष 1917-12-26 1991-06-17 112525015
प्रभाकर भानुदास मांडे 1933-12-16
प्रभाकर भालजी पेंढारकर
प्रभाकर लक्ष्मण मयेकर 1946-04-04
प्रभाकर वसंत तामणे 1931-10-29
प्रभाकर वामन उर्ध्वरेषे पुरूष भारत
प्रभाकर शांताराम मांजरेकर 1907-07-08 1981-01-19
प्रभाकर शिवराम बरवे 1936-03-16 1995-12-06
प्रभाकर श्रीधर नेरूरकर 1922-02-14
प्रभाकर श्रीपाद कोल्हटकर 1896-01-09 1972-01-28
प्रल्हाद इरनाक सोनकांबळे 1943-07-16
प्रल्हाद केशव अत्रे पुरूष 1898-08-13 1969-06-13 भारत
ब्रिटिश भारत
52854299
प्रल्हाद नरहर जोशी 1924-04-24
प्रल्हाद नामदेव चेंदवणकर 1937-07-15 2003-07-16
प्रल्हाद बाबुराव वडेर 1929-03-04
प्रल्हाद बालाचार्य गजेंद्रगडकर पुरूष 1901-03-16 1981-06-12 भारत
ब्रिटिश भारत
115305467
प्रल्हाद सीताराम सुबंध 1965-01-26
प्रल्ह्लाद कृष्ण प्रभुदेसाई 1903-06-14
प्रियदर्शन बाळकृष्ण पोतदार 1948-08-25
प्रिया विजय तेंडूलकर 1961-08-12
प्रेमानंद गजभिये गज्वी 1947-06-15
फ.मुं. शिंदे पुरूष 1948-08-12 28530904
फकीरपाशा महबूब शहाजीनदे 1946-07-03
बंधु माधव मोडक 1928-11-03 1997-11-10
बळवंत गणेश खापर्डे 1890-11-06 1977-06-25
बळवंत मोरेश्वर पुरंदरे पुरूष 1922-07-29 ब्रिटिश भारत
भारत
58026188
Babasaheb Purandare.jpg
बळवंत हणमंत पळशीकर 1902-06-12 1969-12-08
बा.भ. बोरकर पुरूष 1910-11-30 1984-07-08 भारत
ब्रिटिश भारत
बापूराव शिवराम नाईक 1920-03-01 1985-12-31
बाबा साळूबा भांड 1950-08-10
बाबुराव गणपतराव जगताप
बाबुराव रामजी बागूल 1931-07-17
बाबूराव बागूल पुरूष 1930-07-17 2008-03-26 भारत
ब्रिटिश भारत
21021881
बालशंकर देवराव देशपांडे 1916-12-31
बाळ गंगाधर सामंत पुरूष 1924-05-27 2009-01-18 भारत
ब्रिटिश भारत
55465760
बाळकृष्ण गणेश खापर्डे 1880-08-12 1968-09-28
बाळकृष्ण दत्तात्रेय सातोस्कर पुरूष 1909-03-26
1909
2000-11-27 भारत
ब्रिटिश भारत
बाळकृष्ण मार्तंड दाभाडे 1909-08-06 1979-05-22
बाळकृष्ण रंगराव सुंठणकर 1909-09-29 1999-12-05
बाळकृष्ण रघुनाथ देवधर पुरूष 1901-09-11 1990-03-10 भारत
ब्रिटिश भारत
53288121
बाळकृष्ण लक्ष्मीदास मेहता 1889-07-26 1982-01-21
बाळकृष्ण वामन फाटक 1905-01-27
बाळकृष्ण विनायक प्रभुदेसाई
बाळकृष्ण हरी कोल्हटकर पुरूष 1926-09-25 1994-06-30 भारत
ब्रिटिश भारत
बाळशास्त्री व्यंकटेश हरदास 1918-08-30 1968-08-11
ब्रह्मानंद श्रीक्रुष्ण देशपांडे 1940-06-13
भगवंत दिनकर गांगल 1907-08-15 1997-09-30
भगवंत बळवंत पाळेकर 1882-06-03 1973-11-09
भवानीशंकर श्रीधर पंडीत 1906-04-28 1978-01-21
भाऊराव मारुती मांडवकर 1930-05-07
भानुदास बळीराम शिरधनकर 1915-10-16 1977-04-12
भानुदास श्रीधर परांजपे 1924-03-01
भारत जगन्नाथ सासणे 1951-03-27
भार्गवराम विठ्ठल वरेरकर पुरूष 1883
1883-04-27
1964
1964-09-23
भारत
ब्रिटिश भारत
6496959
भाल श्रीकृष्ण पाटील 1926-05-12
भालचंद्र गजानन खांडेकर 1922-06-28 1990-06-28
भालचंद्र गोपाळ बापट 1911-02-16
भालचंद्र दत्तात्रय खेर 1917
1917-06-12
भालचंद्र दिनकर फडके 1925-05-13
भालचंद्र पंढरीनाथ बहिरट पुरूष 1904-09-05 1998-10-14 भारत
ब्रिटिश भारत
5034195
भालचंद्र महेश्वर गोरे 1908-07-22
भालचंद्र लक्ष्मण पाटणकर 1973-09-14
भालचंद्र लक्ष्मण महाबळ 1932-08-03
भालचंद्र वनाजी नेमाडे पुरूष 1938-05-27 भारत
ब्रिटिश भारत
5041472
Bhalachandra Nemade.jpg
भालचंद्र वामन केळकर पुरूष 1920-09-23 1987-11-06
1987-11-07
भारत
ब्रिटिश भारत
भालचंद्र शंकर भणगे 1922-01-04 1980-03-29
भालचंद्र शिवराम ठाकूर 1930-04-24
भास्कर काशिनाथ चांदूरकर 1898-12-04
भास्कर पांडुरंग हिवाळे 1889-01-22 1961-09-07
भास्कर रामचंद्र भागवत पुरूष 1910
1910-05-31
2001
2001-10-27
भारत
ब्रिटिश भारत
भास्कर रामचंद्र भालेराव 1895-05-25
भास्कर लक्ष्मण भोळे 1942
1942-09-30
भिकाजी ढवळें केशव
भुजंग मेश्राम 1958-10-09
म.सु. पाटील पुरूष 1931-07-19
मंगला गोडबोले महिला 1949-02-02
मंगा महाजन नीळकंठ 1948-05-01 2002-06-20
मंगेश पाडगांवकर पुरूष 1929-03-10 2015-12-30 भारत
ब्रिटिश भारत
50561462
Padgaonkar2.jpg
मंगेश भगवंत पदकी 1923-03-27 1999-10-17
मंगेश विठ्ठल राजाध्यक्ष पुरूष 1913-06-07 2010-04-19 भारत
ब्रिटिश भारत
53089792
मंदाकिनी गोगटे महिला 1936-05-16 2010-01-15
मधु मंगेश कर्णिक पुरूष 1931-04-28
मधुकर दत्तात्रय हातकणंगलेकर पुरूष 1927-02-01 3781127
मधुकर देवराव तोडरमल पुरूष 1932-07-24 2017-07-02 भारत
ब्रिटिश भारत
18651574
मधुकर धोंड पुरूष 1914-10-03
1914-10-04
2007-12-05 43142670
मधुकर बाबुराव केचे पुरूष 1932-01-18 1993-03-25
मधुकर रामदास जोशी 1931-06-19
मधुकर रुपराव वाकोडे 1943-01-01
मधुकर विष्णू कोल्हटकर 1934-10-19
मधुकर शंकर वाबगावकर 1935-01-23
मधुकर श्रीधर दीक्षित 1924-05-16
मधुकर श्रीपाद माटे 1930-03-30
मधुसूदन परशुराम पेठे 1923-04-18
मधू लिमये पुरूष 1922-05-01 1995-01-08 भारत
ब्रिटिश भारत
36931782
Madhu Limaye 1997 stamp of India.jpg
मनु गंगाधर नातू 1919-11-11 1988-04-02
मनोरमाबाई नावलेकर
मनोहर कृष्ण गोळवलकर 1879-05-21
मनोहर नामदेव वानखेडे 1978-05-01
मनोहर महादेव केळकर 1913-03-21 1994-11-05
मनोहर महादेव देशपांडे पुरूष 1929
1929-10-23
मनोहर मारोतीराव तल्हार 1932-10-14
मनोहर मुरलीधर शहाणे 1931-05-01
मनोहर लक्ष्मण वराडपांडे 1956-06-23
मल्हारी भाऊ भोसले
महादेव गुणाजी कोंडविलकर 1941-07-15
महादेव नीळकंठ सहस्रबुद्धे 1882-01-05 1963-10-06
महादेव विठ्ठल मोरे 1939-06-22
महादेवशास्त्री जोशी पुरूष 1906-01-12
1906-01-13
1992-12-12
1992-12-11
40714916
महाबळेश्वर सैल पुरूष 1943-08-04 भारत
ब्रिटिश भारत
11613928
Shubhankar - M. Sail - 20 Feb 2018 - 1.jpg
महेश एलकुंचवार पुरूष 1939-10-09 भारत 90880932
माणिक गोडघाटे पुरूष 1937-05-10 2012-03-26 भारत 72727633
Grace IMG 1263.jpeg
माणिक लक्ष्मण धनपलवार 1929-11-08
माणिकराव पद्मण्णा मंगुडकर 1929-12-17
माधव कृष्ण पारधी 1920-06-18
माधव कृष्णाजी शिंदे 1908-09-03 1987-03-04
माधव केशव काटदरे 1892-12-03 1958-09-03
माधव गजानन बुद्धिसागर 1914-09-07 1961-08-16
माधव गोपाळ देशमुख 1913-03-10 1971-06-24
माधव गोविंद भिडे
माधव पंढरीनाथ शिखरे 1916-09-07
माधव बलवंत मनोहर 1911-03-20 1994-05-16
माधव यशवंत गडकरी पुरूष 1928-09-25 2006 भारत
ब्रिटिश भारत
1377219
माधव सदाशिव गोळवलकर पुरूष 1906-02-19 1973-06-05 भारत
ब्रिटिश भारत
27877546
Golwalkar.jpg
माधवराव खंडेराव बागल 1885-05-28 1986-03-06
माधुरी बळवंत पुरंदरे 1952
1952-04-29
माया गोविंद सरदेसाई 1920-02-05
मारुती चितमपल्ली पुरूष 1932-11-05 भारत
ब्रिटिश भारत
45895330
मारुती विश्राम गुजर
मालती माधव दांडेकर 1911-04-13 1986-01-14
मालती विश्राम बेडेकर 1905-10-01 2001-05-06
मिलिंद गुणाजी पुरूष 1968-07-14
1961-07-23
भारत 36618838
Milind Gunaji.jpg
मिलिंद बोकील 1960-05-01
मिलिंद सखाराम मालशे 1951-07-14
मुकुंद गणपत पाटील 1964-12-04
मुकुंद गणेश मिरजकर
मुकुंद मोरेश्वर टाकसाळे 1951-10-04
मुक्ताबाई दीक्षित 1901-12-08 1977-10-14
मुरलीधर गजानन पानसे 1918-09-09 1970-08-22
मृणालिनी परशुराम जोगळेकर 1935-07-17
मृणालिनी प्रभाकर देसाई 1927-10-07 1994-11-29
मॅकसिन बर्रसन 1935-10-07
मेघना मोरेश्वर पेठे 1958-12-03
मेघश्याम पुंडलिक रेगे 1924-01-24 2000-12-28
मोतीराम गजानन रांगणेकर पुरूष 1907-04-10 1995-02-01 भारत 70528325
मोरेश्वर दत्तात्रय ब्रह्मे 1919-04-22
मोरेश्वर रामचंद्र वाळंबे पुरूष 1912-06-30 1992-03-21
मोरेश्वर वासुदेव जोशी 1893-10-19 1988-09-16
मोरेश्वर शंकर भडभडे 1913-09-30
मोहन बाळकृष्ण पाटील 1949-06-01
मोहिनी मोहन वर्दे 1939-07-31
यदुनाथ दत्तात्रय थत्ते पुरूष 1922-10-05 1998-05-10 11173946
यमुना अनंत शेवडे 1917-10-02
यमुनाबाई विनायकराव खाडिलकर 1918-06-05
यमुनाबाई हिर्लेकर 1901-09-14 1985-09-26
यशवंत पुरूष 1899-03-09 1985-11-26
यशवंत आबाजी भट 1890-04-14 1974-07-12
यशवंत कृष्ण खाडिलकर 1905-01-15 1979-03-11
यशवंत कृष्णाजी रांजणकर 1932-07-22
यशवंत खुशाल देशपांडे 1884-07-14 1970-11-20
यशवंत गंगाधर लेले 1896-03-07
यशवंत गोपाळ जोशी पुरूष 1901
1901-12-17
1963-11-07
यशवंत त्र्यंबक पाठक 1948-11-26
यशवंत दत्तात्रय भावे 1911-07-26 1987-11-07
यशवंत दिनकर फडके पुरूष 1931-01-03 2008-01-11 भारत
ब्रिटिश भारत
49250665
यशवंत देव पुरूष 1926-11-01 2018-10-30 भारत
यशवंत नरसिंह केळकर 1902-07-19 1994-02-08
यशवंत बाळकृष्ण मोकाशी 1902-07-26
यशवंत राजाराम गुप्ते 1881-09-16 1959-03-11
यशवंत राजाराम मनोहर 1943-03-26
यशवंत रामकृष्ण दाते 1891-04-17 1973-03-21
यशवंत व्यंकटेश कोल्हटकर
यशवंत श्रीधर परांजपे 1909-01-08 1978-08-16
यशवंत सदाशिव कोरेकल पुरूष 1885
1885-12-12
यादव मुकुंद पाठक 1991-03-22
यू.म.पठाण पुरूष 1930-03-09 1348992
योगिनी विश्वनाथ जोगळेकर महिला 1925-08-06 2005-11-01 भारत 67801959
योगीराज वाघमारे 1943-10-01
रंगनाथ पठारे 1950-06-01 53289486
रंगनाथ विनायक देशपांडे 1901-06-06 1971-10-29
रंगनाथ हरी भाळून्कर 1892-05-25 1970-04-06
रघुनाथ कृ. जोशी पुरूष 1936
रघुनाथ कृष्ण फडके पुरूष 1884-01-27 1972-05-18 भारत
ब्रिटिश भारत
रघुनाथ गोविंद सरदेसाई 1905-09-07 1991-12-11
रघुनाथ दामोदर सबनीस पुरूष 1923-12-06 2002-10-15 भारत
ब्रिटिश भारत
18821215
रघुनाथ महारुद्र भुसारी 1904-09-04
रघुनाथ मुरलीधर जोशी 1914-10-12
रघुनाथ वामन दिघे पुरूष 1896-04-24 1980-07-05
1980-07-04
भारत
ब्रिटिश भारत
33331438
रघुनाथ विनायक हेरवाडकर 1915-09-25
रघुनाथ शतानंद पारखी पुरूष 1901-03-17 1968-10-22 भारत 208875261
रघुनाथशास्त्री गोपाल कोकजे 1904-03-10
रघुनाथशास्त्री मोरेश्वर पटवर्धन 1892-12-27 1968-12-19
रघुवीर जगन्नाथ सामंत 1909-12-24 1985-09-17
रघुवेल ल्क्युकस जोशी 1958-08-04
रजनी अनंत परुळेकर 1945-06-16
रणजित देसाई पुरूष 1928-04-08 1992-03-06
1992-03-07
1992-06-03
भारत
ब्रिटिश भारत
38503410
रत्नाकर बापूराव मंचरकर 1943
1943-10-06
रत्नाकर मतकरी पुरूष 1938-11-17 भारत
ब्रिटिश भारत
55480920
A still of Shri Ratnakar Ramakrishna Matkari who will be presented with the Sangeet Natak Akademi Award for Theatre Playwriting - Marathi by the President Dr. A.P.J Abdul Kalam in New Delhi on October 26, 2004.jpg
रत्नाकर विठ्ठल पटवर्धन 1948-07-21
रमेश अच्युत तेंडूलकर 1930-12-18 1999-05-19
रमेश नारायण वरखेडे 1952-01-31
रमेश मंत्री पुरूष 1927 1997 70258245
रमेश राजाराम मंत्री 1925-01-06 1998-06-19
रवींद्र केशवराव शोभणे 1959-05-15
रवींद्र रामचंद्र पिंगे पुरूष 1926-03-13 2008-10-17 53023872
रा.ग. जाधव पुरूष 1932-08-24 2016-05-27 भारत
ब्रिटिश भारत
रा.भा. पाटणकर पुरूष 1927-01-09 2004-05-24 भारत 12354770
राजन गवस पुरूष 1959-11-21 भारत 11404295
राजा ढाले पुरूष 1940-09-30
1949-09-30
2019-07-16 भारत
ब्रिटिश भारत
Raja dhale.jpg
राजा नीळकंठ बढे पुरूष 1912-02-01 1977-04-07
1975-04-08
राजा बढे पुरूष 1912 1977 भारत
ब्रिटिश भारत
45601573
राजाराम प्रभाकर राजवाडे 1936-01-01 1997-07-21
राजाराम मारुती हुमणे 1922-02-05
राजीव बापूराव नाईक 1956-09-12
राजेन्द्र मोतीलाल व्होरा 1946-09-29
राजेन्द्र श्रीनिवास बनहट्टी 1938-01-14
राम कृ. जोशी 1924-07-10 1998-09-14
राम केशव रानडे 1908-02-22
राम जयवंत देशमुख 1917-03-31
राम विठोबा नगरकर 1995-06-08
राम शेवाळकर पुरूष 1931-03-02 2009-05-03 भारत
ब्रिटिश भारत
23522495
रामकृष्ण गणेश हर्षे 1900-10-28 1974-04-09
रामकृष्ण गोपाळ भिडे 1886-12-30
रामचंद्र अनंत देखणे 1956-04-12
रामचंद्र कृष्ण लागू 1965-01-10
रामचंद्र केशव लेले 1918-06-29
रामचंद्र गोविंद कोलंगडे 1962-04-21
रामचंद्र चिंतामण ढेरे पुरूष 1930-07-21 2016-07-01 भारत
ब्रिटिश भारत
40702895
रामचंद्र चिंतामणी श्रीखंडे 1899-01-08 1961-10-01
रामचंद्र नारायण दांडेकर पुरूष 1909-03-17 2001-12-11 ब्रिटिश भारत
भारत
108463582
रामचंद्र नारायण वेलिंगकर 1896-02-15 1962-11-07
रामचंद्र बालकृष्ण कोलारकर 1935-06-25
रामचंद्र भिकाजी जोशी 1903-07-10
रामचंद्र महादेव बापट 1931-11-18
रामचंद्र वामन पटवर्धन पुरूष 1928-03-21 2014-06-03
रामचंद्र विनायक मराठे 1892-04-05
रामचंद्र विनायक सोवनी 1924-04-30
रामचंद्र विष्णु गोडबोले 1903-12-19 1974-08-15
रामचंद्र शंकर वाळिंबे 1911-11-09 1989-02-03
रामचंद्र श्रीपाद जोग पुरूष 1901
1903-05-15
1980
1977-02-21
रामदास गणेश भटकळ 1935-01-05
रामदास दत्तात्रय फुटाणे 1943-04-14
रावसाहेब रंगनाथ बोराडे पुरूष 1940-12-25 भारत 60417550
रा. रं. बोराडे.jpg
ल .ना. केरकर 1934-07-15
ललिता बापट 1935-02-11
लक्ष्मण गणेश जोग 1923-07-07 1980-06-25
लक्ष्मण गणेश बापट
लक्ष्मण गायकवाड पुरूष 1956-07-23 भारत 263347149
लक्ष्मण गोविंद विंझे 1902-03-02 1972-10-01
लक्ष्मण नीळकंठ छापेकर 1907-09-13
लक्ष्मण बळवंत भोपटकर पुरूष 1880
1880-05-10
1960-04-24
लक्ष्मण महादेव भिंगारे 1920-04-30 1979-04-25
लक्ष्मण माने पुरूष 1949-06-01 भारत 32833425
लक्ष्मण लोंढे पुरूष 1944-10-13 2015-08-06
लक्ष्मण वासुदेव गुर्जर
लक्ष्मण श्रीपादराव सरदेसाई 1904-03-18 1986-02-04
लक्ष्मणशास्त्री बाळाजी जोशी पुरूष 1901-01-27
1901-01-28
1994-05-27 भारत
ब्रिटिश भारत
44512557
लक्ष्मीकांत सखाराम तांबोळी 1939-09-21
लक्ष्मीदास कृष्ण बोरकर 1925-08-17
लालजी मोरेश्वर पेंडसे 1898-05-18 1973-09-13
लिला श्रीनिवास 1931-12-04 1996-08-31
लीला श्रीपाद फणसाळकर 1916-07-25
लीलाधर दामोदर हेगडे 1927-11-09
लीलावती भास्कर भागवत 1921-09-05
वसंत आत्माराम गांगल 1975-01-07
वसंत आबाजी डहाके पुरूष 1942-03-30 भारत
ब्रिटिश भारत
29641180
वसंत कृष्ण व-हाडपांडे 1927-12-19 1993-06-29
वसंत दत्तात्रय गुर्जर 1944-01-21
वसंत देसाई पुरूष 1912-06-09
1904-12-27
1975-12-22
1994-06-23
भारत
ब्रिटिश भारत
56303818
वसंत नरहर फेणे 1926
1928-04-28
वसंत नारायण मंगळवेढेकर 1925-12-11
वसंत पुरुषोत्तम काळे पुरूष 1933-03-02 2001-06-26 भारत
ब्रिटिश भारत
43174048
वसंत बळवंत हजरनीस 1923-03-31
वसंत रामकृष्ण वैद्य 1912-01-05 1980-01-14
वसंत लाडोबा सावंत 1935-04-11 1996-12-23
वसंत वामनराव मून 1932-01-22 2002-04-01
वसंत विष्णु पळशीकर 1936-02-18
वसंत शंकर कानेटकर पुरूष 1920-03-20 2000-01-31
2001-01-30
भारत
ब्रिटिश भारत
120065734
वसंत शंकर खानवेलकर 1924-02-16
वसंत शामराव वरखेडकर 1918-09-10 1985-03-14
वसंत सरवटे पुरूष 1927-02-03 2016-12-24 भारत
ब्रिटिश भारत
8921344
वसंत सीताराम पाटणकर 1953-01-20
वसुंधरा कृष्णाजी पटवर्धन 1917-04-18
वसुधा पद्माकर पाटील 1930-12-15
वसुधा वसंत माने 1933-06-05
वा.वि. मिराशी पुरूष 1893
1893-03-13
1985 भारत
ब्रिटिश भारत
98428966
वाग्भट नारायण देशपांडे
वामन कृष्ण चोरघडे पुरूष 1914-07-16 1995-12-01 भारत
ब्रिटिश भारत
17354163
वामन केशव लेले 1933-05-29
वामन गोविंद होवाळ 1938-04-01
वामन दामोदर गाडगीळ 1879-10-22 1973-12-09
वामन नारायण देशपांडे 1903-03-17 1975-02-27
वामन भार्गव पाठक 1905-08-19 1989-01-27
वामन रावजी ढवळें 1909-02-02 1984-06-30
वामन लक्ष्मण कुलकर्णी पुरूष 1911 33552578
Sahitya-Adhyapan-Aani-Prakar-V--L--kulkarni-Mauj-Prakashan-Gruha-buy-marathi-books-online-at-akshardhara.jpg
वामन विष्णु भट 1920-04-18 2000-05-16
वामन सदाशिव पात्रीकर 1936-12-28
वामन सुदामा निंबाळकर 1943
1943-03-13
वामन हरी देशपांडे 1907-09-27 1990-02-07
वासंती अरुण मुजुमदार महिला 1940-04-05 2003-11-07 भारत
ब्रिटिश भारत
वासुदेव कृष्ण भावे 1891-05-21 1966-07-13
वासुदेव कृष्ण भावे 1885-01-21 1963-11-19
वासुदेव गोपाळ परांजपे 1887-06-12 1976-04-05
वासुदेव गोविंद मायदेव 1894-07-26
वासुदेव जगन्नाथ खेर 1911-11-09
वासुदेव दामोदर गोखले 1898-11-30 1964-06-12
वासुदेव बळवंत गोगटे 1910-08-11 1974-11-24
वासुदेव रामदास सोनार 1933-02-14
वासुदेव वामन ठाकूर
वासुदेव वामन पाटणकर पुरूष 1908-12-29 1997-06-20 भारत
Bhausaheb.jpg
वासुदेव वामन भोळे 1893-09-30 1976-10-04
वासुदेव विनायक जोशी 1894-01-07 1965-05-19
वासुदेव शिवराम कोल्हटकर 1977-08-10
वासुदेव श्रीपाद बेलवलकर 1911
1911-02-18
2000-06-29
वासुदेव सीताराम बेंद्रे पुरूष 1894-02-13
1896-02-13
1986-07-16 16092868
वाहरू फुलसिंग सोनवणे
वि.वा. शिरवाडकर पुरूष 1912-02-27 1999-03-10 भारत
ब्रिटिश भारत
116941410
विजय तेंडुलकर पुरूष 1928-01-06
1928-01-07
2008-05-19 भारत
ब्रिटिश भारत
223107336
Vijay Tendulkar.jpg
विजय हर्डीकर 1949-06-24
विजया राजाध्यक्ष महिला 1933-08-05 भारत
ब्रिटिश भारत
45628828
विठ्ठल गोपाळ खोबरेकर 1923-07-23
विठ्ठल दत्तात्रय घाटे पुरूष 1894
1895-01-18
1978
1978-05-03
विठ्ठल नारायण कोठीवाले 1907-12-28
विठ्ठल बाबू प्रभुदेसाई 1932-01-14
विठ्ठल महादेव बेडेकर 1902-04-26 1978-01-03
विठ्ठल वामन हडप 1899-09-27 1960-03-12
विठ्ठल शंकर पारगावकर 1926-11-14 1968-07-04
विद्या बाळ महिला 1937-01-12 2020-01-30 भारत
विद्याधर गंगाधर पुंडलिक 1924-12-13 1989-10-09
विद्याधर गंगाराम भागवत 1932-08-27 2003-07-13
विद्याधर गोखले पुरूष 1924-01-04 1996-09-26 भारत
ब्रिटिश भारत
63145759
विनायक आत्माराम पाठारे 1898-06-18 1962-04-22
विनायक आदिनाथ बुवा पुरूष 1925-07-04
1926-07-02
2011-04-17
वि. आ. बुवा.jpg
विनायक गंगाधर लेले 1897-05-15
विनायक गोविंद साठे 1884-08-15
विनायक चिंतामण देवरुखकर 1914-02-24
विनायक दामोदर सावरकर पुरूष 1883-05-28 1966-02-26 ब्रिटिश भारत
भारत
7477018
Savarkar3xt.jpg
विनायक पांडुरंग बोकील 1890-01-08
विनायक महादेव दांडेकर पुरूष 1920
1920-07-06
1995-07-30
विनायक महादेव भुस्कुटे
विनायक माधव दीक्षित पटवर्धन 1908-08-28 1981-05-10
विनायक मोरेश्वर केळकर
विनायक रामचंद्र हंबर्डे 1908-04-23 1963-11-18
विनायक सदाशिव गोगटे 1901-01-14
विनायक सदाशिव वाकसकर पुरूष 1884-02-16 1967-12-06 भारत
ब्रिटिश भारत
विनायक सदाशिव वाळिंबे पुरूष 1928
1928-08-11
2000-02-22
विनायक सदाशिव सुखटणकर 1903-03-03 1977-09-18
विनोबा भावे पुरूष 1895-09-11 1982-11-15 ब्रिटिश भारत
भारत
54194781
Vinoba Bhave 1983 stamp of India.jpg
विमल पुरुषोत्तम देशपांडे 1903-07-13
विलास गोविंद सारंग 1942-06-11
विलास वसंत खोले 1944-12-05
विश्णु नारायण गोखले 1888-01-01 1971-07-24
विश्राम बेडेकर पुरूष 1906-08-13 1998-10-30 भारत
ब्रिटिश भारत
50558158
विश्वनाथ आनंदराव खैरे 1930-03-29
विश्वनाथ कृष्ण श्रोत्रिय 1909-01-01 1991-11-26
विश्वनाथ गोपाळ शेट्ये 1886-05-03 1965-02-15
विश्वनाथ दिनकर नरवणे 1924-08-18 2003-05-08
विश्वनाथ पांडुरंग दांडेकर 1905-12-14 1974-01-01
विश्वनाथ भालचंद्र देशपांडे पुरूष 1938
1938-05-31
विश्वनाथ वामन पत्की 1912-11-19
विश्वनाथ वामन बापट पुरूष 1922-07-25 2002-09-17 भारत
ब्रिटिश भारत
57966073
विश्वास पाटील पुरूष 1959-11-28 भारत 71618591
विश्वास रघुनाथ पाटील 1928-11-13 2002-12-12
विष्णु जयवंत बोरकर 1936-02-29
विष्णु प्रभाकर लिमये 1900-04-28
विष्णु भिकाजी कोलते पुरूष 1908-06-22 1998-04-09
1998-04-08
65343679
विष्णु महादेव फणसे 1927-11-19 1993-01-27
विष्णु महादेव भट 1885-06-20 1961-04-30
विष्णु रघुनाथ बाम 1990-09-17
विष्णु विनायक बोकील 1903-06-02 1973-04-22
विष्णु श्रीधर जोशी 1919-08-20
विष्णुपंत पुरुषोत्तम भागवत 1920-01-20 1975-12-23
विष्णू सखाराम खांडेकर पुरूष 1889-01-19
1898-01-11
1976-09-02 भारत 52898516
Vishnu Sakharam Khandekar 1998 stamp of India bw.jpg
वीणा चंद्रकांत गवाणकर 1943-05-06
वृंदा रघुनाथ लिमये 1930-02-14
वैभव छाया पुरूष 1987-05-17
Vaibhv Chayya.jpg
व्यंकटराव भवानराव खेडगीकर 1972-01-22
व्यंकटेश दिगंबर माडगूळकर पुरूष 1927
1927-07-06
2001-08-27
2001-08-28
भारत
ब्रिटिश भारत
112827213
व्यंकटेश शंकर वकील 1904-05-14 1976-05-28
शंकर केशव कानेटकर पुरूष 1893
1893-10-28
1973-12-04
शंकर केशव पेंडसे
शंकर गंगाधर चाफेकर 1908-08-08 1968-05-27
शंकर गणेश दाते 1905
1905-08-15
1964-12-10
शंकर गोपाळ तुळपुळे पुरूष 1914
1914-02-05
1994-08-30
शंकर गोविंद साठे पुरूष 1912
1912-03-11
2000-12-24
शंकर जोशी 1896-01-04
शंकर दत्तात्रेय भोसले 1910-04-02 1972-06-16
शंकर दामोदर चितळे 1906-05-12 1959-05-13
शंकर दामोदर पेंडसे पुरूष 1897
1897-12-28
1974
1974-08-23
शंकर नारायण जोशी
शंकर नारायण नवरे पुरूष 1927
1927-11-21
शंकर नारायण बर्वे 1910-04-25 1996-12-23
शंकर नीळकंठ चापेकर 1899-01-10 1969-01-25
शंकर पांडुरंग रामाणी 1922-06-26 2003-11-28
शंकर पाटील पुरूष 1926-11-08 1998-10-18
1994-07-30
121833411
शंकर बळवंत चव्हाण 1903-04-17
शंकर बाळाजी शास्त्री 1904-08-04 1973-07-28
शंकर रामलाल सारडा 1937-09-04
शंकर लक्ष्मण गोखले 1869-12-01 1962-10-05
शंकर वामन दांडेकर पुरूष 1896
1896-04-20
1969-07-09
1968-07-09
भारत
ब्रिटिश भारत
48221452
शंकर विनायक वैद्य पुरूष 1928-06-15 2014-09-23
शंकर विष्णु साठे 1974-06-18
शंकर सखाराम मोरे 1881-08-01 1966-03-06
शंकरराव खरात पुरूष 1921-07-11 2001-04-09
शंकरराव दत्तात्रय देव 1885-01-30 1975-12-30
शकुंतला परांजपे महिला 1906-01-17 2000-05-03 भारत
ब्रिटिश भारत
Shakuntala Paranjpye in film, Duniya Na Mane (1937).jpg
शकुंतला विश्णु गोगटे 1931-07-22 1991-11-05
शरच्चंद्र दामोदर गोखले 1925-09-21
शरच्चंद्र माधव मुक्तिबोध पुरूष 1921-01-21 1984-11-02 42905807
शरच्चंद्र वासुदेव चिरमुले 1931-01-15 1992-03-27
शरच्चंद्र विश्णु गोखले
शरणकुमार लिंबाळे पुरूष 1956-06-01 भारत 7621652
शरद गोविंद साटम 1939-10-11
शरदिनी अरुण डहाणूकर 1945
1945-08-17
2002-08-04
शांता बुद्धिसागर 1922-01-22
शांता शेळके महिला 1922-10-19
1922-10-12
2002-06-06 भारत 25937072
शांताबाई कांबळे महिला 1923-03-01 भारत
ब्रिटिश भारत
41902643
शांताबाई नाशिककर 1903-11-04
शांताराम गोपाळ गुप्ते 1964-01-11
शांताराम पापय्या बंदेलू 1970-12-12
शांताराम भालचंद्र देव 1923-06-09
शांताराम शंकर रेगे 1919-09-23
शांतीलाल राजाराम भंडारी 1922-07-31
शिरीष कणेकर पुरूष 1943-06-06
शिरीष व्यंकटेश पै महिला 1929-11-15 2017-09-02 भारत
ब्रिटिश भारत
1564627
शिवराम गोविंद भावे 1899-11-08 1967-08-17
शिवराम दत्तात्रेय फडणीस पुरूष 1925-07-29 भारत
ब्रिटिश भारत
शिवराम श्रीपाद वाशीकर 1893-10-09 1961-06-23
शिवाजी सावंत पुरूष 1940-08-31 2002-09-18 भारत
ब्रिटिश भारत
76426671
शिवाजीराव अनंतराव भोसले 1927-07-11
शेषराव बापूराव मोरे 1948-08-17
शैलजा प्रसन्नकुमार राजे 1920-04-12
शोभना लक्ष्मण गोखले 1928-02-26
श्याम त्रिंबक फडके 1931-09-03
श्याम मनोहर पुरूष 1941 भारत 72964684
श्याम मनोहर.jpg
श्याम मनोहर आफळे 1941-02-27
श्रीकांत वसंत सिनकर 1940-01-04
श्रीकृष्ण केशव क्षीरसागर 1901-11-06 1980-04-29
श्रीकृष्ण जनार्दन जोशी पुरूष 1915-08-01 1989-01-13 75187577
श्रीकृष्ण दामोदर पानवलकर
श्रीकृष्ण नारायण रातंजनकर पुरूष 1900-01-01
1900-12-31
1974-02-14 भारत
ब्रिटिश भारत
8502356
श्रीकृष्ण रामचंद्र बिवलकर 1972-03-23
श्रीकृष्ण व्यंकटेश पुणतांबेकर 1890-11-18 2002-03-02
श्रीकृष्ण सखाराम भावे पुरूष 1903-02-27 1968-10-13 भारत 63138666
श्रीक्रुष्ण पुरुषोत्तम भागवत 1923-12-27
श्रीक्रुष्ण शांताराम पोवळे 1921-08-26 1974-09-18
श्रीधर कृष्ण शनवारे 1935-10-05
श्रीधर गणेश भालेराव 1890-05-04
श्रीधर परशुराम शेटे 1963-03-26
श्रीधर बाळकृष्ण रानडे 1892-06-24
श्रीधर स्वामी पुरूष 1908-12-07 1973-04-19 भारत
ब्रिटिश भारत
Sridharswami.jpg
श्रीनिवास जगन्नाथ भणगे 1946-12-24
श्रीनिवास नारायण बनहट्टी पुरूष 1901-03-06 1975-04-22 भारत 4066549
श्रीनिवास हरी दीक्षित 1920-12-13
श्रीपाद अमृत डांगे पुरूष 1899-10-10 1991-05-22
1991-05-02
ब्रिटिश भारत
भारत
30345335
Bundesarchiv Bild 183-57000-0274, Berlin, V. SED-Parteitag, 3.Tag.jpg
श्रीपाद कृष्ण बेलवलकर पुरूष 1881 1967-01-08 73903569
श्रीपाद दामोदर सातवळेकर पुरूष 1867
1867-09-11
1968
1968-07-31
33389148
श्रीपाद नरसिंह बेंडे
श्रीपाद नारायण पेंडसे पुरूष 1913-01-05 2007-03-24 भारत
ब्रिटिश भारत
116942297
श्रीपाद भिकाजी वेलणकर 1915-06-22
श्रीपाद रघुनाथ जोशी पुरूष 1920
1920-01-23
2002
2002-09-24
भारत
ब्रिटिश भारत
42073078
श्रीपाद रघुनाथ भिडे 1919-01-10
श्रीपाद रामचंद्र टिकेकर 1901-08-16 1979-06-13
श्रीपाद रामचंद्र पारसनीस 1901-04-10 1980-01-22
श्रीपाद शंकर खानवेलकर 1980-10-08
श्रीपाद शंकर नवरे 1900-10-03 1978-12-07
स.रा. गाडगीळ पुरूष 1916
1916-08-08
संजीवनी रामचंद्र मराठे 1916-02-14 2000-04-01
सई परांजपे महिला 1938-03-19
1936-03-11
भारत 9683323
Sai Paranjpye.jpg
सखाराम गंगाधर मालशे 1921
1921-09-24
सखाराम गोविंद विरकुंड 1965-01-29
सखाराम जगन्नाथ भागवत 1903-04-29 1973-01-08
सखाराम हरी देशपांडे 1924
1924-12-17
सतिश काळसेकर पुरूष भारत 53475022
सतीश वसंत आळेकर पुरूष 1949-01-30 भारत 25700035
Satish Alekar 01.jpg
सत्यबोध बाळकृष्ण हुदलीकर 1880-11-26
सत्यभामाबाई खरे
सत्यवान नामदेव सूर्यवंशी 1916
1916-03-31
सदानंद देशमुख पुरूष 1959-07-30 भारत 48362248
सदानंद मोरे पुरूष 1952
1952-06-25
भारत
सदानंद रंगनाथ सुंठणकर 1900-02-17 1961-01-21
सदानंद विश्वनाथ सामंत
सदानंद शांताराम रेगे पुरूष 1923-06-21 1982-09-21 8721190
सदाशिव अंबादास डांगे 1922-08-23 1998-10-25
सदाशिव अनंत शुक्ल 1902-05-26 1968-01-27
सदाशिव आत्माराम जोगळेकर 1897-11-19 1963-01-29
सदाशिव कृष्ण पाध्ये 1911-07-31 1997-07-29
सदाशिव कृष्ण फडके 1877-03-22 1971-10-12
सदाशिव मार्तंड गर्गे पुरूष 1920-11-04 2005-11-04
सदाशिव विनायक देशपांडे 1902-09-18 1969-05-05
सदाशिव शंकर देसाई 1917-07-25
सदाशिव शिवराम भावे 1931-12-18 1986-10-03
सरिता मंगेश पदकी 1928-12-13
सरोजिनी बाबर महिला 1920-01-07 2008-04-19 भारत
ब्रिटिश भारत
18557971
सरोजिनी वैद्य महिला 1933-06-15 2007-08-03 भारत 45625097
सविता आंबेडकर महिला 1909-01-27 2003-06-29 भारतीय लोक
Dr. Savita Ambedkar.jpg
साजाबा विनायक प्रभू 1926-12-16 1981-08-27
सिंधु गाडगीळ 1915-08-14
सिद्धेश्वरशास्त्री चित्राव पुरूष 1894-02-01 1984-01-07 भारत
ब्रिटिश भारत
118318846
सीताराम गणपतराव मनाठकर 1902-02-17
सुधा दत्तात्रेय सोमण 1931-06-21
सुधा मुकुंद नरवणे 1932-09-14
सुधाकर बाळकृष्ण प्रभू 1930-11-08
सुधीर नरहर रसाळ पुरूष
सुनंदा बलारामन 1952-11-10
सुनीता देशपांडे महिला 1926-07-03 2009-11-07 भारत
सुबोध प्रभाकर जावडेकर 1948-09-16
सुभाष दामोदर सावरकर 1946-01-23
सुभाष भेंडे पुरूष 1936-10-14 2010 91258485
सुमति क्षेत्रमाडे महिला 1913-03-07
1917
1915
1997 31128042
सुमती देवस्थळे 1927-12-27 1982-01-22
सुमती बाळकृष्ण क्षेत्रमाडे 1916-02-27 1998-08-08
सुमती हरिश्चंद्र पायगावकर 1910-06-07 1995-05-06
सुमन वसंत गांगल 1978-07-09
सुमेध श्रीकृष्ण सुमेध 1962-04-11
सुरेंद्र आत्माराम गावस्कर 1933-07-05 1979-01-13
सुरेंद्र शिवदास बारलिंगे पुरूष 1919-07-20 1997-12-19 भारत
ब्रिटिश भारत
109636943
सुरेश कमलाकर वेंगुर्लेकर 1935-12-31
सुरेश गणेश महादेव डोळके 1926-09-21
सुरेश जनार्दन द्वादशीवार 1944-02-28
सुरेश भट पुरूष 1932-04-15 2003-03-14 भारत
ब्रिटिश भारत
75439702
सुरेश रघुनाथ मथुरे 1931-04-10 1998-12-23
सुरेश रामकृष्ण चुनेकर 1936-04-27
सुरेश विनायक खरे पुरूष 1938
1938-01-25
सुलभा गोपाळ पाणंदीकर 1904-04-09
सुलभा विजय हेर्लेकर 1943-06-07
सुशील प्रेमराज पगारिया 1938-10-06
सूर्यकांत रामचंद्र खांडेकर 1926-04-02 1979-06-15
सेतुमाधवराव पगडी पुरूष 1910-08-27 1994-10-14 79074344
सोपानदेव पुरूष
सोपानदेव नथुजी चौधरी 1907-10-16 1982-10-04
स्नेहलता दत्तात्रय दसनूरकर 1918-03-07 2003-07-03
स्वप्ना पाटकर महिला 1982-04-16 भारत
Swapna Patker and Hrishitaa Bhatt (cropped).jpg
हंसा वाडकर महिला 1923
1924-01-24
1923-01-24
1971
1971-08-22
1971-08-23
भारत
ब्रिटिश भारत
61090262
हणमंत नरहर जोशी 1917
1917-04-06
हणमंत रामचंद्र महाजनी 1907-06-01 1969-08-18
हनुमंत मोरेश्वर मराठे 1940-03-02
हमीद दलवाई पुरूष 1932-09-29 1977-05-03 भारत
ब्रिटिश भारत
24139479
हरिभाऊ विष्णु मोटे 1907-10-02 1982-10-01
हरिहर वामन देशपांडे 1905-02-20 1965-04-20
हरी कृष्ण मोहिनी 1888-10-26 1961-10-29
हरी दामोदर वेलणकर 1893-10-18 1967-01-13 29645267
हरी रामचंद्र दिवेकर 1884
1884-10-05
1975-03-18
हरी विनायक वाडेकर 1912-10-08 1979-01-30
हरी सखाराम गोखले 1894-12-05 1962-03-16
हिरा बनसोडे 1939-10-01
हेमंत गोविंद जोगळेकर 1948-10-30
ज्ञानेश्वर गणपत नाडकर्णी 1928-05-21
Anand Patil पुरूष 1947
Anant Sadashiv Altekar पुरूष 1898-09-24 1960-11-25 भारत
ब्रिटिश भारत
17264176
Ananta Rau Sar Dessai पुरूष 1910
Bhavarlal Jain पुरूष 1937-10-12 2016-02-25 भारत
ब्रिटिश भारत
24041099
Bhavarlal Jain.JPG
Chhaya Datar महिला 1944 113846970
D. P. Khambete पुरूष
Datta Raghunath Kavthekar पुरूष 1901 1979 भारत
ब्रिटिश भारत
33337058
Datta Tamhane पुरूष
Dhanashree Halbe महिला 1928-12-13 भारत
ब्रिटिश भारत
Francis Pereira पुरूष 1931-12-04 2014-05-10 भारत
ब्रिटिश भारत
4613155411330108940001
Francis Pereira.jpg
G. M. Pawar पुरूष भारत
Gautam Joglekar पुरूष भारत 159939567
Kavita Mahajan महिला 1967-09-05 2018-09-27 भारत 101271557
Keshav Jagannath Purohit पुरूष 1923 2018-10-17
Madhav Kashinath Deshpande पुरूष 1910 1974 65604588
Manaswini Lata Ravindra महिला
Manohar Shankar Oak पुरूष 1933-05-27 1993-05-11
Moroba Kanhoba पुरूष
Mrunalini Desai महिला भारत
Muktabai Dixit महिला 1901-12 1977-10-17
Pramod Mande पुरूष 1954-12-19 2017-10-17 भारत 56031315
Raghunath Pandit पुरूष
Rajendra Banhatti पुरूष भारत
Ramesh Tendulkar पुरूष 1934 1999-05-19
Ratanchand Hirachand पुरूष 1902 1981
Saheb Ramrao Khandare पुरूष 1962-07-05 भारत
Saheb Ramrao Khandare.jpg
Saraswati Gangadhar पुरूष
Shanta Gokhale महिला 1939-08-14 भारत
ब्रिटिश भारत
95064926
Shanta Gokhale.jpg
Sharad Gogate पुरूष 1936-06-27 भारत
ब्रिटिश भारत
Shridhar Bhaskar Warnekar पुरूष 1918-07-31 2007-04-18 भारत
ब्रिटिश भारत
Shrikant Deshmukh
Shrikrishna Raut पुरूष 1901s
Shrikrishna Raut.jpg
Shrikrushna Keshav Kshirsagar पुरूष 1901 1980
Shubhada Gogate महिला 1943-09-02 भारत
ब्रिटिश भारत
Suhas Shirvalkar पुरूष 1948-11-15 2003-07-11
V. S. Pargaonkar पुरूष भारत
Vaman Mangesh Dubhashi पुरूष
Vasant Dev पुरूष 1929 1996 भारत
Vasant Narhar Phene पुरूष 1926-04-28 भारत
ब्रिटिश भारत
60413169
Vasudha Patil महिला भारत
Vilas Sarang पुरूष 1942 2015 भारत
ब्रिटिश भारत
116268027
Vinayak Sitaram Sarwate पुरूष 1884-04-02 1972
1972-01-26
ब्रिटिश भारत
भारत
31129902
Vishnu Wagh पुरूष 1964-07-24 2019-02-08
Vishnu Wagh at IFFI Press Conference in 2012 (cropped).jpg
Y.K. Sohoni पुरूष 1911 2003
Y.K.Sohoni.jpg
end of automatic list