वेड्यांचा बाजार (मराठी नाटक)

विकिस्रोत कडून
(वेड्याचा बाजार (मराठी नाटक) पासून पुनर्निर्देशित)
Jump to navigation Jump to search
  1. वेड्यांचा बाजार (मराठी नाटक)/अंक पहिला
  2. वेड्यांचा बाजार (मराठी नाटक)/अंक दुसरा
  3. वेड्यांचा बाजार (मराठी नाटक)/अंक तिसरा


हे साहित्य भारतात तयार झालेले असून ते आता प्रताधिकार मुक्त झाले आहे. भारतीय प्रताधिकार कायदा १९५७ नुसार भारतीय साहित्यिकाच्या मृत्युनंतर ६० वर्षांनी त्याचे साहित्य प्रताधिकारमुक्त होते. त्यानुसार १ जानेवारी १९५६ पूर्वीचे अशा लेखकांचे सर्व साहित्य प्रताधिकारमुक्त होते.