सदस्य गट अधिकार

Jump to navigation Jump to search

या विकिवर दिलेली सदस्य गटांची व्याख्यिकृत यादी त्यांच्या अधिकारांसकट खाली दर्शविलेली आहे. प्रत्येकाच्या वैयक्तिक अधिकारांची अधिक माहिती येथे असु शकते.

विवरण:

 • प्रदत्त अधिकार
 • रद्द अधिकार
गटअधिकार
(सर्व)
(*)
 • Create short URLs (urlshortener-create-url)
 • आपली स्वत:ची वैयक्तिक माहिती बघा (उदा.विपत्रपत्ता, खरे नाव) (viewmyprivateinfo)
 • आपली स्वत:ची वैयक्तिक माहिती संपादा (उदा.विपत्रपत्ता, खरे नाव) (editmyprivateinfo)
 • आपल्या स्वत:चा 'पसंतीक्रम' संपादा (editmyoptions)
 • चर्चा पृष्ठे तयार करा (createtalk)
 • त्यांची खाती एकत्र करा (centralauth-merge)
 • नवीन सदस्य खाती तयार करा (createaccount)
 • पाने संपादा (edit)
 • पृष्ठे तयार करा (जी चर्चापानांव्यतिरिक्त आहेत) (createpage)
 • पृष्ठे वाचा (read)
 • लेखन एपीआय चा उपयोग (writeapi)
 • व्हीआयपीएस मापणी चाचणी आंतरपृष्ठ वापरा Special:VipsTest (vipsscaler-test)
 • संपादन गाळणीच्या नोंदी बघा (abusefilter-log)
 • संपादन गाळण्या बघा (abusefilter-view)
 • स्वत:ची निरीक्षणसूची बघा (viewmywatchlist)
 • स्वत:ची निरीक्षणसूची संपादा.नोंद घ्या कि काही क्रिया या अधिकाराशिवायच पाने जोडतील. (editmywatchlist)
खाते विकसक
(accountcreator)
(सदस्यांची यादी)
 • रेट लिमिट्स चा परिणाम होत नाही. (noratelimit)
स्वयंशाबीत सदस्य
(autoconfirmed)
 • "फक्त स्वयंशाबीत (ऑटोकन्फर्म) सदस्यांनाच परवानगी आहे" म्हणून नमुद केलेली सुरक्षित पाने संपादा (editsemiprotected)
 • Access a basic view of the IP information attached to revisions or log entries (ipinfo-view-basic)
 • Reset failed or transcoded videos so they are inserted into the job queue again (transcode-reset)
 • Retrieve information about IP addresses attached to revisions or log entries (ipinfo)
 • View information about the current transcode activity (transcode-status)
 • आयपी आधारित दर-मर्यादेचा प्रभाव पडू देऊ नका. (autoconfirmed)
 • कॅपचा मध्ये न जाता कॅपचाचा वापर करणार्‍या क्रिया करा (skipcaptcha)
 • ग्रंथांना समाज पृष्ठ म्हणून जतन करा (collectionsaveascommunitypage)
 • ग्रंथास सदस्य पान म्हणून जतन करा (collectionsaveasuserpage)
 • पानांचे स्थानांतरण करा (move)
 • संपादन गाळणी क्रमलेखाच्या विस्तृत नोंदी बघा (abusefilter-log-detail)
सांगकामे
(bot)
(सदस्यांची यादी)
 • "फक्त स्वयंशाबीत (ऑटोकन्फर्म) सदस्यांनाच परवानगी आहे" म्हणून नमुद केलेली सुरक्षित पाने संपादा (editsemiprotected)
 • API पृच्छांमध्ये उच्चतर मर्यादा वापरा (apihighlimits)
 • आयपी आधारित दर-मर्यादेचा प्रभाव पडू देऊ नका. (autoconfirmed)
 • एखाद्या पानाचे नवीन नावावर स्थानांतरण करत असताना पुनर्निर्देशन वगळा (suppressredirect)
 • कॅपचा मध्ये न जाता कॅपचाचा वापर करणार्‍या क्रिया करा (skipcaptcha)
 • चर्चा पृष्ठावर छोटी संपादने जी नवीन चर्चा दर्शवितात ती नकोत (nominornewtalk)
 • रेट लिमिट्स चा परिणाम होत नाही. (noratelimit)
 • लेखन एपीआय चा उपयोग (writeapi)
 • स्वतःची संपादने तपासली (patrolled) म्हणून आपोआप खूण करा (autopatrol)
 • स्वयंचलित प्रणालीप्रमाणे वागणूक मिळवा (bot)
स्विकृती अधिकारी
(bureaucrat)
(सदस्यांची यादी)
सदस्य तपासा
(checkuser)
(सदस्यांची यादी)
 • Access a full view of the IP information attached to revisions or log entries (ipinfo-view-full)
 • Enable two-factor authentication (oathauth-enable)
 • View a log of who has accessed IP information (ipinfo-view-log)
 • View the AbuseFilter private details access log (abusefilter-privatedetails-log)
 • दुरुपयोग नोंदवहीतील जमा केलेली वैयक्तिक माहिती बघा. (abusefilter-privatedetails)
 • सदस्यतपासाच्या नोंदी बघा (checkuser-log)
 • सदस्याचा आयपी अंकपत्ता व इतर माहिती तपासा (checkuser)
सुनिश्चित सदस्य
(confirmed)
(सदस्यांची यादी)
 • "फक्त स्वयंशाबीत (ऑटोकन्फर्म) सदस्यांनाच परवानगी आहे" म्हणून नमुद केलेली सुरक्षित पाने संपादा (editsemiprotected)
 • Access a basic view of the IP information attached to revisions or log entries (ipinfo-view-basic)
 • Reset failed or transcoded videos so they are inserted into the job queue again (transcode-reset)
 • Retrieve information about IP addresses attached to revisions or log entries (ipinfo)
 • View information about the current transcode activity (transcode-status)
 • आयपी आधारित दर-मर्यादेचा प्रभाव पडू देऊ नका. (autoconfirmed)
 • कॅपचा मध्ये न जाता कॅपचाचा वापर करणार्‍या क्रिया करा (skipcaptcha)
 • ग्रंथांना समाज पृष्ठ म्हणून जतन करा (collectionsaveascommunitypage)
 • ग्रंथास सदस्य पान म्हणून जतन करा (collectionsaveasuserpage)
 • पानांचे स्थानांतरण करा (move)
 • संपादन गाळणी क्रमलेखाच्या विस्तृत नोंदी बघा (abusefilter-log-detail)
आयातदार
(import)
(सदस्यांची यादी)
 • Enable two-factor authentication (oathauth-enable)
 • इतर विकिंमधून पाने आयात करा (import)
 • चढविलेल्या संचिकेतून पाने आयात करा (importupload)
तांत्रिक प्रचालक
(interface-admin)
(सदस्यांची यादी)
 • Edit sitewide CSS (editsitecss)
 • Edit sitewide JSON (editsitejson)
 • Edit sitewide JavaScript (editsitejs)
 • Enable two-factor authentication (oathauth-enable)
 • इतर सदस्यांच्या CSS संचिका संपादित करा (editusercss)
 • इतर सदस्यांच्या JS संचिका संपादित करा (edituserjs)
 • इतर सदस्यांच्या JSON संचिका संपादित करा (edituserjson)
 • सदस्य पसंतीक्रम बदला (editinterface)
अंकपत्ता प्रतिबंधन सूट
(ipblock-exempt)
(सदस्यांची यादी)
 • Bypass IP restrictions issued by the StopForumSpam extension (sfsblock-bypass)
 • आइपी ब्लॉक्स,ऑटो ब्लॉक्स व रेंज ब्लॉक्स टाळा (ipblock-exempt)
 • टॉर एक्झीट नोड्सच्या आपोआप आलेल्या प्रतिबंधांकडे दुर्लक्ष करा (torunblocked)
Users blocked from the IP Information tool
(no-ipinfo)
(सदस्यांची यादी)
 • Access a basic view of the IP information attached to revisions or log entries (ipinfo-view-basic)
 • Access a full view of the IP information attached to revisions or log entries (ipinfo-view-full)
 • Retrieve information about IP addresses attached to revisions or log entries (ipinfo)
 • View a log of who has accessed IP information (ipinfo-view-log)
निरीक्षक
(patroller)
(सदस्यांची यादी)
 • इतरांची संपादने 'तपासली' म्हणून खूण करा (patrol)
 • एखाद्या पानाचे नवीन नावावर स्थानांतरण करत असताना पुनर्निर्देशन वगळा (suppressredirect)
 • या आधीच्या सदस्याचे नुकतेच संपादन केलेले एखादे विशिष्ट पानाचे बदल लवकर आधीच्या स्थितीत न्या (rollback)
 • स्वतःची संपादने तपासली (patrolled) म्हणून आपोआप खूण करा (autopatrol)
Push subscription managers
(push-subscription-manager)
(सदस्यांची यादी)
 • Manage all push subscriptions (manage-all-push-subscriptions)
प्रतिपालक
(steward)
(सदस्यांची यादी)
 • Forcibly create a local account for a global account (centralauth-createlocal)
 • जास्त इतिहास असणारी पाने वगळा (bigdelete)
 • रेट लिमिट्स चा परिणाम होत नाही. (noratelimit)
 • सर्व सदस्यांचे अधिकार संपादा (userrights)
झापडबंद
(suppress)
(सदस्यांची यादी)
 • Enable two-factor authentication (oathauth-enable)
 • एखादे सदस्यनाव, त्याची सार्वजनिक दृष्यता लपवुन, प्रतिबंधित करा (hideuser)
 • कोणत्याही सदस्यापासून लपविलेल्या आवृत्त्या पहा (viewsuppressed)
 • कोणत्याही सदस्यास विशिष्ट आवृत्त्या दर्शवा,लपवा किंवा प्रगट करा (suppressrevision)
 • खासगी नोंदी पहा (suppressionlog)
 • ठराविक नोंद प्रविष्ट्या वगळणे व पुनर्स्थापित करणे (deletelogentry)
 • पानांच्या विशिष्ट आवृत्त्या वगळणे व पुनर्स्थापित करणे (deleterevision)
 • संपादन गाळणीतील नोंदी लपवा (abusefilter-hide-log)
 • संपादन गाळणीने टिपलेल्या लपलेल्या नोंदी दाखवा (abusefilter-hidden-log)
प्रचालक
(sysop)
(सदस्यांची यादी)
 • "केवळ प्रचालकांना परवानगी आहे"म्हणून नमुद केलेली सुरक्षित पाने संपादा (editprotected)
 • "फक्त स्वयंशाबीत (ऑटोकन्फर्म) सदस्यांनाच परवानगी आहे" म्हणून नमुद केलेली सुरक्षित पाने संपादा (editsemiprotected)
 • खूणपताका तयार करा किंवा वगळा (managechangetags)
 • API पृच्छांमध्ये उच्चतर मर्यादा वापरा (apihighlimits)
 • Access a full view of the IP information attached to revisions or log entries (ipinfo-view-full)
 • Create short URLs (urlshortener-create-url)
 • Edit protected templates (templateeditor)
 • Edit sitewide JSON (editsitejson)
 • Enable two-factor authentication (oathauth-enable)
 • Forcibly create a local account for a global account (centralauth-createlocal)
 • Override the disallowed titles or usernames list (tboverride)
 • Reset failed or transcoded videos so they are inserted into the job queue again (transcode-reset)
 • View information about the current transcode activity (transcode-status)
 • View the disallowed titles list log (titleblacklistlog)
 • अस्तित्वात असलेल्या संचिकेवर पुनर्लेखन करा (reupload)
 • आइपी ब्लॉक्स,ऑटो ब्लॉक्स व रेंज ब्लॉक्स टाळा (ipblock-exempt)
 • आयपी आधारित दर-मर्यादेचा प्रभाव पडू देऊ नका. (autoconfirmed)
 • इतर विकिंमधून पाने आयात करा (import)
 • इतर सदस्यांच्या JSON संचिका संपादित करा (edituserjson)
 • इतर सदस्यांना संपादन करण्यापासून प्रतिबंधित करा (block)
 • इतरांची संपादने 'तपासली' म्हणून खूण करा (patrol)
 • एखादे पान पुनर्स्थापित करा (undelete)
 • एखाद्या पानाचे नवीन नावावर स्थानांतरण करत असताना पुनर्निर्देशन वगळा (suppressredirect)
 • एखाद्या सदस्याला इ-मेल पाठविण्यास प्रतिबंधित करा (blockemail)
 • कॅपचा मध्ये न जाता कॅपचाचा वापर करणार्‍या क्रिया करा (skipcaptcha)
 • खाजगी म्हणून खूण केलेल्या संपादन गाळण्या बघा. (abusefilter-view-private)
 • खाजगी संपादन गाळण्यांनी टिपलेल्या नोंदी बघा (abusefilter-log-private)
 • गठ्ठ्याने पाने वगळा (nuke)
 • ठराविक नोंद प्रविष्ट्या वगळणे व पुनर्स्थापित करणे (deletelogentry)
 • त्याच सदस्याने चढविलेल्या संचिकेवर पुनर्लेखन करा (reupload-own)
 • नवीन सदस्य खाती तयार करा (createaccount)
 • निवडलेली संपादने सांगकाम्यांची म्हणून जतन करा (markbotedits)
 • पहारा न दिलेल्या पानांची यादी पहा (unwatchedpages)
 • पानांचा इतिहास एकत्रित करा (mergehistory)
 • पानांचे स्थानांतरण करा (move)
 • पानांच्या विशिष्ट आवृत्त्या वगळणे व पुनर्स्थापित करणे (deleterevision)
 • पानाचा आशय नमूना संपादा (editcontentmodel)
 • पाने उपपानांसकट स्थानांतरीत करा (move-subpages)
 • पृष्ठे वगळा (delete)
 • बहुविध सदस्यांना एकत्रितरित्या संदेश पाठवा (massmessage)
 • मूळ सदस्यपाने हलवा (move-rootuserpages)
 • या आधीच्या सदस्याचे नुकतेच संपादन केलेले एखादे विशिष्ट पानाचे बदल लवकर आधीच्या स्थितीत न्या (rollback)
 • रेट लिमिट्स चा परिणाम होत नाही. (noratelimit)
 • वगळलेला मजकूर व वगळलेल्या आवृत्त्यांमधील बदल पहा (deletedtext)
 • वगळलेली पाने शोधा (browsearchive)
 • वगळलेल्या इतिहास नोंदी, त्यांच्या संलग्न मजकूराशिवाय पहा (deletedhistory)
 • वर्ग पाने स्थानांतरील करा (move-categorypages)
 • विदागारातून खूणपताका वगळा (deletechangetags)
 • वैश्विक ब्लॉक स्थानिक पातळीवर रद्द करा (globalblock-whitelist)
 • संचिका अपभारण करा (upload)
 • संचिका हलवा (movefile)
 • संपादन गाळणी क्रमलेखाच्या विस्तृत नोंदी बघा (abusefilter-log-detail)
 • संपादन गाळणीस बदलवा. (abusefilter-modify)
 • सदस्य पसंतीक्रम बदला (editinterface)
 • सीमित क्रियेसह दुरुपयोग गाळणीस बदलवा (abusefilter-modify-restricted)
 • सुरक्षा पातळी बदलवा व निपात-प्रतिबंधित पानांचे संपादन करा (protect)
 • स्थानिक पातळीवरून शेअर्ड चित्र धारिकेतील संचिकांवर पुनर्लेखन करा (reupload-shared)
 • स्पूफिंग चेक्स कडे दुर्लक्ष करा (override-antispoof)
 • स्वतःची संपादने तपासली (patrolled) म्हणून आपोआप खूण करा (autopatrol)
 • गट वाढवा: Template editors, निरीक्षक आणि अंकपत्ता प्रतिबंधन सूट
 • गट वगळा: Template editors, निरीक्षक आणि अंकपत्ता प्रतिबंधन सूट
Template editors
(templateeditor)
(सदस्यांची यादी)
 • Edit protected templates (templateeditor)
 • Enable two-factor authentication (oathauth-enable)
 • Override the disallowed titles or usernames list (tboverride)
 • पानाचा आशय नमूना संपादा (editcontentmodel)
आंतरविकि आयातदार
(transwiki)
(सदस्यांची यादी)
 • Enable two-factor authentication (oathauth-enable)
 • इतर विकिंमधून पाने आयात करा (import)
सदस्य
(user)
(सदस्यांची यादी)
 • Edit your own user JSON files (editmyuserjson)
 • Manage OAuth grants (mwoauthmanagemygrants)
 • View the spam block list log (spamblacklistlog)
 • इतर सदस्यांना विपत्रे पाठवा (sendemail)
 • एखाद्या पानाची सय रिकामी करा (purge)
 • कोणाच्याही बदलास खूणपताका जोडा (applychangetags)
 • चर्चा पृष्ठे तयार करा (createtalk)
 • पाने संपादा (edit)
 • पृष्ठ गुणवत्ता निशाण बदला (pagequality)
 • पृष्ठे तयार करा (जी चर्चापानांव्यतिरिक्त आहेत) (createpage)
 • पृष्ठे वाचा (read)
 • बदल किरकोळ म्हणून जतन करा (minoredit)
 • मूळ सदस्यपाने हलवा (move-rootuserpages)
 • लेखन एपीआय चा उपयोग (writeapi)
 • वर्ग पाने स्थानांतरील करा (move-categorypages)
 • वैयक्तिक आवृत्त्यांना व नोंद प्रवेष्ट्यांना, आहेतुक(arbitrary) खूणपताका जोडा अथवा हटवा (changetags)
 • स्वत:च्या सदस्यनामाच्या 'जावास्क्रिप्ट' संचिका संपादा (editmyuserjs)
 • स्वत:च्या सदस्यनामाच्या 'सीएसएस' संचिका संपादा (editmyusercss)

नामविश्व प्रतिबंध

नामविश्वRight(s) allowing user to edit
मिडियाविकी
 • सदस्य पसंतीक्रम बदला (editinterface)
Gadget
 • उपकरणाची JavaScript व CSS पाने संपादित करा (gadgets-edit)
Gadget definition
 • उपकरणाची व्याख्या संपादित करा (gadgets-definition-edit)