वाग्वैजयंती (काव्य संग्रह)

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search

कवितेसाठी गोविंदाग्रज हे टोपण नाव गडकर्यां नी घेतले होते. “वाग्वैजयंती” हा गडकर्यांचा एकमेव काव्यसंग्रह आहे.

 1. वाग्वैजयंती/अर्पण पत्रिका
 2. वाग्वैजयंती/वाचकांस विज्ञापन
 3. वाग्वैजयंती/तडजोड
 4. वाग्वैजयंती/माझी पहिली कविता
 5. वाग्वैजयंती/नदीस पूर आलेला पाहून
 6. वाग्वैजयंती/मोगर्‍याचा हार
 7. वाग्वैजयंती/काळ
 8. वाग्वैजयंती/कोणी कोणास तरी
 9. वाग्वैजयंती/सगुण स्वरुप
 10. वाग्वैजयंती/नट मित्रास पत्र
 11. वाग्वैजयंती/ओवी
 12. वाग्वैजयंती/अल्लड प्रेमास
 13. वाग्वैजयंती/केशवसुत मेले ?
 14. वाग्वैजयंती/राजाधिराज पाचवे जॉर्ज
 15. वाग्वैजयंती/स्मृतिगीत
 16. वाग्वैजयंती/गुलाबी कोडे
 17. वाग्वैजयंती/मनांतली पाल
 18. वाग्वैजयंती/पहिले चुंबन
 19. वाग्वैजयंती/आंधळयाची माळ
 20. वाग्वैजयंती/एखाद्याचे नशीब
 21. वाग्वैजयंती/राजहंस माझा निजला !
 22. वाग्वैजयंती/वेडा
 23. वाग्वैजयंती/मुरली
 24. वाग्वैजयंती/हृदयशारदेस
 25. वाग्वैजयंती/प्रेमगाठ
 26. वाग्वैजयंती/हुकमे हुकूम
 27. वाग्वैजयंती/अभिनंदनपर वर्धापन
 28. वाग्वैजयंती/घुंगुरवाळा
 29. वाग्वैजयंती/चिमुकलीच कविता !
 30. वाग्वैजयंती/दसरा
 31. वाग्वैजयंती/जगाचे गाणे
 32. वाग्वैजयंती/ती कोण ?
 33. वाग्वैजयंती/अरूण
 34. वाग्वैजयंती/निद्रागीत
 35. वाग्वैजयंती/भीमकबाळा
 36. वाग्वैजयंती/ओसाड आडांतील एकच फूल
 37. वाग्वैजयंती/फुले वेंचिली पण
 38. वाग्वैजयंती/'दिव्य प्रेमाची जाति'
 39. वाग्वैजयंती/पुनर्विकसन
 40. वाग्वैजयंती/हालत्या पिंपळपानात
 41. वाग्वैजयंती/हा क्षण
 42. वाग्वैजयंती/मागे पाहणें
 43. वाग्वैजयंती/फुटकी तपेली
 44. वाग्वैजयंती/मनांतली दिवसरात्र
 45. वाग्वैजयंती/गीत-विरक्ति
 46. वाग्वैजयंती/सुभाषित
 47. वाग्वैजयंती/दुर्दर्शन
 48. वाग्वैजयंती/त्याच तारकेस याचना
 49. वाग्वैजयंती/एका जुन्या श्लोकाची आठवण
 50. वाग्वैजयंती/निर्वाणीची विनवणी
 51. वाग्वैजयंती/हृदयास
 52. वाग्वैजयंती/एका शब्दासाठी विनंति
 53. वाग्वैजयंती/प्रेम आणि मरण
 54. वाग्वैजयंती/परमाणूंचे कार्यमाहात्म्य
 55. वाग्वैजयंती/कांही इंग्रजी कविता वाचून
 56. वाग्वैजयंती/निर्दय बालेस
 57. वाग्वैजयंती/शेवटचे प्रेमगीत
 58. वाग्वैजयंती/कधी?
 59. वाग्वैजयंती/अंधाला दृष्टिलाभ
 60. वाग्वैजयंती/प्रेमाची प्रामाणिकता
 61. वाग्वैजयंती/इच्छा, उपभोग व विषय
 62. वाग्वैजयंती/तीन तरी
 63. वाग्वैजयंती/चिन्तातूर जन्तु
 64. वाग्वैजयंती/फूल ना फुलाची पाकळी
 65. वाग्वैजयंती/एक समस्या
 66. वाग्वैजयंती/दैवाची निर्दयता
 67. वाग्वैजयंती/फणसाचे पान
 68. वाग्वैजयंती/जुंन्या कवितांची आठवण
 69. वाग्वैजयंती/माझा मृत्युलेख
 70. वाग्वैजयंती/गोफ
 71. वाग्वैजयंती/एक शंका
 72. वाग्वैजयंती/हूरहूर
 73. वाग्वैजयंती/स्मरणसृष्टि
 74. वाग्वैजयंती/एकच मागणे !
 75. वाग्वैजयंती/सुखदु:ख
 76. वाग्वैजयंती/अवेळी ओरडणार्या कोकिळेस
 77. वाग्वैजयंती/क्षण एकान्त
 78. वाग्वैजयंती/प्रेमाखातर
 79. वाग्वैजयंती/पुनर्जात प्रेमास
 80. वाग्वैजयंती/प्रेमाचा प्रलयकाळ
 81. वाग्वैजयंती/लांडोर
 82. वाग्वैजयंती/गोड निराशा !
 83. वाग्वैजयंती/स्मशानांतले गाणे
 84. वाग्वैजयंती/घुबडास !
 85. वाग्वैजयंती/कलगीचें गाण
 86. वाग्वैजयंती/श्रीमहाराष्ट्र गीत
 87. वाग्वैजयंती/अनामिकाचे अभंग
 88. वाग्वैजयंती/निजलेल्या बालकवीस
 89. वाग्वैजयंती/अरुण ( दुसरा )
 90. वाग्वैजयंती/एका बाल-कवीस
 91. वाग्वैजयंती/कवितेसाठी धडपड
 92. वाग्वैजयंती/पांखरास
 93. वाग्वैजयंती/हाय हाय !
 94. वाग्वैजयंती/कळयांची फुलें कशी झाली ?
 95. वाग्वैजयंती/चेंडू
 96. वाग्वैजयंती/ये ये ये कवितें !
 97. वाग्वैजयंती/'वेषभूषा' कारास सादरार्पित पद्यभूषा
 98. वाग्वैजयंती/उपजातिवृत्त
 99. वाग्वैजयंती/काय करावे?
 100. वाग्वैजयंती/सत्सुम-दाम
 101. वाग्वैजयंती/लोकमान्यांस भारतवर्षाचा आशीर्वाद !
 102. वाग्वैजयंती/पांच देवीचा पाळणा
 103. वाग्वैजयंती/कारंजाचे चढते पाणी
 104. वाग्वैजयंती/प्रेमशोधन
 105. वाग्वैजयंती/गाणे चांगले कसे असावे ?
 106. वाग्वैजयंती/काव्याची व्याख्या
 107. वाग्वैजयंती/समशेर दुधारी दिसता
 108. वाग्वैजयंती/गुलाबाच्या पाकळया
 109. वाग्वैजयंती/दिवाळी
 110. वाग्वैजयंती/लक्ष्मीपूजन
 111. वाग्वैजयंती/पानपतचा फटका
 112. वाग्वैजयंती/कृष्णाकांठी कुंडल
 113. वाग्वैजयंती/देवल
 114. वाग्वैजयंती/घरांत बसलेल्या काजव्यास
 115. वाग्वैजयंती/सांग कसे बसलों ?
 116. वाग्वैजयंती/कवीचा वधूवरांस आहेर
 117. वाग्वैजयंती/प्रासंगिक - किंवा अप्रासंगिकच
 118. वाग्वैजयंती/विचार
 119. वाग्वैजयंती/घास
 120. वाग्वैजयंती/मोरपिसावरचा डोळा
 121. वाग्वैजयंती/रांगोळी घातलेली पाहून
 122. वाग्वैजयंती/विराम-चिन्हे
 123. वाग्वैजयंती/बागेत बागडणार्या लाडक्या लहानग्यास
 124. वाग्वैजयंती/कवि आणि कैदी
 125. वाग्वैजयंती/केशवसुतांची कविता वाचून
 126. वाग्वैजयंती/रात्रीस ओरडणा-या घुबडास
 127. वाग्वैजयंती/जीवितास
 128. वाग्वैजयंती/गेले गोपाळ कृष्ण - हा ! हाय !!
 129. वाग्वैजयंती/''समसमां संयोग की जाहला !''
 130. वाग्वैजयंती/गरिबीचे गाणे
 131. वाग्वैजयंती/प्रेमकाळ
 132. वाग्वैजयंती/लीला
 133. वाग्वैजयंती/विश्वाची विजयादशमी
 134. वाग्वैजयंती/अपराध यांत कोणाच
 135. वाग्वैजयंती/पुत्रशोक
 136. वाग्वैजयंती/काळाला बजावणें
 137. वाग्वैजयंती/वीणावती सुंदरीस
 138. वाग्वैजयंती/जिवास बोध


हे साहित्य भारतात तयार झालेले असून ते आता प्रताधिकार मुक्त झाले आहे. भारतीय प्रताधिकार कायदा १९५७ नुसार भारतीय साहित्यिकाच्या मृत्युनंतर ६० वर्षांनी त्याचे साहित्य प्रताधिकारमुक्त होते. त्यानुसार १ जानेवारी १९५६ पूर्वीचे अशा लेखकांचे सर्व साहित्य प्रताधिकारमुक्त होते.