पान:महाबळेश्वर.djvu/400

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search
हे पान प्रमाणित केलेले आहे.
-----
पृष्ठ ओळ. अशुद्ध. शुद्ध.
७८ राइ राई
८० १६ सालीचीं सालीचे
८३ कोबीसारखा कोंबासारखा
८७ आक ओक
९१ स्कधाची स्कंधाची
११४ १४ ह्यांचा ह्यांच्या
११९ ११ रिपोर्टावरून रिपोर्टांंवरून
१४२ गोचर, गोमा गोचरगोमा
१४७ १९ बक्षिसाच्य बक्षिसाच्या
१४८ १८ मूध्नी मूर्ध्नि
१५३ बुडहौस वुडहौस
१६४ (गव्हर्मटहौस ) गव्हमेंटहौस
१६५ परतु परंतु
१८९ बाँड बँँड
२०६ मालकमचे मालकमचें
२०८ १९ टकत टिकत.
२१९ १७ खालचा खालची