पान:महाबळेश्वर.djvu/399

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search
हे पान प्रमाणित केलेले आहे.शुद्धिपत्र.
-----
पृष्ठ ओळ. अशुद्ध. शुद्ध.
१५ प्रदश. प्रदेश.
त्यांस त्यास
१० १४ कुकुद्मति ककुद्मति
१२ १२ पहाणाराच पहाणाराचे
13 यात्रेकऱ्यांच्य. यात्रेकऱ्यांच्या
१४ १७ दऱ्या दरे
२२ वर्षामागे वर्षांमागे
३६ १२ हा
४३ साबाचे साहेबांचे
४७ यर्थला येथील
४८ मातींचे मातीचे
६३ १८ समुद्रसपाठीपासून समुद्रसपाटीपासून
६४ १३ पित्तकरपंचाणे पित्तकरपणाचे
७३ गव्याच्या गव्याचा