विकिस्रोत:समस्त लेखक (कॉपीराईट फ्री)

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search

this list is generated from Wikidata A bot updates the list periodically.

নাম लिंग जन्म तारीख मृत्यू तारीख नागरिकत्व व्हीआयएएफ ओळखण चित्र
अ .पां देशपांडे 1942-12-15
अंजली अरुण सोमण 1947-11-05
अंजली ठाकर 1936-08-14
अंबरीश जयदेव मिश्र 1955-12-24
अंबिका रमेशचंद्र सरकार 1932-01-29
अच्युत गोडबोले पुरूष 1956-08-15
अच्युत मोरेश्वर वझे 1949-08-16
अजित मधुकर दळवी 1951-01-09
अनंत दत्तात्रेय भावे 1937-10-10
अनंत प्रभाकर सामंत 1952-08-12
अनंत सखाराम गोखले 1891-02-26
अनंतराव काशिनाथ भालेराव 1918-11-11
अनिल डांगे
अनिल वसंत बळेल 1944-09-01
अनुराधा कौतिकराव पाटील 1954-04-05
अनुराधा पाटील महिला भारत
अनुराधा बाळकृष्ण पोतदार 1927-12-15
अमृत नारायण भालेराव 1902-12-12 1955-08-25
अरविंद महेश्वर ताटके 1923-12-31
अरुण कृष्णराव हेबळेकर 1942-02-03
अरुण खोपकर पुरूष 1945-11-05 107575138
अरुण गद्रे पुरूष 1957
1957-10-11
अरुण मार्तंड साधु 1941-06-17
अरुणा रामचंद्र ढेरे महिला 1957-02-02 भारत 31072618
अर्जुन उमाजी डांगळे 1945-06-15 34566259
अवधूत महादेव जोशी 1906-02-03
अशोक देवदत्त टिळक 1921-05-29
अशोक नामदेव व्हटकर 1947-10-20
अशोक पुरुषोत्तम शहाणे 1935-02-07
अशोक सीताराम बागवे 1952-03-10
अक्षयकुमार काळे पुरूष 1953-07-27 भारत 75283402
आण्णा हरी साळुंखे 1943-06-01
आण्णासाहेब हरी साळुंखे पुरूष भारत
Dr .A. H. Salunkhe at Nagpur in 2012.jpg
आत्माराम कृष्णाजी सावंत 1933-03-07
आनंद बळवंत पाटील
आनंद विनायक जातेगावकर पुरूष 1945
1945-06-06
आनंदीबाई गणपत विजापुरे 1917-03-05
आबाजी नारायण पेडणेकर 1928-02-20
आशा अरविंद बगे 1939-07-27
आशा अरविंद सावदेकर 1948-08-26
आशा बगे महिला
आशालता दत्तात्रय सावे 1928-08-25
आसाराम लोमटे पुरूष भारत
इंद्रायणी प्रभाकर सावरकर 1934-06-26
इयन रेसाईड 1926-06-27
उत्तम कांबळे पुरूष 1956 भारत
Uttam Kamble.jpg
उत्तम धोंडू कोळगावकर 1949-03-03
उत्तम बंडू तुपे 1948-01-01
उर्मिला पवार महिला 1945-05-07 26196093
326148933775854302784
Urmila pawar.jpg
उषा भास्कर हस्तक 1935-01-22
उषा माधव देशमुख 1936-06-16
एकनाथ पुरूष 1533 1599
Eknath 2003 stamp of India.jpg
एकनाथ विश्वनाथ जोशी 1919-11-06
कमल नारायण फडके 1930-08-04
कमल प्रभाकर पाध्ये 1920-10-08 1936-06-19
कमलाकर दिगंबर सोनटक्के 1933-01-17
कमलाकांत वामन केळकर
कमलाकांत वामन केळकर
कमलाबाई बंबेवाले 1902-12-01
कविता विश्वनाथ नरवणे 1933-03-12
काशिनाथ नरसिंह केळकर 1900-02-25
काशिनाथ रावजी पालवणकर 1897-05-21 1956-09-05
काशीबाई कानिटकर महिला 1861 1948 ब्रिटिश भारत
भारत
23468533
काशीबाई शामराव हेर्लेकर 1874-03-29 1936-08-16
किरण कमलाकर नमस्कार 1942-04-02
किशोर त्र्यंबक पाठक 1952-10-22
कूमुदिनी मोतीराम पावडे 1938-11-18
कृष्णराव गणपतराव साबळे 1923-09-03
कृष्णराव गणेश मुळे
कृष्णराव व्यंकटेश गजेन्द्रगडकर 1896-08-13
कृष्णशास्त्री चिपळूणकर पुरूष 1824 1878
कृष्णा सदाशिव गुरव 1942-08-26
कृष्णाजी केशव दामले पुरूष 1866-03-15 1905-11-07 ब्रिटिश भारत 72985181
Keshavsut.jpg
कृष्णाजी प्रभाकर खाडिलकर पुरूष 1872-11-25 1948-08-26 55482568
कृष्णाजी बाबुराव मराठे 1905-01-04
कृष्णाजी रामचंद्र सावंत 1933-03-25
कृष्णाजी वासुदेव पुरंदरे 1955-12-04
केशव आप्पा पाध्ये 1949-01-01
केशव जगन्नाथ पुरोहित पुरूष 1923
1923-06-15
केशव महादेव सोनाळकर 1885-01-06 1938-10-21
केशव रामचंद्र छापखाने 1875-11-25 1939-02-13
केशवाचार्य बाळाचार्य गजेंद्रगडकर
खंडेराव गोपाळराव बागल 1931-03-01
खान शफाअत 1952-11-21
गंगाधर गणेश पाटील 1931-04-06
गंगाधर नारायण जोगळेकर 1935-06-02
गंगाधर नारायण मोरजे 1930-10-30
गंगाधर बाळकृष्ण परांजपे 1930-09-24
गंगाधर मनमोहन महांबरे 1931-01-31
गंगाधर विठोबाजी पानतावणे 1937-06-28
गजमल नारायण माळी 1934-03-15
गजानन त्र्यंबक देसाई 1930-09-17
गजानन पुरुषोत्तम फोंडके 1939-04-22
गजानन यशवंत चिटणीस पुरूष 1900-09-20
1900-09-10
1949-08-22
गणपत खंडेराव पवार 1908-03-14
गणेश अनंत सराफ
गणेश कृष्ण फाटक
गणेश केशव केळकर 1942-11-13
गणेश रंगनाथ दंडवते
गणेश वासुदेव मोडक 1887-08-27 1941-12-17
गणेश शंकर देव 1950-06-12
गणेश शिवराम जोग 1899-09-08
गणेश हरी केळकर
गुरुनाथ नारायण धुरी 1942-06-12
गुरुनाथ नारायण सामंत 1942-04-06
गुरू ठाकूर पुरूष
Guru Thakur 2010.jpg
गोदावरी वासुदेव केतकर 1900-06-06
गोपाळ कृष्ण देवधर 1871-08-21 1935-11-17
गोपाळ मारुतीराव पवार 1932-05-13
गोपाळ विष्णु तुळपुळे 1880-10-17 1954-09-02
गोपाळ हरी देशमुख पुरूष 1823-02-18 1892-10-09 75283155
गोविंद बल्लाळ देवल पुरूष 1855 1916 48359417
गोविंद महादेव जोशी 1895-03-24
गोविंद रामचंद्र मोघे 1945-01-09
गोविंद रामचंद्र राजोपाध्ये 1955-12-03
गोविंद रामचंद्र शिरगोपीकर
गोविंद श्रीपाद तळवळकर 1925-07-22
गोविंदराव टेंबे पुरूष 1881-06-05 1955-10-09
1955-08-09
भारत
ब्रिटिश भारत
247913496
चंद्रकांत गणपत खोत 1940-09-07
चंद्रकांत नागेशराव पाटील 1944-09-03
चंद्रकांत महादेव बांदिवडेकर
चांगदेव पुरूष
चिंतामण नीळकंठ जोशी
चिंतामण विनायक वैद्य पुरूष 1861 1938 ब्रिटिश भारत 2864679
जगन्नाथ रघुनाथ घारपुरे
जगन्नाथ रामचंद्र जोशी 1906-12-27
जगन्नाथ शामराव देशपांडे 1914-01-25
जनार्दन माधवराव वाघमारे पुरूष 1934-11-11 भारत
ब्रिटिश भारत
38316760
जयंत पवार पुरूष 23924334
जयंत विष्णू नारळीकर पुरूष 1938-07-19 भारत
ब्रिटिश भारत
39397548
Jayant Vishnu Narlikar - Kolkata 2007-03-20 07341.jpg
जयराम विठ्ठल पवार 1944-07-15
जयवंत केशव दडकर 1935-05-31
जयश्री खिरे 1935-12-11
जयसिंगराव भाऊसाहेब पवार 1941-12-30
जीनदास पार्श्वनाथ फडकुले
ज्योत्स्ना केशव देवधर 1926-02-27
तारा चिंतामण भवाळकर 1939-04-01
तारा वनारसे 1930
1930-05-13
ताराबाई शिंदे महिला 1850 1910 ब्रिटिश भारत 18807861
तुलसीदास लक्ष्मण परब 1941-09-30
त्र्यंबक पांडू सपकाळे 1930-04-22
त्र्यंबक बापूजी ठोंबरे पुरूष 1890-08-13 1918-05-05 ब्रिटिश भारत 72204002
त्र्यंबक विनायक सरदेशमुख पुरूष 1919
1922-11-22
भारत
त्र्यंबक विष्णु पर्वते 1902-02-28
दत्ता श्री टोळ 1935-12-21
दत्ता हलसगीकर पुरूष 1934
1934-08-07
दत्तात्रय गणपत भगत 1945-06-13
दत्तात्रय दिनकर पुंडे 1938-12-26
दत्तात्रय पंढरीनाथ जोशी 1934-07-26
दत्तात्रय बळवंत पारसनीस पुरूष 1870-11-27 1926-03-31 ब्रिटिश भारत 53047141
दत्तात्रय बापूजी पद्माकर 1893-04-23
दत्तात्रय भास्कर धामणस्कर 1960-10-26
दत्तात्रय लक्ष्मण गोखले 1899-07-15
दत्तात्रय लक्ष्मण सहस्रबुद्धे 1952-01-01
दत्तात्रय व्यंकटेश पै 1953-05-25
दत्ताराम मारुती मिरासदार पुरूष 1927-04-14 भारत
ब्रिटिश भारत
107890199
दा.गो. बोरसे 1914-11-14
दामोदर गोविंद देशपांडे 1925-12-25
दामोदर नारायण मोघे 1900-09-11
दि.य. देशपांडे 1917
1917-07-24
दिगंबर सखाराम पाध्ये 1939-06-24
दिनकर दत्तात्रय भोसले 1930-11-21
दिनकर नीळकंठ देशपांडे 1936-07-17
दिनकर वासुदेव दिवेकर 1898-06-16 1957-07-23
दिनकरराव शंकरराव जवळकर 1932-05-03
दिलीप गुलाबसिंह परदेशी 1948-05-30
दिवाकर पुरूष 1889-01-18 1931-10-01
दीनानाथ केशव मनोहर 1940-09-22
दुर्गादास काशिनाथ संत 1914-05-09
दुर्गाप्रसाद आसाराम तिवारी 1887-09-16 1939-10-21
देविदास भास्कर लेले 1881-10-28
देवीदास तुकाराम बागूल 1931-12-28
देवीसिंग व्यंकटसिंग चौहान 1911-03-02
द्वारकानाथ माधव पितळे पुरूष 1882-04-03 1928-06-21
धर्मानंद दामोदर कोसंबी पुरूष 1876-10-09 1947-06-24
1947-06-05
ब्रिटिश भारत 100323631
धर्मानंद दामोदर कोसंबी.jpg
धुंडिराज गणेश बापट 1882-11-15 1956-02-13
नरहर काशिनाथ घारपुरे 1904-05-01
नरेन्द्र रघुनाथ बोडके 1954-12-23
नलिनी मधुकर पंडीत 1927-05-19
ना.वा. टिळक पुरूष 1861-12-06 1919-05-09 ब्रिटिश भारत 1515286
नागनाथ कोत्तापल्ले पुरूष 1948-03-29 भारत 70203367
नानासाहेब गणपतराव शिंदे 1875-03-02 1951-06-16
नामदेव कांबळे पुरूष भारत
नामदेव धोंडो महानोर पुरूष 1942-09-16 भारत
नारायण गंगाराम सुर्वे
नारायण दाजीबा वाडेगावकर 1871-03-10 1950-02-12
नारायण दामोदर सावरकर पुरूष 1888
1889-05-10
1949-10-14
नारायण माधव संत 1909-05-23
नारायण रामचंद्र मोरे 1902-04-09
नारायण वासुदेव कोगेकर 1911-08-07
नारायण विनायक पाटणकर 1902-06-02
निखिल वागळे पुरूष 1959-04-29 भारत
निरंजन सिन्हेन्द्र घाटे 1946-01-10
निर्मलकुमार जीनदास फडकुले 1930-11-16
निवृत्तिनाथ पुरूष
निशिकांत धोंडोपंत मिरजकर 1942-12-04
नीलिमा काशिनाथ भावे 1940-03-05
नीळकंठ यशवंत खाडिलकर 1934-04-06
नीळकंठ रघुनाथ वराडपांडे 1921-02-25
पंडिता रमाबाई महिला 1858-04-23 1922-04-05 ब्रिटिश भारत 50029736
Pandita Ramabai Sarasvati 1858-1922 front-page-portrait.jpg
पद्मजा शशिकांत फाटक 1943-11-14
पद्मा व्यंकटेश लोकूर 1928-05-04
पद्मा सहस्रबुद्धे 1934-04-28
पद्माकर गोवईकर 1936
1936-04-24
पद्माकर रामचंद्र दादेगावकर 1945-05-02
पद्मिनी बिनीवाले 1931-04-22
पन्नालाल प्रेमराज सुराणा 1933-07-09
परशराम गोविंद चिंचाळकर 1862-12-01 1934-01-08
परशुराम लक्ष्मण बर्वे 1906-08-08
परेन शिवराम जांभळे 1950-05-25
पांडुरंग गोपाळ रानडे 1948-05-15
पांडुरंग गोपाळ लोहोकरे 1896-02-02
पांडुरंग लक्ष्मण गाडगीळ 1926-03-29
पांडुरंग श्रावण गोरे 1905-01-05
पांडुरंग सदाशिव साने पुरूष 1899-12-24 1950-06-11 भारत
ब्रिटिश भारत
74664475
Pandurang Sadashiv Sane 2001 stamp of India.jpg
पारुजी नारायण मिसाळ 1888-04-10 1955-05-25
पुरुषोत्तम गणेश नानाल 1893-07-15 1944-02-09
पुरुषोत्तम पांडूरंग गोखले 1899-11-15
पुरुषोत्तम पाटील 1927
1928-03-03
पुरुषोत्तम मंगेश लाड 1905-03-29 1957-03-24
पुरुषोत्तम रामचंद्र बेहरे 1924-04-29
पुष्पा अनंता भावे 1939-03-26
प्रकाश आंबेडकर पुरूष 1954-05-10 भारत
प्रकाश लक्ष्मणराव भातम्ब्रेकर 1947-05-29
प्रतिभा पंढरीनाथ रानडे 1937-08-20
प्रफुल शिलेदार पुरूष 1962 भारत
Prafull Shiledar reading poetry in 11th Ars Poetica International Poetry Festival 2013 at Bratislava.jpg
प्रभा रामचंद्र गणोरकर 1945-01-08
प्रभाकर भानुदास मांडे 1933-12-16
प्रभाकर भालजी पेंढारकर
प्रभाकर लक्ष्मण मयेकर 1946-04-04
प्रभाकर वसंत तामणे 1931-10-29
प्रभाकर वामन उर्ध्वरेषे पुरूष भारत
प्रभाकर वासुदेव बापट 1902-02-17 1944-07-26
प्रभाकर श्रीधर नेरूरकर 1922-02-14
प्रल्हाद इरनाक सोनकांबळे 1943-07-16
प्रल्हाद नरहर जोशी 1924-04-24
प्रल्हाद बाबुराव वडेर 1929-03-04
प्रल्ह्लाद कृष्ण प्रभुदेसाई 1903-06-14
प्रियदर्शन बाळकृष्ण पोतदार 1948-08-25
प्रिया विजय तेंडूलकर 1961-08-12
प्रेमानंद गजभिये गज्वी 1947-06-15
फ.मुं. शिंदे पुरूष 1948-08-12 28530904
फकीरपाशा महबूब शहाजीनदे 1946-07-03
बहिणाबाई चौधरी महिला 1880-08-24 1951-12-03 भारत
ब्रिटिश भारत
बळवंत पांडुरंग किर्लोस्कर पुरूष 1843-03-31 1885-11-02
Annasaheb Kirloskar.jpg
बळवंत मोरेश्वर पुरंदरे पुरूष 1922-07-29 ब्रिटिश भारत
भारत
58026188
Babasaheb Purandare.jpg
बाबा साळूबा भांड 1950-08-10
बाबाबासाहेब आंबेडकर पुरूष 1891-04-14 1956-12-06 भारत
ब्रिटिश भारत
44331988
Dr. Bhimrao Ambedkar.jpg
बाबुराव गणपतराव जगताप
बाबुराव रामजी बागूल 1931-07-17
बालशंकर देवराव देशपांडे 1916-12-31
बाळ गंगाधर टिळक पुरूष 1856-07-23 1920-09-01 ब्रिटिश भारत 95217156
Bal G. Tilak.jpg
बाळ सीताराम मर्ढेकर पुरूष 1909-12-01 1956-03-20 भारत
ब्रिटिश भारत
65336866
बाळकृष्ण वामन फाटक 1905-01-27
बाळकृष्ण वामन सावर्डेकर 1886-01-02 1946-01-14
बाळकृष्ण विनायक प्रभुदेसाई
ब्रह्मानंद श्रीक्रुष्ण देशपांडे 1940-06-13
भगवान रघुनाथ कुळकर्णी 1913-08-25 1953-09-07
भाऊराव मारुती मांडवकर 1930-05-07
भानुदास श्रीधर परांजपे 1924-03-01
भारत जगन्नाथ सासणे 1951-03-27
भाल श्रीकृष्ण पाटील 1926-05-12
भालचंद्र गुलाबराव सीताराम सुकथनकर 1891-06-22 1940-04-06
भालचंद्र गोपाळ बापट 1911-02-16
भालचंद्र दत्तात्रय खेर 1917
1917-06-12
भालचंद्र दिनकर फडके 1925-05-13
भालचंद्र महेश्वर गोरे 1908-07-22
भालचंद्र राजाराम लोवलेकर 1911-10-02 1945-06-24
भालचंद्र लक्ष्मण महाबळ 1932-08-03
भालचंद्र वनाजी नेमाडे पुरूष 1938-05-27 भारत
ब्रिटिश भारत
5041472
Bhalachandra Nemade.jpg
भालचंद्र शिवराम ठाकूर 1930-04-24
भास्कर काशिनाथ चांदूरकर 1898-12-04
भास्कर रामचंद्र तांबे पुरूष 1874 1941 ब्रिटिश भारत 38451486
भास्कर रामचंद्र भालेराव 1895-05-25
भास्कर लक्ष्मण भोळे 1942
1942-09-30
भिकाजी ढवळें केशव
भुजंग मेश्राम 1958-10-09
म.सु. पाटील पुरूष 1931-07-19
मंगला गोडबोले महिला 1949
मधु मंगेश कर्णिक पुरूष 1931-04-28
मधुकर दत्तात्रय हातकणंगलेकर पुरूष 1927-02-01 3781127
मधुकर रामदास जोशी 1931-06-19
मधुकर रुपराव वाकोडे 1943-01-01
मधुकर विष्णू कोल्हटकर 1934-10-19
मधुकर शंकर वाबगावकर 1935-01-23
मधुकर श्रीधर दीक्षित 1924-05-16
मधुकर श्रीपाद माटे 1930-03-30
मधुसूदन परशुराम पेठे 1923-04-18
मनोरमाबाई नावलेकर
मनोहर कृष्ण गोळवलकर 1879-05-21
मनोहर महादेव देशपांडे पुरूष 1929
1929-10-23
मनोहर मारोतीराव तल्हार 1932-10-14
मनोहर मुरलीधर शहाणे 1931-05-01
मनोहर लक्ष्मण वराडपांडे 1956-06-23
मल्हारी भाऊ भोसले
महादेव गुणाजी कोंडविलकर 1941-07-15
महादेव नारायण जोशी 1885-01-07 1948-10-16
महादेव विठ्ठल मोरे 1939-06-22
महानुभाव बाळकृष्णशास्त्री 1953-09-15
महाबळेश्वर सैल पुरूष 1943-08-04 भारत
ब्रिटिश भारत
11613928
Shubhankar - M. Sail - 20 Feb 2018 - 1.jpg
महेश एलकुंचवार पुरूष 1939-10-09 भारत 90880932
माणिक बंडोजी ठाकूर 1909-04-29 1954-11-10
माणिक लक्ष्मण धनपलवार 1929-11-08
माणिकराव पद्मण्णा मंगुडकर 1929-12-17
माधव कृष्ण पारधी 1920-06-18
माधव गोविंद भिडे
माधव त्रिंबक पटवर्धन पुरूष 1894-01-21 1939-11-29
माधव पंढरीनाथ शिखरे 1916-09-07
माधुरी बळवंत पुरंदरे 1952
1952-04-29
माया गोविंद सरदेसाई 1920-02-05
मारुती चितमपल्ली पुरूष 1932-11-05 भारत
ब्रिटिश भारत
45895330
मारुती विश्राम गुजर
मिलिंद गुणाजी पुरूष 1968-07-14
1961-07-23
भारत 36618838
Milind Gunaji.jpg
मिलिंद बोकील 1960-05-01
मिलिंद सखाराम मालशे 1951-07-14
मुकुंद गणेश मिरजकर
मुकुंद मोरेश्वर टाकसाळे 1951-10-04
मुकुंदराज पुरूष 1200
मुक्ताबाई महिला 1279 1297
मृणालिनी परशुराम जोगळेकर 1935-07-17
मॅकसिन बर्रसन 1935-10-07
मेघना मोरेश्वर पेठे 1958-12-03
मोरेश्वर दत्तात्रय ब्रह्मे 1919-04-22
मोरेश्वर शंकर भडभडे 1913-09-30
मोहन बाळकृष्ण पाटील 1949-06-01
मोहिनी मोहन वर्दे 1939-07-31
यमुना अनंत शेवडे 1917-10-02
यमुनाबाई विनायकराव खाडिलकर 1918-06-05
यशवंत कृष्णाजी रांजणकर 1932-07-22
यशवंत गंगाधर लेले 1896-03-07
यशवंत त्र्यंबक पाठक 1948-11-26
यशवंत नारायण टिपणीस 1876-12-03 1943-03-25
यशवंत बाळकृष्ण मोकाशी 1902-07-26
यशवंत राजाराम मनोहर 1943-03-26
यशवंत विठ्ठल परांजपे 1892-09-11 1954-07-17
यशवंत व्यंकटेश कोल्हटकर
यशवंत सदाशिव कोरेकल पुरूष 1885
1885-12-12
यशवंत सूर्यराव सरदेसाई 1888-12-24 1953-09-08
यू.म.पठाण पुरूष 1930-03-09 1348992
योगीराज वाघमारे 1943-10-01
रंगनाथ पठारे 1950-06-01 53289486
रघुनाथ कृ. जोशी पुरूष 1936
रघुनाथ महारुद्र भुसारी 1904-09-04
रघुनाथ मुरलीधर जोशी 1914-10-12
रघुनाथ विनायक हेरवाडकर 1915-09-25
रघुनाथशास्त्री गोपाल कोकजे 1904-03-10
रजनी अनंत परुळेकर 1945-06-16
रत्नाकर बापूराव मंचरकर 1943
1943-10-06
रत्नाकर मतकरी पुरूष 1938-11-17 भारत
ब्रिटिश भारत
55480920
A still of Shri Ratnakar Ramakrishna Matkari who will be presented with the Sangeet Natak Akademi Award for Theatre Playwriting - Marathi by the President Dr. A.P.J Abdul Kalam in New Delhi on October 26, 2004.jpg
रत्नाकर विठ्ठल पटवर्धन 1948-07-21
रमाबाई महादेव रानडे महिला 1862-01-25 1924 ब्रिटिश भारत 11432520
Ramabai-ranade.jpg
रमेश नारायण वरखेडे 1952-01-31
रवींद्र केशवराव शोभणे 1959-05-15
राजन गवस पुरूष 1959-11-21 भारत 11404295
राजाराम मारुती हुमणे 1922-02-05
राजीव बापूराव नाईक 1956-09-12
राजेन्द्र मोतीलाल व्होरा 1946-09-29
राजेन्द्र श्रीनिवास बनहट्टी 1938-01-14
राम केशव रानडे 1908-02-22
राम गणेश गडकरी पुरूष 1885-05-24 1919-01-23 ब्रिटिश भारत 64813508
राम जयवंत देशमुख 1917-03-31
रामकृष्ण गोपाळ भिडे 1886-12-30
रामकृष्ण दत्तात्रय पराडकर 1956-01-24
रामचंद्र अनंत देखणे 1956-04-12
रामचंद्र केशव लेले 1918-06-29
रामचंद्र पांडुरंग वैद्य 1859-09-08 1947-03-06
रामचंद्र बालकृष्ण कोलारकर 1935-06-25
रामचंद्र भिकाजी गुंजीकर पुरूष 1843-04-10 1901-06-18
रामचंद्र भिकाजी जोशी 1903-07-10
रामचंद्र महादेव बापट 1931-11-18
रामचंद्र विनायक मराठे 1892-04-05
रामचंद्र विनायक सोवनी 1924-04-30
रामचंद्र विष्णु फडतरे 1955-02-24
रामदास गणेश भटकळ 1935-01-05
रामदास दत्तात्रय फुटाणे 1943-04-14
रामभाऊ दत्तात्रेय रानडे पुरूष 1886
1889-03-07
1886-07-03
1957-06-06 भारत
ब्रिटिश भारत
100209414
Downloadrdranade.jpg
रामराव मार्तंड भाम्बुरकर 1871-05-01 1941-05-21
रावसाहेब रंगनाथ बोराडे पुरूष 1940-12-25 भारत
रा. रं. बोराडे.jpg
ल .ना. केरकर 1934-07-15
ललिता बापट 1935-02-11
लक्ष्मण गणेश बापट
लक्ष्मण गणेश साठे 1878-10-22 1941-12-09
लक्ष्मण गायकवाड पुरूष 1956-07-23 भारत 263347149
लक्ष्मण नारायण जोशी पुरूष 1873
1873-03-04
1947-07-01
लक्ष्मण नीळकंठ छापेकर 1907-09-13
लक्ष्मण माने पुरूष 1949-06-01 भारत 32833425
लक्ष्मण वासुदेव गुर्जर
लक्ष्मण विनायक परळकर 1871-11-22 1951-05-07
लक्ष्मीकांत सखाराम तांबोळी 1939-09-21
लक्ष्मीदास कृष्ण बोरकर 1925-08-17
लक्ष्मीबाई टिळक महिला 1868 1936 ब्रिटिश भारत 3679790
लीला श्रीपाद फणसाळकर 1916-07-25
लीलाधर दामोदर हेगडे 1927-11-09
लीलाबाई माधवराव पटवर्धन 1905-08-15 1949-05-07
लीलावती भास्कर भागवत 1921-09-05
वसंत आबाजी डहाके पुरूष 1942-03-30 भारत
ब्रिटिश भारत
29641180
वसंत दत्तात्रय गुर्जर 1944-01-21
वसंत नरहर फेणे 1926
1928-04-28
वसंत नारायण मंगळवेढेकर 1925-12-11
वसंत बळवंत हजरनीस 1923-03-31
वसंत विष्णु पळशीकर 1936-02-18
वसंत शंकर खानवेलकर 1924-02-16
वसंत सीताराम पाटणकर 1953-01-20
वसुंधरा कृष्णाजी पटवर्धन 1917-04-18
वसुधा पद्माकर पाटील 1930-12-15
वसुधा वसंत माने 1933-06-05
वाग्भट नारायण देशपांडे
वामन केशव लेले 1933-05-29
वामन गोपाळ जोशी पुरूष 1881-03-18 1956-06-03 भारत
वामन गोविंद होवाळ 1938-04-01
वामन मल्हार जोशी पुरूष 1882-01-21 1943-07-20 ब्रिटिश भारत 45662068
वामन लक्ष्मण कुलकर्णी पुरूष 1911 33552578
Sahitya-Adhyapan-Aani-Prakar-V--L--kulkarni-Mauj-Prakashan-Gruha-buy-marathi-books-online-at-akshardhara.jpg
वामन सदाशिव पात्रीकर 1936-12-28
वामन सुदामा निंबाळकर 1943
1943-03-13
वालावलकर वामन रघुनाथ वर्दे 1877-07-23 1946-04-09
वासुदेव गोविंद मायदेव 1894-07-26
वासुदेव जगन्नाथ खेर 1911-11-09
वासुदेव पुरुषोत्तम कोल्हटकर 1911-06-21 1937-09-06
वासुदेव रामदास सोनार 1933-02-14
वासुदेव वामन ठाकूर
वासुदेव वामन फडणवीस 1885-06-30 1946-05-20
वाहरू फुलसिंग सोनवणे
विजय हर्डीकर 1949-06-24
विजया राजाध्यक्ष महिला 1933-08-05 भारत
ब्रिटिश भारत
45628828
विठ्ठल कृष्ण नेरूरकर 1892-12-14 1949-03-13
विठ्ठल गोपाळ खोबरेकर 1923-07-23
विठ्ठल नारायण कोठीवाले 1907-12-28
विठ्ठल बाबू प्रभुदेसाई 1932-01-14
विनायक गंगाधर लेले 1897-05-15
विनायक गोविंद साठे 1884-08-15
विनायक चिंतामण देवरुखकर 1914-02-24
विनायक पांडुरंग बोकील 1890-01-08
विनायक महादेव भुस्कुटे
विनायक मोरेश्वर केळकर
विनायक लक्ष्मण बर्वे 1896-11-29 1948-01-26
विनायक सदाशिव गोगटे 1901-01-14
विमल पुरुषोत्तम देशपांडे 1903-07-13
विलास गोविंद सारंग 1942-06-11
विलास वसंत खोले 1944-12-05
विश्णु सीताराम चितळे 1900-03-10 1953-12-23
विश्वनाथ आनंदराव खैरे 1930-03-29
विश्वनाथ काशीनाथ राजवाडे पुरूष 1863-06-24 1926-12-31 15829577
Vishwanath Kashinath Rajwade 2003 stamp of India.jpg
विश्वनाथ भालचंद्र देशपांडे पुरूष 1938
1938-05-31
विश्वनाथ वामन पत्की 1912-11-19
विश्वास पाटील पुरूष 1959-11-28 भारत 71618591
विष्णु जयवंत बोरकर 1936-02-29
विष्णु प्रभाकर लिमये 1900-04-28
विष्णु मोरेश्वर महाजनी पुरूष 1851-11-12 1923-02-16 77909204
विष्णु श्रीधर जोशी 1919-08-20
विष्णुशास्त्री चिपळूणकर पुरूष 1850-05-20 1882 43278660
वीणा चंद्रकांत गवाणकर 1943-05-06
वृंदा रघुनाथ लिमये 1930-02-14
वैभव छाया पुरूष 1987-05-17
Vaibhv Chayya.jpg
शंकर केशव पेंडसे
शंकर जोशी 1896-01-04
शंकर दत्तात्रेय जावडेकर पुरूष 1894-09-26 1955
1955-12-10
शंकर नारायण जोशी
शंकर नारायण नवरे पुरूष 1927
1927-11-21
शंकर परशुराम जोशी 1949-02-16
शंकर बळवंत चव्हाण 1903-04-17
शंकर रामचंद्र राजवाडे पुरूष 1952-11-27
शंकर रामलाल सारडा 1937-09-04
शरच्चंद्र दामोदर गोखले 1925-09-21
शरच्चंद्र विश्णु गोखले
शरणकुमार लिंबाळे पुरूष 1956-06-01 भारत 7621652
शरद गोविंद साटम 1939-10-11
शांता बुद्धिसागर 1922-01-22
शांताबाई कांबळे महिला 1923-03-01 भारत
ब्रिटिश भारत
41902643
शांताबाई नाशिककर 1903-11-04
शांताराम भालचंद्र देव 1923-06-09
शांताराम शंकर रेगे 1919-09-23
शांतीलाल राजाराम भंडारी 1922-07-31
शिरीष कणेकर पुरूष 1943-06-06
शिवराम दत्तात्रेय फडणीस पुरूष 1925-07-29 भारत
ब्रिटिश भारत
शिवराम महादेव परांजपे पुरूष 1864-06-27 1929-09-27 31135682
शिवाजीराव अनंतराव भोसले 1927-07-11
शेषराव बापूराव मोरे 1948-08-17
शैलजा प्रसन्नकुमार राजे 1920-04-12
शोभना लक्ष्मण गोखले 1928-02-26
श्याम त्रिंबक फडके 1931-09-03
श्याम मनोहर पुरूष 1941 भारत 72964684
श्याम मनोहर.jpg
श्याम मनोहर आफळे 1941-02-27
श्रीकांत वसंत सिनकर 1940-01-04
श्रीकृष्ण दामोदर पानवलकर
श्रीकृष्ण वामन गाडगीळ 1939-04-07
श्रीक्रुष्ण पुरुषोत्तम भागवत 1923-12-27
श्रीधर कृष्ण शनवारे 1935-10-05
श्रीधर गणेश भालेराव 1890-05-04
श्रीधर बाळकृष्ण रानडे 1892-06-24
श्रीधर विनायक वर्तक 1950-10-10
श्रीधर व्यंकटेश केतकर पुरूष 1884-02-02 1937-04-10 ब्रिटिश भारत 15070237
श्रीनिवास जगन्नाथ भणगे 1946-12-24
श्रीनिवास भिकाजी सरदेसाई 1942-06-18
श्रीनिवास रामचंद्र बोबडे 1889-11-05 1934-10-01
श्रीनिवास हरी दीक्षित 1920-12-13
श्रीपतराव लक्ष्मणराव शिंदे 1943-12-15
श्रीपाद कृष्ण कोल्हटकर पुरूष 1871-06-29 1934 55008000
श्रीपाद नरसिंह बेंडे
श्रीपाद भिकाजी वेलणकर 1915-06-22
श्रीपाद महादेव माटे पुरूष 1886
1886-08-31
1957
1957-12-25
भारत 55704300
श्रीपाद महादेव वर्दे 1887-08-25 1950-05-18
श्रीपाद रघुनाथ भिडे 1919-01-10
स.रा. गाडगीळ पुरूष 1916
1916-08-08
संंत तुकाराम पुरूष 1608 1650 41876831
Tukaram by Raja Ravi Varma.jpg
संदीप खरे पुरूष 1973-05-13 भारत 26794241
Sandeep Khare side shot.jpg
सई परांजपे महिला 1938-03-19
1936-03-11
भारत 9683323
Sai Paranjpye.jpg
सखाराम गंगाधर मालशे 1921
1921-09-24
सखाराम हरी देशपांडे 1924
1924-12-17
सतिश काळसेकर पुरूष भारत 53475022
सतीश वसंत आळेकर पुरूष 1949-01-30 भारत 25700035
Satish Alekar 01.jpg
सत्यबोध बाळकृष्ण हुदलीकर 1880-11-26
सत्यभामाबाई खरे
सत्यवान नामदेव सूर्यवंशी 1916
1916-03-31
सदानंद देशमुख पुरूष 1959-07-30 भारत 48362248
सदानंद मोरे पुरूष 1952
1952-06-25
भारत
सदानंद विश्वनाथ सामंत
सदाशिव शंकर देसाई 1917-07-25
समर्थ रामदास स्वामी पुरूष 1608 1681 3274621
Samarth Ramdas swami.JPEG
सरिता मंगेश पदकी 1928-12-13
सिंधु गाडगीळ 1915-08-14
सीताराम गणपतराव मनाठकर 1902-02-17
सीताराम शिवराम लोटलीकर 1890-08-17 1936-10-11
सुंदरराव भुजंगराव मानकर 1906-09-27 1946-04-18
सुधा दत्तात्रेय सोमण 1931-06-21
सुधा मुकुंद नरवणे 1932-09-14
सुधाकर बाळकृष्ण प्रभू 1930-11-08
सुधीर नरहर रसाळ पुरूष
सुनंदा बलारामन 1952-11-10
सुबोध प्रभाकर जावडेकर 1948-09-16
सुभाष दामोदर सावरकर 1946-01-23
सुमेध श्रीकृष्ण सुमेध 1962-04-11
सुरेश कमलाकर वेंगुर्लेकर 1935-12-31
सुरेश गणेश महादेव डोळके 1926-09-21
सुरेश जनार्दन द्वादशीवार 1944-02-28
सुरेश रामकृष्ण चुनेकर 1936-04-27
सुरेश विनायक खरे पुरूष 1938
1938-01-25
सुलभा गोपाळ पाणंदीकर 1904-04-09
सुलभा विजय हेर्लेकर 1943-06-07
सुशील प्रेमराज पगारिया 1938-10-06
सोपानदेव पुरूष
स्वप्ना पाटकर महिला 1982-04-16 भारत
Swapna Patker and Hrishitaa Bhatt (cropped).jpg
हणमंत नरहर जोशी 1917
1917-04-06
हनुमंत मोरेश्वर मराठे 1940-03-02
हरी नारायण आपटे पुरूष 1864-03-08 1919-03-03 ब्रिटिश भारत 29764542
Ha Na Apte.jpg
हरी नारायण नेने 1892-12-08 1954-11-22
हिरा बनसोडे 1939-10-01
हेमंत गोविंद जोगळेकर 1948-10-30
क्षमादेवी राघवेंद्र राव 1890-07-04 1954-04-24
ज्ञानेश्वर पुरूष 1275 1296 79071284
Jnandev.jpg
ज्ञानेश्वर गणपत नाडकर्णी 1928-05-21
Anand Patil पुरूष 1947
Ananta Rau Sar Dessai पुरूष 1910
Chhaya Datar महिला 1944 113846970
D. P. Khambete पुरूष
Dasopant पुरूष 1551 1615 6930151247958944270009
Datta Tamhane पुरूष
Dhanashree Halbe महिला 1928-12-13 भारत
ब्रिटिश भारत
G. M. Pawar पुरूष भारत
Gautam Joglekar पुरूष भारत 159939567
Honaji Bala पुरूष 1754 1844
Joseph Ezekiel Rajpurkar पुरूष 1834 1905 29151608
יוסף יחזקאל ראג'פורקר.jpg
Manaswini Lata Ravindra महिला
Mhaimbhat पुरूष 1300
Moroba Kanhoba पुरूष
Moropant पुरूष 1729 1794 287897479
Mrunalini Desai महिला भारत
Raghunath Pandit पुरूष
Rajendra Banhatti पुरूष भारत
Saheb Ramrao Khandare पुरूष 1962-07-05 भारत
Saheb Ramrao Khandare.jpg
Saraswati Gangadhar पुरूष
Shanta Gokhale महिला 1939-08-14 भारत
ब्रिटिश भारत
95064926
Shanta Gokhale.jpg
Sharad Gogate पुरूष 1936-06-27 भारत
ब्रिटिश भारत
Sheikh Muhammad पुरूष 1560 1650
Shrikant Deshmukh
Shrikrishna Raut पुरूष 1901s
Shrikrishna Raut.jpg
Shubhada Gogate महिला 1943-09-02 भारत
ब्रिटिश भारत
V. S. Pargaonkar पुरूष भारत
Vaman Mangesh Dubhashi पुरूष
Vasant Narhar Phene पुरूष 1926-04-28 भारत
ब्रिटिश भारत
60413169
Vasudha Patil महिला भारत
Vishnubhat Godse पुरूष 1827 1904 62976547
end of automatic list