पान:महाबळेश्वर.djvu/389

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search
हे पान प्रमाणित केलेले आहे.कुलदैवत ३२ गोदावरी १४
कुसर ८१ गोरखनाथाचे दे-
कुणबी १२१  ऊळ २९०
कुत्रा ४२ घळ २९८
खर्च १५७ घटोत्कचाचा
खंडाळ्याच्या घाटांत ३६  बाजार २४६
खडपा १९७ घर १६२
खड्डा १७८ घरें २१
ख्रिस्त मंदिर ३३९ घरपट्टी ३००
खुर्च्यांच्या रागा- घाटमाथ्याची ६८
 प्रमाणे ३४ घाम ५६
खोरी ५६ घाणीचे पाणी ६३
गव्हरमेंट हौस १९५ घुशी १३९
गॉथिक १४९ घोंस ७८
गारा ५६ घोणसपूर २८६
गुजारा ७६ चंद्रराव मोरे २८७
गुलेराघळ २९६ चविणी ८२
गुरेघर ८७ चवरांची झाडे ८२
गुन्हे ३०४ चावडी ३१२
गुजराथ ५४ चिनी धबधबा २०९
गेळा ८३ चिमूट ८३