पान:महाबळेश्वर.djvu/30

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search
हे पान प्रमाणित केलेले आहे.
( २ )वनस्पति. ८९
११ शेतांतील पिकें. १०९--१३६
चिनी बंदिवान व
 बागाईत. ११८
मध. १२३
जंगलखाते १३२
कोयनेलची झाडे. १३६
१२ जनावरे. १३७--१४८
पक्षी १४१
सर्प. १४२
कृत्रिम व्यवस्था
१३ साहेबलोकांची व्यवस्था. १४९--१५४
१४ महाबळेश्वरी येणारे लोकांच्या
वेळाचा व्यय. १५५--२११
घोड्यावरून अगर गाडीतून
फिरावयास जाण्याची ठि-
काणे व पादचारी लोकांना
रपेटीस किंवा व्यायाम कर-
ण्याची ठिकाणे:-- १६०
 बाबिंगटन पाइंट. १६४
 लाडवुइक पाइंट. १६५